Persondatapolitik

Dette dokument beskriver Danske Fysioterapeuters generelle politik for behandling af personoplysninger.

Danske Fysioterapeuter indhenter og anvender kun personoplysninger for at varetage og fremme foreningens formål, som er at varetage medlemmernes faglige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske interesser.

Vi lægger stor vægt på privatlivsbeskyttelse. Derfor behandler vi personoplysninger ud fra overordnede principper om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed uanset om oplysningerne angår vores medlemmer eller andre.

Vi vil fra tid til anden opdatere denne persondatapolitik for at sikre, at den løbende svarer til tekniske, organisatoriske og retlige udvikling.

Danske Fysioterapeuter er en forening for fysioterapeuter med dansk autorisation. Vores adresse er: Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Alle spørgsmål vedrørende privatlivsbeskyttelse og personoplysninger bedes rettet til fysio@fysio.dk.

Oplysninger om medlemmer

Vi indsamler personoplysninger om medlemmer ved indmeldelsen. Med få undtagelser er disse oplysninger begrænset til de oplysninger, der kan findes på et visitkort: Fornavn, efternavn, adresse, titel, arbejdssted, mailadresser og telefonnumre. Vi behandler også medlemmers personnumre.

Vi bruger disse oplysninger til administration af medlemsforholdet og til at yde rådgivningsbistand og øvrige medlemsfordele knyttet til medlemskabet. Nogle af oplysningerne anvendes til opfyldelse af lovmæssige krav.

Oplysningerne kan også danne grundlag for statistiske undersøgelser, medlemsundersøgelser og lignende, som vi kan anvende i Danske Fysioterapeuters faglige, arbejdsmarkedspolitiske og øvrige arbejde.

Vi sælger ikke personoplysninger om medlemmer til nogen og deler kun oplysninger med tredjeparter, der medvirker til at fremme foreningens formål.

Når medlemmer benytter sig af Danske Fysioterapeuters tilbud om rådgivning eller andre fordele vil vi normalt indsamle yderligere oplysninger for at kunne yde den bedste service. Typisk vil vi indsamle oplysningerne direkte fra det enkelte medlem. Det kan blive nødvendigt at videregive nogle af de indsamlede oplysninger til tredjeparter. Vi giver nærmere oplysning om oplysningernes behandling, når de indsamles.

Oplysninger om andre end medlemmer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi indsamler oplysninger om andre end medlemmer. Det vil typisk være personer med tilknytning til vores medlemmer, f.eks. kolleger, patienter, arbejdsgivere, familiemedlemmer eller lignende. Vi giver som udgangspunkt nærmere oplysning til disse tredjeparter om oplysningernes behandling i forbindelse med indsamlingen.

Kun relevante og nødvendige oplysninger

Vi behandler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål oplysningerne indsamles med. Vi bruger heller ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Sletning

Danske Fysioterapeuter har interne retningslinjer om sletning, som sikrer, at vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var årsag til indsamlingen. Vi giver nærmere information om sletning i forbindelse med indsamlingen af oplysninger.

Samtykke

Vi behandler normalt kun de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelser til vores medlemmer og øvrige aktivitet. Det betyder, at oplysninger sjældent behandles på grundlag af en samtykkeerklæring. I de tilfælde hvor vi måtte behandle oplysninger på grundlag af samtykke kan det til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor.

Informationssikkerhed

Danske Fysioterapeuter har implementeret fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre personoplysninger mod at gå tabt, blive ændret og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi opdaterer og tester vores sikkerhedsforanstaltninger løbende.

Registreredes rettigheder

Hvis Danske Fysioterapeuter har oplysninger om dig, har du som registreret nogle rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen:

  • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Indsigelsesret: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne øverst.

Læs mere om registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside

Brug af hjemmesiden

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, fysio.dk, bliver der lagt cookies på din computer. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, mobil eller tablet. Langt de fleste hjemmesider bruger cookies. Cookies gør det muligt at genkende din enhed og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger.

Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form og kan ikke se, hvad du hedder eller hvor du bor. Eller om computeren bliver brugt af en eller flere personer.

Vi bruger blandt andet cookies til at analysere trafikken på fysio.dk for hermed at kunne forbedre indhold og brugeroplevelse. Vi bruger også cookies til at kunne støtte markedsføringen af vores ydelser.

Læs mere om vores brug af cookies

Hyvor talk

Fysio.dk bruger tjenesten Hyvor Talk som kommentarplatform. Kommentarer og andre udvekslede data gemmes sikkert i Hyvor Talk-systemet.

Dine personoplysninger behandles og overføres i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Læs mere i Hyvor Talks privatlivspolitik

For at du kun skal logge på fysio.dk én gang, bruger vi Hyvor Talk's Single Sign-on-funktion til at forbinde vores brugerbase med kommentarsystemet. Konkret betyder det, at dit navn og din email-adresse bruges, når du vælger at kommentere.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

De personoplysninger Danske Fysioterapeuter behandler, opbevares inden for EU/EØS. Hvis oplysninger føres ud af EU/EØS-området, f.eks. på grund af skift af IT-leverandør, vil persondatapolitikken blive opdateret.

Spørgsmål, bekymringer og klager

Hvis du har spørgsmål, klager, bekymringer eller andet vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger beder vi dig kontakte os og henviser til kontaktoplysningerne øverst i denne persondatapolitik.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.