Faglige selskaber

Find hjemmesiderne for de faglige selskaber under Danske Fysioterapeuter.

Dansk Selskab for Fysioterapi

 ------------------------------------------------

Dansk Selskab for Akupunktur i fysioterapi

Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi

Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshæmning

-----------------------------------------------

Se oversigt over fraktioner under Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv artiklen