Søg støtte til et regionalt arrangement

Har du eller din arbejdsplads lyst til at arrangere et temamøde eller temadag for Region Sjællands fysioterapeuter?

Arrangementspuljen

Har du eller din arbejdsplads lyst til at arrangere et temamøde eller temadag for Region Sjællands fysioterapeuter? 

Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland afholder jævnligt et større medlemsarrangement.

Derudover er der afsat midler til arrangementer, arrangeret af medlemmerne. Arrangementerne kan være faglige eller fagpolitiske.

Bestyrelsen afsætter midler i budgettet og dette forelægges generalforsamlingen.

Så hvis du eller din arbejdsplads vil arrangere et møde, gælder følgende retningslinjer:

 • Emnet skal være af interesse for en større gruppe medlemmer
 • Arrangementet skal, som udgangspunkt, være åbent for alle regionens medlemmer
 • Der vil være begrænsning på deltagerantal på arrangementerne, og pladser tildeles efter "først til mølle princippet".
 • Der skal fremsendes budget for aktiviteten
 • Der skal fremsendes endeligt regnskab for aktiviteten
 • Arrangørerne har ansvar for det praktiske
 • Annonce sendes til regionsformanden, der sørger for annoncering
 • Ansøgning sendes til regionsbestyrelsen via regionskontoret
 • Ansøgningen skal indeholde angivelse af emne og en nærmere beskrivelse af indholdet
 • Der gives kun tilskud til arrangementer, der er forbeholdt medlemmer af Danske Fysioterapeuter
 • Tilmelding skal ske via hjemmesiden med angivelse af medlemsnummer
 • Der gives kun tilskud til arrangementer, der ikke er overskudsgivende
 • Eventuelt overskud vil blive modregnet i det bevilligede tilskud
 • Region Sjællands medlemmer har fortrinsret til deltagelse

Arrangementet skal i princippet være åbent for alle regionens medlemmer. Arrangementet må dog gerne henvende sig til bestemte grupper, som f.eks. børneterapeuter, fagspecifikke grupper, en sektor eller interessegrupper.

Ansøgninger kan sendes til regionskontoret løbende.

Ansøgningen skal indsendes i så god tid, at retningslinjernes bestemmelse vedrørende annoncering og tilmelding kan overholdes.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at imødekomme en ansøgning helt, delvist eller afvise, hvis vi mener den falder uden for kriterierne.

For yderligere oplysninger kontakt regionsformand Stine Bøgh Pedersen på mail: sjaelland@fysio.dk

Godkendt den 9. maj 2023.