Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) er klinikkens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. APV’en giver et godt overblik over din kliniks arbejdsmiljø. Hvad fungerer godt, og hvor er de eventuelle problemer? Det er lovpligtigt at udarbejde en skriftlig APV, når man har ansatte.

Udarbejdelse af APV – hvornår og for hvem?

Hvis der er ansatte på klinikken, skal APV'en udarbejdes mindst hvert 3. år uanset hvor mange timer, den ansatte arbejder om ugen. Der skal udarbejdes en ny APV hver gang, der sker ændringer på arbejdspladsen, som har betydning for arbejdsmiljøet.

På klinikker, hvor der både er ansatte og lejere, skal der udarbejdes en APV for de ansatte, og Arbejdstilsynet anbefaler, at lejerne inddrages, men det er ikke et lovkrav. Det er ikke et lovkrav at udarbejde en APV, hvis der kun er lejere på klinikken.

Arbejdstilsynets vejledning og tjekliste

På arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde både en tjekliste for fysioterapeutiske virksomheder, og et online værktøj som hjælper dig og din klinik igennem APV processen.

Private fysioterapeutiske virksomheder finder du under samme hovedbranche som læger, tandlæger og dyrlæger.

Hent tjekliste og online værktøj til APV for mindre sundhedsvirksomheder

Del eller udskriv siden

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619