Priktest

Der er lovmæssig forskel på, om du udøver priktest eller akupunktur. Priktest er en blodprøve og kræver, at du har en aftale med en læge. Det er lægens ansvar, at du er i stand til at lave en priktest. Udøver du akupunktur, er du selv ansvarlig for behandlingen. Læs mere om priktest herunder.

Priktest i forbindelse med sundhedscheck

Priktesten er en blodprøve, som foretages ved at penetrere huden. Den bruges blandt andet til glucosetest.

Hvis du ønsker at foretage priktests, skal du lave en aftale med en læge. Lægen har mulighed for at uddelegere opgaven til dig.

Du fungerer som lægens medhjælp

Lægen er i den forbindelse ansvarlig for at sikre sig, at du er i stand til at udføre opgaven og er instrueret tilstrækkeligt i at udføre opgaven.

Lægen er ifølge loven også forpligtet til at føre tilsyn med det arbejde, du udfører. Det betyder, at du arbejder under hans supervision.

Baggrund for reglen om, hvem der må lave priktest

Operative indgreb er lægeforbeholdt virksomhed. En person, der ikke har autorisation som læge, må ikke må foretage operative indgreb, da det er lægeforbeholdt virksomhed.

En definition af operative indgreb ud fra faste kriterier er svær at give. Et indgreb, der medfører gennembrud af hud eller slimhinde, eller indførelse af apparatur i de naturlige legemsåbninger, uanset om det foretages i diagnostisk eller terapeutisk øjemed, bliver betragtet sædvanlig vis som et operativt indgreb.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656