Nyt fra Region Sjælland

Når indsatsen skal ramme plet hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Kom til et spændende fyraftensmøde i Holbæk, hvis du ønsker at blive bedre til at forstå og behandle borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Markering af ergo – og fysioterapeuternes overgang til AC

Kom med til en lille event, hvor vi samler ”de gamle” og ”nye AC-grupper” til et kort oplæg om baggrund for overgangen til AC, og hvad de lokale FTR har arbejdet på siden 2019.