Samarbejde på arbejdspladsen

Et godt samarbejde er en af betingelserne for, at I kan fastholde og motivere til udvikling på arbejdspladsen. Samarbejdet kan skabe den sociale platform, arbejdspladsen er for de fleste. Få gode råd og inspiration til, hvordan du fremmer samarbejdet på din arbejdsplads.

Hvorfor er det vigtigt med et godt samarbejde?

I et sundt arbejdsfællesskab er der en god balance, så den enkelte kan udfolde sig i overensstemmelse med sine evner og behov. Et godt samarbejde er betingelsen for, at en arbejdsplads bl.a. kan fastholde og kan endvidere motiverer til udvikling af arbejdspladsen.

Hvad kendetegner et godt arbejdsfællesskab?

Det som kendetegner et godt arbejdsfællesskab, er at der er en fælles målsætning. Der skal være en stor grad af fællesskabsfølelse og sammenhold på klinikken. Endvidere skal man kunne supplere hinanden godt, både fagligt og personligt.  

Hvad kan der stå i et sæt etiske regler for vores samarbejde?

I skal selv finde på, hvad der skal være jeres etiske regler for samarbejdet.

I kan bruge denne liste som inspiration:

 • Vi er åbne for nye opgaver og løsninger samt over for hinandens forslag.
 • Vi er sammen om at løse vores opgaver og deler viden og erfaringer.
 • Vi møder hinanden i gensidig respekt for vores forskellighed.
 • Vi har berettigede forventninger om at have et spændende og godt job og have det sjovt.
 • Vi skal sammen skabe fælles mål og værdier – og hos hver enkelt skabe ejerskab til disse fælles mål og værdier.
 • Vi vil skabe gensidig åbenhed og ærlighed i samarbejdet.
 • Vi vil skabe enighed om at bruge dialog som værktøj i dagligdagen.
 • Vi skal skabe enighed om, hvorledes vi definerer lederskab/medlederskab, og hvad der ligger i denne rolle.
 • Vi skal skabe en fælles forståelse for det at være selvstændig, være funktionæransat og være ansat som klinikassistent eller andet ”hjælpepersonale”.
 • Vi skal have fokus på og respekt for det hele menneske - frihed til at vælge forskelligheden.
 • Vi skal skabe enighed og mål for den faglige og personlige udvikling.
 • Vi skal i fællesskab engagere og motivere hinanden.
 • Vi skal sammen skabe et socialt arbejdsfællesskab.
 • Vi skal skabe rum for at evaluere dagligdagen – hvad gør vi godt, og hvad kan vi gøre bedre?

Det er i fællesskab, at I kan fortolke og selv udfylde, hvad I mener om hvert enkelt råd. Vi foreslår, at I skriver det ned, I bliver enige om indholdet. Det kan bruges som en form for ”samarbejdskontrakt/spilleregler" på klinikken. I kan også selv finde på flere gode råd, som I mener vil være nyttige for jer.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Claus Pedersen

Erhvervskonsulent
3341 4627