Affaldsgebyr

Vi har udarbejdet et standardbrev, som selvstændige fysioterapeuter kan bruge som svar på opkrævningen fra kommunen. Brevet indeholder relevante argumenter for, hvorfor fysioterapeutens virksomhed skal fritages for at betale administrationsgebyr. 

Opkrævning af affaldsgebyr

Selvstændige fysioterapeuter bliver opkrævet et affaldsgebyr af den kommune, hvori fysioterapeuten har registeret sit CVR-nummer. Det er muligt at søge om fritagelse fra affaldsgebyret, hvis særlige betingelser er opfyldt.

Affaldsgebyret består af flere elementer

Affaldsgebyret består af flere gebyrer; bl.a. et administrationsgebyr og gebyrer for indsamlingsordninger.

Administrationsgebyret dækker kommunens generelle administrationsomkostninger og udgifter til information om affaldsgebyret.

Hvis kommunen har etableret indsamlingsordninger, kan kommunen opkræve et gebyr for indsamling af affald, hvorimod virksomheden betaler et gebyr direkte hos forbrændingsanlægget, hvis kommunen har etableret en anvisningsordning.

Muligt at søge om fritagelse fra affaldsgebyr

Selvstændige fysioterapeuter kan søge om fritagelse fra affaldsgebyret. Fritagelse kan ske enten på baggrund af indtjening eller på baggrund af affaldsmængden.

Det er altid muligt at søge om fritagelse fra betaling af affaldsgebyr. Gebyret skal ikke betales, så længe sagen bliver behandlet hos kommunen.

Indtjening som baggrund for fritagelse fra affaldsgebyr

Hvis virksomheden har en omsætning på under 300.000 kr, er det muligt at blive fritaget fra ordningen (jf. affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 3). Vær opmærksom på at perioden, der ligger til grund for fritagelsen, ligger to år tilbage.

Søg om fritagelse på baggrund af omsætning under 300.000 kr.. Brug dette brev.

Affaldsmængde som baggrund for fritagelse fra affaldsgebyr

Hvis virksomheden kan dokumentere, at den ikke producerer affald, er det muligt at blive fritaget fra ordningen (jf. affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 4). Det er den enkelte kommune, som fastlægger hvilken form for dokumentation, der skal til for at kunne blive fritaget.

Søg om fritagelse på baggrund af virksomhedens affaldsproduktion. Brug dette brev.

Afslag på ansøgning om fritagelse fra affaldsgebyr

Danske Fysioterapeuter anbefaler sine medlemmer at betale gebyret, hvis kommunen meddeler afslag på ansøgning om fritagelse.

Nyttig viden om affaldsgebyret

Alle fysioterapeuter med et CVR-nummer bliver opkrævet administrationsgebyret fra den kommune, hvori fysioterapeuten har registreret sit CVR-nummer. Det betyder, at hvis vedkommende fx arbejder i Rudersdal Kommune, men bor og har registreret sit CVR-nummer i Københavns Kommune, er det Københavns Kommune, som indkræver gebyret.

Det er den enkelte fysioterapeut, og ikke selve klinikken, som bliver opkrævet gebyr.

Når fysioterapeuter på en klinik har registreret deres CVR-nummer i forskellige kommuner, kan der kan forekomme situationer, hvor nogle fysioterapeuter på klinikken bliver opkrævet et affaldsgebyr, og andre ikke gør det.

Kommunerne opkræver ikke administrationsgebyret samtidig, hvorfor fysioterapeuter på samme klinik men med CVR-nummer registreret i forskellige kommuner, kan få opkrævningen på forskellige tidspunkter af året.

Kommunerne fastsætter selv gebyret, hvorfor fysioterapeuter på samme klinik, men med CVR-nummer registreret i forskellige kommuner, kan få opkrævninger på forskellige beløb.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619