Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling arbejder for at udbrede viden om muligheder for behandling af lymfødem, samt agere netværk lymfødemterapeuter imellem. Derudover arbejder selskabet for at sikre kvaliteten af lymfødemterapeutuddannelsen.

Selskabets formål

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling (DSFL) har til formål at opretholde og videreudvikle fysioterapeutisk lymfødembehandling som beskrevet af dr. Emil Vodder og videreudviklet af Prof. Dr. M. Földi m.fl. som KPE - "Komplexe Physiologische Entstauungstherapie", frit oversat "Kompleks Fysioterapeutisk Lymfødembehandling".

Selskabet arbejder desuden for at:

  • Udbrede viden om muligheder for behandling af lymfødem
  • Være netværk lymfødemterapeuter imellem
  • Afholde uddannelsesforløb og sikre kvaliteten af lymfødemterapeut uddannelsen
  • Holde medlemmerne ajour med nyeste viden på området gennem afholdelse af temadage og udgivelse af nyhedsbreve
  • Holde kontakt til faggrupper og behandlere i andre lande

Om Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling blev stiftet som en faggruppe under Danske Fysioterapeuter i 1994 og har i dag 164 medlemmer. Alle medlemmer er fysioterapeuter, der har gennemgået et 4-6 uger langt uddannelsesforløb som lymfødemterapeut. De fleste lymfødemterapeuter er ansat på hospitaler og hospices, eller har privat praksis som behandlingssted.

Selskabets bestyrelse udgøres af 9 medlemmer med forskellige baggrunde, interesser og ansvarsområder inden for lymfødembehandling. Sammen arbejder de for at udbrede den nyeste viden og udvikling vedrørende fysioterapeutisk lymfødembehandling.

Faglige medlemsfordele

Som medlem af Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling får du både rabat på kurser og temadage samt adgang til en lukket Facebook-gruppe, hvor det er muligt at videndele og debattere spændende emner indenfor specialet. Med medlemskabet følger desuden muligheden for at modtage selskabets nyhedsbrev og for at fremgå af behandlerlisten over lymfødemterapeuter.

Uddannelsen som lymfødemterapeut
Uddannelsen som lymfødemterapeut giver kompetancer og viden, som bliver efterspurgt på både hospitaler og i den private sektor. Uddannelsen giver dig kompetencer til at hjælpe dine patienter med forebyggelse, tidlig opsporing og behandling og er relevant indenfor næsten alle grener af fysioterapi, f.eks sportskader, sclerose, amputation og rheumatoid arthrit. Uddannelsen kan også tages som en del af diplomuddannelsen, hvor den berettiger med 10 ECTS point.

Bliv en del af det faglige fællesskab

Du skal være uddannet fysioterapeut og Lymfødemterapeut samt medlem af Danske Fysioterapeuter, for at kunne blive medlem af Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling.

Det årlige kontingent for medlemskabet er 300 kr., som opkræves i januar måned, og du kan tilmelde dig via linket herunder.