Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) er klinikkens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. APV’en giver et godt overblik over din kliniks arbejdsmiljø. Hvad fungerer godt, og hvor er de eventuelle problemer? Det er lovpligtigt at udarbejde en skriftlig APV, når man har ansatte.

Udarbejdelse af APV – hvornår og for hvem?

Hvis der er ansatte på klinikken, skal APV'en udarbejdes mindst hvert 3. år uanset hvor mange timer, den ansatte arbejder om ugen. Der skal udarbejdes en ny APV hver gang, der sker ændringer på arbejdspladsen, som har betydning for arbejdsmiljøet.

På klinikker hvor der både er ansatte og lejere, skal der udarbejdes en APV for de ansatte, og Arbejdstilsynet anbefaler, at lejerne inddrages, men det er ikke et lovkrav.

Det er ikke et lovkrav at udarbejde en APV, hvis der kun er lejere på klinikken.

APV-skemaer

Arbejdstilsynet har udarbejdet forskellige skemaer, som I kan bruge, når I skal lave en APV. Skemaerne tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhold, som er typiske for branchen.

For klinikker vil det typisk være relevant at lave en APV for fysioterapeuterne og en for kliniksekretæren. Resultatet af disse to APV'er skal slås sammen til ét resultat, da klinikken er en fælles arbejdsplads og i sidste ende kun skal have et APV-resultat at arbejde videre med.

APV-skemaerne indeholder en række spørgsmål, som I på klinikken skal svare ja eller nej til. Alle de spørgsmål, som I på klinikken svarer ja til, udgør et arbejdsmiljøproblem. De eventuelle problemer, som kommer frem via APV'erne, skal derefter indgå i en fælles handleplan for klinikken, som I skal udarbejde i tilknytning til tjeklisten.

Når I laver APV’en skal I:

 • Svare på alle spørgsmål i tjeklisten.
 • Tage stilling til de spørgsmål, som klinikken svarer ja til.
 • Overveje hvad årsagen til de konstaterede arbejdsmiljøproblemer kan være.
 • Udarbejde løsninger på arbejdsmiljøproblemerne.
 • Tage stilling til, hvem der er ansvarlig for at løse arbejdsmiljøproblemerne, samt tage stilling til, hvornår de forventes at være løst.
 • Tage skriftlig stilling til væsentlige arbejdsmiljøproblemer på klinikken, som ikke fremgår af tjeklisten.

APV skema til fysioterapeuter

Arbejdstilsyntes retningslinjer for bl.a. fysioterapeuter

APV skema til kliniksekretærer

Arbejdstilsyntes retninglinjer for bl.a. kliniksekretærer og bogholdere

APV skema til rengøringspersonale

Arbejdstilsynets retningslinjer for rengøringsassistenter

APV’en har både indflydelse på arbejdsmiljøet og på klinikkens økonomiske situation. Dine medarbejdere får en bedre arbejdsdag, og det påvirker både klinikkens image og økonomi.

Praktiske erfaringer viser, at man gennem udarbejdelse af en APV kan få fordele som f.eks.:

 • Færre arbejdsskader.
 • Færre fraværsdage.
 • Øget dialog om arbejdsmiljø.
 • Mere motiverede medarbejdere.
 • Større mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Rengøring på klinikken

Udover at beskæftige sig med APV vil Arbejdstilsynet også kunne spørge til rengøringen på klinikken. Hav derfor en rengøringsplan, hvor man kan se hvilke områder af klinikken, der bliver gjort rent hvornår og med hvilke hjælpemidler.

Læs mere om Arbejdstilsynets krav til rengøring

Del eller udskriv siden

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619