Alle behandlingssteder skal registrere sig

Som led i det risikobaserede tilsyn skal alle sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i en behandlerstedsdatabase.

Har du selvstændig virksomhed (lejer eller ejer), skal du registrere dig hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er lagt en vejledning ud på Styrelsens hjemmeside. Indtil videre er reglerne, at alle selvstændige skal betale gebyr. Vi arbejder på at få dette ændret, så kun behandlingsstedet (klinikejer) skal betale gebyr.

Find bekendtgørelsen her

Find vejledningen her

Du kan i øvrigt holde dig orienteret om registrering af behandlersted her

Vi orienterer dig naturligvis løbende om emnet på her på siden.

Danske Fysioterapeuters holdning

Det er vedtaget ved lov, at du som selvstændig fysioterapeut skal betale et gebyr for at registrere dig i behandlerstedsdatabasen.

Danske Fysioterapeuter deler ønsket om et bedre og mere målrettet tilsyn, men har blankt afvist modellen om at fysioterapeuterne skal betale for tilsynet.

Danske Fysioterapeuter har sammen med bl.a. PLO og Danske Fodterapeuter været i tæt dialog med sundhedsordførerne om denne sag. Det lykkedes os ikke at få gebyrerne ned i forhold til det oprindelige forslag, men helt at få dem fjernet kom vi desværre ikke i mål med.

Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht, siger blandt andet: 

”Jeg har meget svært ved at se det rimelige i, at ministeren forsøger at vælte udgifter over på vores praktiserende. Vi er helt enige i målet om et tilsyn, der sikrer, at man som patient kan have tillid til de autoriserede sundhedspersoner, man søger behandling hos. Men det er en offentlig opgave at stå for det tilsyn.” 

 

Del eller udskriv siden

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656