Regionsformandens kalender

Her kan du holde dig opdateret i regionsformand Brian Errebo-Jensens kalender.

 Dato

 Emne

22.11

SU-møde, Praksisområdet, Region Syd.

23.11

Regionsformandsmøde i Danske Fysioterapeuter + møde i Disciplinærnævnet, Styrelsen for patientsikkerhed.

28.11

Temadag for FTR, Middelfart.

29.11

Møde ml. Studieledere, regionsformænd og formand, Danske Fys.

01.12

TR netværksmøde, Kolding.

02.12

Bestyrelsesmøde i PKA.

05.12

Møde om velfærdsaftale, Middelfart Kommune

06.12

Regionsbestyrelsesmøde, Kolding

07.12

Møde i AC, Kbh.

08.12

Afskedsreception, Anne-Lise Zilmer, OUH.

09.12

Møde med direktion, OUH.

12.12

Uddannelsesudvalgsmøde, Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg.

14.12

HB-møde, Danske Fysioterapeuter. 

15.12

Regionsformandsmøde, Danske Fysioterapeuter.

19.12

Følgegruppemøde, Sønderborg Kommune vedrørende opstart på selvstyrende grupper (projekt).

 

Del eller udskriv siden