Karriererådgivning: Sådan behandler vi dine oplysninger

Når du tilmelder dig sparring om din karriere, herunder karriererådgivning, mentorordning, ledersamtale, uddannelsessamtale eller traineeforløb, betyder det, at vi behandler oplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilrettelægge og administrere din samtale/dit forløb.

Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger, er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b samt databeskyttelseslovens § 6.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os om dig selv og dit erhvervsforløb, herunder navn, adresse, telefonnumre, e-mail-adresser, uddannelse og arbejdspladsforhold.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer Danske Fysioterapeuters IT-systemer
  • Mentor/mentee/A-kasse

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv. Hvis du er medlem af Danske Fysioterapeuter har vi gjort det lettere for dig ved at indhente dine kontaktoplysninger fra vort medlemssystem.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger indtil din samtale/dit forløb har været afviklet og indtil 5 år efter.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Danske Fysioterapeuters persondatapolitik.

Se Danske Fysioterapeuters persondatapolitik