Kurser/netværk: Sådan behandler vi dine oplysninger

Når du tilmelder dig et kursus eller netværk i Danske Fysioterapeuter, betyder det, at vi behandler oplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere dit kursus/netværk og sikre en god afvikling af kurset/netværket.

Grundlaget for at vi kan behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f samt databeskyttelseslovens § 6.

Den del af vores behandling af dine oplysninger, der sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er videregivelsen af dit navn, telefonnummer, e-mail-adresse, bopælskommune og arbejdspladsoplysninger på deltagerlisten, som sendes til de øvrige kursister/netværksdeltagere, undervisere og kursussted.

Den legitime interesse, der begrunder videregivelsen er:

  • TR-kurser og Praksiscertifikatkurser: Her videregiver vi de nødvendige personoplysninger for at give mulighed for at arrangere samkørsel og efterfølgende at skabe netværk.
  • Faglige kurser: Her videregiver vi de nødvendige personoplysninger for at give mulighed for at arrangere samkørsel.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os og som vi skal bruge for at kunne administrere din tilmelding og eventuelle betaling: Navn, personnummer, adresse, telefonnumre, e-mail-adresser og arbejdspladsforhold.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer Danske Fysioterapeuters IT-systemer
  • Kursets undervisere
  • Kursusstedet
  • Øvrige kursister

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv. Hvis du er medlem af Danske Fysioterapeuter, har vi gjort det lettere for dig ved at indhente dine kontaktoplysninger fra vort medlemssystem.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger indtil kurset har været afviklet og indtil 5 år efter. Vi bevarer oplysningen om, at du har deltaget i kurset i vort system uden tidsbegrænsning, medmindre du beder os slette den.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Danske Fysioterapeuters persondatapolitik.

Se Danske Fysioterapeuters persondatapolitik