God Adgang

God Adgang er en forening, som arbejder for at give borgere og patienter detaljeret og korrekt information om bl.a. klinikkers faciliteter og adgangsforhold.

10-15 % af befolkningen er berørt af en funktionsnedsættelse, og for denne store gruppe er gode adgangsforhold helt centralt, når de skal vælge en fysioterapeut.

Vi har taget konsekvensen af dette, og har som den første organisation inden for sundhedsområdet gjort en aktiv indsats for at kunne informere borgerne om adgangsforholdene til klinikker for fysioterapi.

Derfor er knap 180 klinikker nu blevet God Adgang certificeret og får vist deres certificering på Sundhed.dk.

Du kan også selv tilmelde din klinik til God Adgang.

Læs mere om God Adgang og tilmeld dig på deres hjemmeside.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Ditte Aggerholm

Konsulent
3341 4655