Dansk Selskab for Fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi er paraplyorganisation for de 17 faglige selskaber i fysioterapi. Selskabet udspringer af et ønske om at styrke fysioterapiprofessionen gennem at facilitere stærke faglige miljøer og bidrage til at styrke og realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi.

 

Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber i fysioterapi er den organisatoriske ramme, hvori faglig viden, faglig ekspertise og faglig udvikling er forankret. 

Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Selskabet har til formål at fungere som lærings- og uddannelsesmiljø for fysioterapeuter, som ønsker uddannelse i medicinsk akupunktur. 

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Selskabet har til formål at styrke indsatsen indenfor arbejdsmiljø og beskæftigelsesområdet via netværksdannelse, kompetenceudvikling og udbredelse af specialet.

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Selskabet har som sit formål at kompetenceudvikle og styrke medlemmernes faglige viden og ekspertise inden for specialet bassinfysioterapi.

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Selskabets formål er at danne organisatorisk ramme for det fysioterapifaglige miljø indenfor gerontologi og geriatri og dermed bidrage til visionen om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi indenfor ældreområdet.

Dansk Selskab for Hjerte-og Lungefysioterapi

Selskabet arbejder for at skabe kompetenceudvikling for fysioterapeuter, som til dagligt arbejder med rehabilitering af borgere, som har hjerte- og lungeproblemer samt intensiv patienter.

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling

Selskabets formål er at opretholde og videreudvikle fysioterapeutisk lymfødembehandling, samt agere netværk lymfødemterapeuter imellem.

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Selskabet har til formål at udbrede kendskabet til Mekanisk Diagnostik og Terapi, som bl.a. bygger på filosofien om aktiv patientinvolvering og uddannelse.

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Selskabets formål er at styrke kvaliteten af praksis samt det evidensbaserede og etiske grundlag for fysioterapi målrettet muskuloskeletale problematikker. 

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

Selskabet har til formål at danne organisatorisk ramme om de neurofysioterapifaglige miljøer i og uden for Danmark.

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

Selskabet arbejder for at bidrage til at udbrede og fremme viden om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi – gennem efteruddannelse, forskning og netværksdannelse.

Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

Formålet med selskabet er at medvirke til udviklingen af specialet og at skabe et forum, hvor medlemmerne kan finde viden og inspiration samt skabe faglige netværk. 

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Selskabet har til formål at styrke de faglige miljøer og bidrage til at sikre specialiseret og evidensbaseret fysioterapi til børn.

Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

Selskabets formål er at fremme interessen for og kendskabet til smerteområdet, samt sikre, at dette bliver en prioriteret del af fysioterapeuters kompetencer.

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi

Selskabets formål er at formidle viden, uddannelse og netværk inden for sportsfysioterapi og medvirke til kvalitetssikring og evidensbasering af fagområdet.

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning

Selskabet fokuserer på at udbrede og formidle kendskabet til den nyeste fysioterapeutiske viden inden for undersøgelse, behandling og træning.

Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstretrisk Fysioterapi

Selskabets mål er at danne en stærk organisatorisk ramme om et fagligt miljø med henblik på at styrke de urogynækologiske og obstetriske specialer.

Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshandicap

Selskabet arbejder for at udbrede og udvikle kendskab til behandling og træning til voksne mennesker med udviklingshandicap.

Fordele ved et fagligt medlemskab

De faglige selskaber arbejder med at styrke og udvikle kvaliteten af et speciale eller område af fysioterapeutisk praksis. Som medlem betyder det også, at du får nogle oplagte fordele, når du melder dig ind. Bliv klogere på hvordan der arbejdes for fysioterapien, og hvilken værdi et medlemskab af et fagligt selskab kan give dig.

Sektioner

Sektionerne i Danske Fysioterapeuter varetager interesserne for såvel ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar som arbejdsgivere. Alle ordinære medlemmer er automatisk tilknyttet 1 af de 2 sektioner.

Fraktioner

Der findes 4 fraktioner under Danske Fysioterapeuter. Fraktionerne er landsdækkende sammenslutninger af fysioterapeuter med samme
overenskomstmæssige stillingskategori.

Specialiseringsordningen

Specialiseringsordningen er fysioterapeuternes mulighed for at målrette og dokumentere kliniske kompetencer inden for et fysioterapeutisk speciale. At være godkendt som certificeret kliniker eller specialist betyder, at du har et nærmere defineret højere kompetenceniveau end andre fysioterapeuter. Det er Dansk Selskab for Fysioterapi der står bag ordningen, der skal understøtte den kliniske karrierevej.