Indmeldelse: Sådan behandler vi dine oplysninger

Her informerer vi dig om, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi modtager om dig som medlem i Danske Fysioterapeuter.

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

  • Administration af dit medlemskab
  • Håndtering af kontakt til dig i forbindelse med de ydelser du får fra Danske Fysioterapeuter, fx rådgivning og kurser. Herudover udsendelse af information og nyheder via medlemsblad, nyhedsbrev, direct mails og sms.
  • Organisatoriske formål, f.eks. afstemninger
  • Overenskomstmæssige og arbejdsmarkedspolitiske formål, f.eks. konflikthåndtering og forhandling af lokalaftaler, lønfastsættelse m.v.
  • Statistiske analyser

Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger, er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f samt art. 9, stk. 2, litra b og d og de tilsvarende bestemmelser i databeskyttelseslovens §§ 6 og 7.

I relation til behandling af dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er de legitime interesser, der begrunder behandlingen Danske Fysioterapeuters varetagelse af medlemmernes kollektive faglige, arbejdsmarkedspolitiske og økonomiske interesser, som beskrevet i Danske Fysioterapeuters love § 2 .

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os, og som vi skal bruge til at identificere dig, herunder: Navn, personnummer, adresse, telefonnumre, mailadresser og tilsvarende oplysninger om din arbejdsplads. Vi behandler også de oplysninger, som er nødvendige for at håndtere din kontingentbetaling.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer Danske Fysioterapeuters IT-systemer
  • Offentlige myndigheder, f.eks. Skat
  • Arbejdsgivere
  • Andre faglige organisationer
  • Kommercielle virksomheder i forbindelse med verifikation af dit medlemskab

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv. Vi vedligeholder dine adresseoplysninger ved løbende ajourføring fra folkeregisteret. Oplysningerne kan du også løbende selv vedligeholde på fysio.dk.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er medlem og i indtil 5 år efter, at dit medlemskab er op-hørt. Der kan konkret være anledning til en længere opbevaring.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Danske Fysioterapeuters persondatapolitik, som du kan finde her.

Se Danske Fysioterapeuters persondatapolitik