Oversigt over samarbejdsrelationer på sundheds- og ulykkesforsikringsområdet

Her får du et hurtigt overblik over udbydere, og hvilke typer af sundhedsforsikringer de har. Listen er udarbejdet i samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter.
Selskab Krav om lægehenvisning Behandlervalg Hvad dækkes Afregningsprocedure Erfaringer med betalingstempo
 PFA  Ja, med enkelte undtagelser

De fleste kunder har frit behandlervalg, en mindre del formidles via Falck Healthcare.
Som hovedregel kræver de tilknytning til OK.

Patientandel som hovedregel/OK takst.
Minus andre ydelser
 E-faktura til PFA  2-3 dage
Tryg Ja  De klinikker Falck Healthcare har aftaler med.
Ulykke direkte, sundhed via Falck.
Patientandel.
Der ses mange forskellige bevillinger. Eks. Max 200,- pr. beh., andre ikke pris på.

Klinik afregner med Falck, eller brevfaktura til Tryg.

2-4 uger fra Tryg.
30-35 dage via Falck.
Danica Ja  Frit - er dog gået over til, at de fleste henvises gennem Falck. Patientandel i forhold til OK.

Elektronisk via Danmark
Elektronisk til Falck

3 dage via Danmark
30-35 dage via Falck.
Skandia Nej, dog skal patienten have haft lægekontakt Frit Patientandel eller det fulde honorar op til 500,- pr. behandling.
Dækker ikke holdtræning og opfølgende træning.
Elektronisk via Danmark  3 dage
Codan Ja
Frit behandler valg: med og uden OK Patientandel Brevfaktura. 1-4 måneder

IF

Hovedsageligt Hovedsageligt med OK

Patientandel

Primært via Nordic Netcare +3 mdr. gennem Nordic
Løbende måned + 35 eller
+95 dage afh. af aftale.

Pensiondanmark

Både og Falck Healthcare netværk (bookingsystem)

Tværfaglig 
ydelse,
Patientandel ved lægehenvisning

Via Falck’s bookingsystem  
Topdanmark Ja som hovedregel
Afhænger af forsikring. Med og uden OK Patientandel eller helehonoraret for sygesikringsydelser.
Dækker til tider også chokwave, laser, akupunktur.
Elektronisk til Topdanmark
10-20 dage
Mølholm Ja Via Nordic Netcare som oftest, men også frit valg på nogle policer. Anbefaler fysioterapeuter der er tilknyttet OK.
Patientandel med OK
Behandlere uden OK får mindre honorar
E-faktura 2-3 uger fra Mølholm.
Løbende måned +35 eller +95 dage fra Nordic Netcare.
Danske Forsikring Ja Med OK Patientandel Brevfaktura 2-3 uger
GF Ja Frit valg Patientandel Brevfaktura 2-3 uger
Alka Ja Med OK Patientandel  Brevfaktura 1-3 uger

Dansk Sundhedssikring

Ja og nej

Pakker hos aftalepartnere (PrimaCare).
Frit valg med OK forløb eller 450/300 og bevilling til 5 behandlinger.

Pakkeforløbeller patientandel Elektronisk fakturering
2-4 uger
Danmark Nej
Frit valg

Delvis patientandel

Patienten lægger
ud eller fysioterapeuten tilmelder til d-service
Vælg mellem løbende eller månedlig afregning hvis ikke pt. selv afregner
Falck Health Care Uden for deres egne klinikke kræver de som hovedregel henvisning Enten egne klinikker ellers aftalepartnere

Hovedsageligt kun patientandel efter OK

E-faktura, eller registrering i deres online system 30-35 dage ved e-faktura ellers månedligt efter godkendelse
Nordic Netcare Ja, med få undtagelser Aftalepartnere

Patientandel i forhold til OK

E-faktura Løbende måned +35 eller +95 dage afhængig af aftale
PrimaCare Generelt ikke Aftalepartnere

Pakkeafregning

E-faktura 10-20 dage

 

 

Del eller udskriv siden