Indsend forslag til det faglige program på Fagkongres 2025

Danske Fysioterapeuter har nu åbnet for, at du kan indsende forslag til lange og korte symposier, workshops og round table-sessioner til fagkongressen den 13.-15. marts 2025.

Så er det tid til at sende at indsende forslag til sessioner på Fagkongres 2025 – fysioterapi i bevægelse.

Sessionerne omfatter lange og korte symposier, workshops og round table-sessioner.

Omdrejningspunktet for alle fire sessionstyper er formidling og diskussion af ny viden med fokus på, hvordan netop denne viden kan implementeres i praksis og sikre fysioterapiens berettigelse – nu og i fremtiden.

Hvem kan indsende forslag?

Danske Fysioterapeuter opfordrer medlemmer fra faglige selskaber, forsknings- og udviklingsmiljøer og lignende til at indsende forslag – og meget gerne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af diverse selskaber, netværk og miljøer.

Tag gerne fat i de ressourcepersoner, der findes på området, så tidligt som muligt. Det kan sikre den røde tråd i oplægget og undgå, at der kommer flere forslag om det samme afgrænsede emne.

Når det kommer til oplægsholdere, skal der på forslaget til sessionerne angives et ”ønsketeam” inden for det givne emne. Det er vigtigt, at der først laves aftaler med oplægsholderne, når forslaget er godkendt af det videnskabelige panel i samarbejde med Danske Fysioterapeuter. Hvis man gerne ser, at internationale oplægsholdere skal være en del af for eksempel det korte symposium, er det en god idé at overveje, hvorvidt de skal deltage fysisk, eller om de kan deltage virtuelt. Skal internationale oplægsholdere deltage i kongressen, er det en fordel at tænke dem ind i flere indsendte forslag.

Langt symposium

Et langt symposium varer 2 x 90 minutter og har form som et mini-kursus, som introducerer deltagerne til et konkret fagligt emne eller et fysioterapeutisk behandlingsredskab.

Der kan være én eller flere oplægsholdere på sessionen, og den kan både bestå af en ren teoretisk gennemgang af et emne og af en blanding af teori og praksis.

Formålet med sessionen er at give deltagerne noget helt konkret med hjem, som de kan anvende i deres fysioterapifaglige hverdag. Der vil derfor også være et krav om, at deltagerne tilmelder disse sessioner, allerede inden fagkongressen finder sted. Det vil ske i forbindelse med deres tilmelding til Fagkongres 2025. Deltagerne vil også modtage et kursusbevis efter deres deltagelse i et langt symposium.

Da sessionen har en relativ kort varighed af et kursus at være, opfordres sessionsansvarlige til at tænke i potentiel forberedelse eller pre-recorded lecture til det lange symposium.

Kort symposium

Et kort symposium varer 90 minutter og sætter fokus på et tema eller et fagligt emne, som belyses og diskuteres fra flere vinkler, af tre-fire faglige specialister og forskere på området.

Det er vigtigt at sikre en mangfoldighed iblandt oplægsholderne. Det gælder blandt andet køn og baggrund (gerne både forskere og klinikere). Derudover vil det være væsentligt at have et tydeligt fokus på, hvordan den formidlede viden kan anvendes i praksis.

Workshop

En workshop varer 90 minutter. Det er et krav, at en workshop har et stort praksiselement i modsætningen til symposiet.

Workshoppen indledes af et fagligt oplæg om emnet (på maksimalt 45 minutter). Efter oplægget vil der være tid til et praksiselement. Det kan for eksempel være relevante praktiske fremvisninger eller afprøvning af diverse tests eller øvelser, som er koblet til det faglige oplæg.

Der er ikke en fast skabelon for, hvordan det praktiske element i workshoppen afvikles, så det er op til de sessionsansvarlige at beskrive, hvordan de vil inddrage deltagerne i workshoppen.

Round table

En round table-session varer 90 minutter. Denne session giver mulighed for en debat om forskellige faglige dilemmaer i fysioterapi. Round table-sessionen indledes med et kort oplæg (på maksimalt 15-20 minutter), hvor sessionens dilemma belyses.

Herefter vil deltagerne få mulighed for at drøfte det faglige emne med udgangspunkt i foruddefinerede drøftelsesspørgsmål. Efter rundbordsdrøftelserne samles der op i plenum.

Denne sessionstype er god til at løfte fysioterapifaglige dilemmaer, som kan give anledning til gode diskussioner, hvor der ikke findes en eksakt løsning.

Round table-debatten vil foregå på dansk.

Hvordan og hvornår?

Indsendte forslag bedømmes af det videnskabelige panel for Fagkongres 2025 på baggrund af kvalitet og under hensyntagen til at få repræsenteret bredden af fysioterapifaget i programmet.

Det endelige program besluttes af Danske Fysioterapeuter i samarbejde med de videnskabelige panel.

Forslag til lange og korte symposier, workshops og round table-sessioner beskrives ved at udfylde skemaet beregnet til formålet. Giv så udførlig og præcis en beskrivelse som muligt.

Forslaget indsendes senest den 1. juli 2024 til projektleder Janne Dyrby på fagkongres@fysio.dk.

Alle indsendere af forslag får svar senest den 15. september 2024. Herefter aftales nærmere angående en tids- og handlingsplan for detaljeret og endelig planlægning.