Regionsformandens kalender

Her kan du holde dig opdateret i regionsformand Brian Errebo-Jensens kalender.

 Dato

 Emne

 01.03

 OK 24-møde på Esbjerg Sygehus.
 Ekstraordinært regionsbestyrelsesmøde.

 02.03  Seminar for praksissektoren, Danske Fysioterapeuter.
 Uge 10  Ferie.
 13.03  Netværksmøde for fysioterapeuter i psykiatrien.
 14.03  Borgmestermøde, Vejle Kommune.
 Webinar i det fys. etiske råd.
 15.03  Regionsbestyrelsesmøde, Danske Fysioterapeuter.
 17.03  Nævnsmøde i Styrelsen for patientsikkerhed.
 Møde med psykiatriledelsen om psykiatrien i Svendborg.
 20.03  Møde med 7. semesters studerende v.   fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg.
 21.03  Møde med 7. semesters studerende v.   fysioterapeutuddannelsen i Odense.
 Møde i Udvalg for praksis, Danske Fysioterapeuter.
 22.03  Dialogmøde med Praksisafdelingen, Region Syddanmark.
 23.03  Trepartsmøde i Odense Kommune.
 Møde i AC.
 Møde i Regionshuset, Vejle.
 24.03

 Formandsmøde, Danske Fysioterapeuter.

 27.-28.03

 Hovedbestyrrelsesmøde, Danske Fysioterapeuter.

 29.03

 Regionsformandsmøde, Danske Fysioterapeuter.

 

Del eller udskriv siden