Målepunkter for tilsynsbesøget

Hvis du er udvalgt til tilsyn, vil du i løbet af efteråret blive varslet med et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed cirka seks uger, før tilsynet skal finde sted. Af brevet vil det fremgå, hvem der kommer på tilsynsbesøg, hvad formål og begrundelse for tilsynet er, og hvordan forløbet vil være. 

Målepunkterne

De tilsynsførende konsulenter fra Styrelsen for Patientsikkerhed har en række faste punkter, de sætter fokus på i forbindelse med tilsynsbesøget. De såkaldte målepunkter er udarbejdet i tæt samarbejde med Danske Fysioterapeuter og handler om, hvad du skriver i din journal og hvordan du opbevarer den, om førstehjælp, om tilsyn med hjælpepersonale, om tavshedspligt, om utilsigtede hændelser og hygiejneforhold på klinikken.
Det fremgår af målepunkterne, hvilke procedurer og dokumentation i journalerne, som du vil blive vurderet på. 

Se målepunkterne her

Særligt fokus på journalføring

I tilsynet er der særligt fokus på journalføring og du skal regne med, at den tilsynsførende vil gennemgå tre journaler med dig. Gerne på komplekse patientforløb. Journalerne skal gerne være aktuelle patienter for at skabe mest mulig læring.
Du skal ved tilsynet finde de forespurgte målepunkter frem i journalerne. Gennemgangen vil foregå som en dialog. Et eksempel på et spørgsmål kunne være ”hvor fremgår indikationen for behandling i journalen?”

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der har præciseret reglerne for journalføring.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656