Faglige selskaber

Som medlem af Danske Fysioterapeuter kan du blive medlem af et fagligt selskab. De faglige selskaber arbejder for at fremme og styrke de faglige miljøer i fysioterapien og den specialiserede og evidensbaserede fysioterapi i Danmark.De faglige selskaber under Danske Fysioterapeuter:

Dansk Selskab for Fysioterapi

Paraply-selskab for 17 faglige selskaber i fysioterapi


Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi

Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshæmning

-----------------------------------------------

Se desuden oversigt over fraktioner under Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden