Regionsformandens kalender

Her kan du holde dig opdateret i regionsformand Brian Errebo-Jensens kalender.

Dato

Emne

3.2

Møde for tillidsrepræsentanter i region Syddanmark

18.2

Regionsbestyrelsesmøde, Danske Fysioterapeuter (heldagsmøde)

19.2

Møde med Dansk Selskab for fysioterapi

20.2

Regionsformandsmøde i Danske Fysioterapeuter

20.2

Samarbejdsforum med Middelfart Kommune (praksisområdet)

Uge 9

Ferie

2.3

Uddannelsesudvalgsmøde v. Fys. uddannelsen i Odense

3.3

Dialogmøde med de faglige selskaber i Danske Fysioterapeuter

3.3

Bestyrelsesmøde i PKA

4.3

Møde ml. praksiskonsulenter og fys. i SU

4.3

Møde i Disciplinærnævnet (Styrelsen for patientsikkerhed (Århus)

5.3 Uddannelsesudvalgsmøde v. Fys. uddannelsen i Esbjerg

6.3

Møde i Danske Fysioterapeuters Etiske Råd

10.3

Lederkonference. Arr. af DFys og ETF

12.3

Møde i AC vedr. private overenskomster

16.3

ROS møde i Vejle (for organisationer med regionalt ansatte)

18.3

HB-møde, Danske Fys.

19.3

Regionsformandsmøde, Danske Fys.

23.3

Arbejdsmarkedsorientering v. Fys. uddannelsen i Odense

24.3

Dialogmøde med Praksisafdelingen i Region Syddanmark

25.3

Arbejdspladsmøder vedr. præsentation af anbefalinger om arbejdsmiljøtiltag
26.3

Netværksmøde for fysioterapeuter i psykiatrien

31.3

Nordisk Samarbejdsmøde for de nordiske fysioterapeutforeninger (Middelfart)
Del eller udskriv artiklen