Priser og legater: Sådan behandler vi dine oplysninger

Når du søger om legater, økonomisk tilskud til forskning eller lignende i Danske Fysioterapeuter betyder det, at vi behandler oplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere og behandle din ansøgning. Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f samt databeskyttelseslovens § 6. Hvis det er nødvendigt at behandle følsomme oplysninger om dig, kan grundlaget derudover være art. 9, stk. 2, litra b, d og f samt databeskyttelseslovens § 7, afhængigt af sagens karakter.

Den del af vores behandling af dine oplysninger, der sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f er videregivelsen af dit navn, telefonnummer, e-mail-adresse, bopælskommune og arbejdspladsoplysninger. Oplysningerne sendes til det udvalg/bestyrelse, som skal bedømme de indkomne ansøgninger.

Når du søger om Støtte fra Solidaritetsfonden, videregiver vi desuden oplysninger om dine indkomst- og helbredsforhold, hvilket sker på baggrund af artikel 9. stk. 2, litra d og f.

Den legitime interesse, der begrunder videregivelsen er:

  • Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling: Her videregiver vi oplysninger til fondens bestyrelse med henblik på vurdering af ansøgningen.
  • Danske Fysioterapeuters pris: Medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan indstille ordinære medlemmer til Danske Fysioterapeuters pris. Vi videregiver oplysninger om det indstillede medlem til bedømmelsesudvalget og hovedbestyrelsen. Et bedømmelsesudvalg nedsat af hovedbestyrelsen vurderer indstillingerne fra medlemmerne, og hovedbestyrelsen udpeger prismodtageren på baggrund af dette.
  • Solidaritetsfonden: Her videregiver vi oplysninger om ansøger til Solidaritetsfonden bestyrelse, som vurderer ansøgningerne og tildeler støtte fra fonden.
  • Æresmedlem: Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan indstille personer til æresmedlemsskab. Vi videregiver oplysninger om de indstillede personer til hovedbestyrelsen, som udpeger æresmedlemmer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os og, som vi skal bruge for at kunne administrere ansøgningen om et legat eller en pris. I nogle tilfælde behandler vi oplysninger, som andre har givet os i forbindelse med indstilling af dig til en pris: Navn, personnummer, adresse, telefonnumre, e-mail-adresser og arbejdspladsforhold.

I forhold til ansøgninger til Solidaritetsfonden behandler vi også oplysninger om indkomst- og helbredsforhold. Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer Danske Fysioterapeuters IT-systemer.
  • Medlemmer af bedømmelsesudvalg og/eller bestyrelser, som vurderer ansøgningerne/indstillingerne.

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv eller fra den eller de personer, som indstiller dig til en pris. Hvis du er medlem af Danske Fysioterapeuter, har vi gjort det lettere for dig ved at indhente dine kontaktoplysninger fra vort medlemssystem.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i op til 5 år efter ansøgning/indstilling. Hvis du har modtaget en pris eller er blevet æresmedlem offentliggør vi oplysningerne på vores hjemmeside uden tidsbegrænsning.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Danske Fysioterapeuters persondatapolitik.

Se Danske Fysioterapeuters persondatapolitik