Regionsformandens kalender

Her kan du holde dig opdateret i regionsformand Brian Errebo-Jensens kalender.

 Dato

 Emne

31.8-1.9 Møde mellem Dansk selskab for fysioterapi og HB
2.9 Regionsbestyrelsesmøde, Danske Fys.
2.9 Medlemsmøde ”Drømmescenarium for dit seniorarbejdsliv”
3.9

Samarbejdsforum for regionalt ansatte (ROS)

Uge 37

Ferie

14.9 Revisionsudvalg i PKA

15.9

Årskonference for SU-medlemmer (praksis), Danske Fys.

16.9

TR netværksmøde, Danske Fys.

16.9

25-års jubilæum i Haderslev

17.9

Uddannelsesudvalgsmøde v. Fys. uddannelsen i Odense

21-22.9

Hovedbestyrelsesmøde, Danske Fys.

22.9

Generalforsamling, Dansk Selskab for Fysioterapi

23.9

Regionsformandsmøde, Danske Fys.

23.9

Nævnsmøde, Styrelsen for patientklager

30.9

Etisk Råd, Danske Fysioterapeuter

 

Del eller udskriv siden