Rådgivning: Sådan behandler vi dine oplysninger

Når du henvender dig til Danske Fysioterapeuter for at få rådgivning, er det nødvendigt, at vi behandler oplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne yde dig den korrekte og relevante rådgivning i anledning af din henvendelse.

Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger, er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens § 6. Hvis det er nødvendigt at behandle følsomme oplysninger om dig, kan grundlaget derudover være art. 9, stk. 2, litra b, d og f samt databeskyttelseslovens § 7, afhængigt af sagens karakter.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os for at kunne rådgive dig i anledning af din henven-delse. Det kan også blive nødvendigt, at du skal bidrage med yderligere oplysninger. Det er ikke muligt i denne standardorientering udtømmende at beskrive alle de typer af oplysninger, vi kan bede om.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer Danske Fysioterapeuters IT-systemer
  • Advokater, revisorer og andre rådgivere, som bistår Danske Fysioterapeuter med sagen
  • Eventuelle modparter involveret i sagen
  • Eventuelle myndigheder, som er involveret i sagen

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv og supplerer med de oplysninger, vi i øvrigt har om dig i vort medlemssystem. Derudover kan vi indhente yderligere oplysninger fra andre parter, herunder fra din arbejdsgiver, din tillidsrepræsentant, pensionskasse og offentlige myndigheder.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe din rådgivningssag er aktiv og i indtil 5 år efter, at sagen er afsluttet. Der kan konkret være anledning til en længere opbevaring.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Danske Fysioterapeuters persondatapolitik.

Se Danske Fysioterapeuters persondatapolitik