Regionsformandens kalender

Her kan du holde dig opdateret i regionsformand Brian Errebo-Jensens kalender.

 Dato

 Emne

 2.6

Møde ved HR-afdelingen v. regionshuset

 3.6

Samarbejdsmøde ml. DFys og DSF

 4.6

Regionalt Samarbejdsmøde ml. organisationer (ROS)

 8.6

Møde i Disciplinærnævnet, Styrelsen for Patientsikkerhed (video)

 8.6

Dialogmøde med praksisafdelingen i Region Syd (video)

 9.6

Møde i Udvalg for private overenskomster, AC (video)

 11.-12.6

Hovedbestyrelsesmøde i Danske Fys.

 15.6

Regionsbestyrelsesmøde, Danske Fys.

 15.6

Opkald via regionsbestyrelsen til nyuddannede fysioterapeuter fra januar 2020

 16.6

Møde med ledelsen på sundhedsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Ringe

 17.6

Møde i Etisk Råd, Danske Fys. (video)

 18.6

Bestyrelsesmøde i PKA (video)

 19.6

Generalforsamling i PKA (video)

 23.6

SU, praksisområdet i Region Syd

 25.6

Regionsformandsmøde i Danske Fysioterapeuter

 26.6 og uge 27-28

Ferie

Del eller udskriv siden