Regionsformandens kalender

Her kan du holde dig opdateret i regionsformand Rikke Kruses kalender.

2. feb.

Politisk koordineringsmøde

3.-10. feb.

Ferie

16. feb.

Politisk koordineringsmøde

19. feb.

Sparingsmøde ETF

20. feb.

Møde på ULC med bestyrelse, direktion og uddannelsesformand

23. feb.

Kontaktudvalgsmøde i Praksis og Region

24. feb.

UC-Syd åbent hus-arrangement

26. feb.

TR regionsmøde

27. feb.

KL Sundhedskonference

28. feb.

Møde med Regionrådsformand og Sunhedsdirektør i Region Syddanmark

29. feb.

Dialogmøde på Kerteminde Rådhus vedr. Toften