Høringssvar

Danske Fysioterapeuters regionsformænd sender høringssvar ind til relevante myndigheder, når der laves planer, ændres i love eller praksis, for at sikre, at fysioterapeuters holdninger og kompetencer inddrages i myndighedernes videre arbejde med planer eller love.

Der er grund til bekymring på en række af spareforslagene, Regionsformand Brian Errebo-Jensen udtaler sig om følgende:

  • Forslag 1.1. Lukningen af Rygcentret i Middelfart
  • Forslag 5.1 Opsigelse af rammeaftale vedr. forebyggende og opfølgende fysioterapeutisk holdundervisning
  • Forslag 5.1 Fjernelse af tilskud til bassinleje
  • Forslag 7.2. Tilpasning af behandlingspraksis til kliniske retningslinier for knæoperationer, samt andre områder
  • Forslag nr. 9.1 og 9.2 Nedbringelse af prisen for klagesager til Patientombuddet og nedbringelse af klagesager til Patientombuddet

Læs det fulde høringssvar her

Overordnet finder vi, at praksisplanen indeholder en række udfordringer og indsatsområder, som vi ser frem til, at der bliver arbejdet videre med. I forhold til fysioterapiområdet er der 3 fokusområder, som vi særligt hæfter os ved.

  • Etablering af sundhedshuse med adgang til flerfaglige kompetencer
  • Fysioterapeuter til supplering i lægepraksis
  • Indsats i forhold til sygemeldinger

Vi er meget enige i, at sundhed for alle – lighed i sundhed – er et væsentligt indsatsområde. Dette gør sig naturligvis også gældende for fysioterapiområdet, og vi ser frem til, at der også sættes øget fokus på dette her. Danske Fysioterapeuter vil gerne tilbyde at bidrage til arbejdet, herunder med eksempler til indsatser...

Læs det fulde høringssvar her

Fokus på arbejdsmiljø, høj arbejdsglæde og trivsel er nødvendige for en moderne organisation. Det er godt, at det er udgangspunktet i Sundhedsplanen, men også en forudsætning for at en så ambitiøs plan kan gennemføres.

Vi bifalder det store fokus der er på psykiatri. Det er glædeligt, at man politisk markerer det uacceptable i den ulighed der slår igennem på det psykiatriske område. Psykisk sygdom er et af de tungeste sygdomsområder, som på linje med kræft og hjertesygdomme har store konsekvenser for patienten og dennes familie...

Vi anbefaler at sygehusene igangsætter sundhedsfremmende aktiviteter mhp. at ændre sundhedsadfærd og herefter sikrer at forløbet fortsætter i kommunalt regi. Hvis det ikke sker, så opnår vi ikke lighed i sundhed.

Vedrørende FAM mangler vi fokus på det fysioterapeutiske bidrag så effektive behandlingsforløb sikres. Udredning og diagnosticering af fx muskel-skeletlidelselser er en del af professionens grundlæggende faglige kompetencer. En høj grad af tværfaglighed kan være med til at løse udfordringerne med fx lægemangel...

Læs det fulde høringssvar her

Del eller udskriv artiklen