Nyt fra Region Syddanmark

Hvidbog 2.0 - det opdaterede rehabiliteringsbegreb

Hør om ambitionen for Hvidbog om Rehabilitering. Kan den blive en løftestang til en kulturændring i dansk rehabiliteringspraksis, så de underbelyste psykosociale aspekter af den biopsykosociale model inddrages på lige vilkår med de fysiske?