Undersøgelser: Sådan behandler vi dine oplysninger

Når du deltager i en undersøgelse fra Danske Fysioterapeuter, betyder det, at vi behandler oplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne foretage statistiske analyser af vores fag, medlemmer, organisationsøkonomi og andre spørgsmål inden for Danske Fysioterapeuters formål, jf. lovenes § 2.

Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger, er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a samt databeskyttelseslovens § 6. Hvis vi behandler følsomme oplysninger er grundlaget databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a samt databeskyttelseslovens § 7.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du giver os i dine svar på spørgeskemaet. Vi kan også anvende almindelige oplysninger om eksempelvis bopæl, alder, køn, uddannelse og beskæftigelsesstatus, som vi kan trække fra vort medlemssystem.

Modtagere af oplysninger

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  • De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer Danske Fysioterapeuters IT-systemer
  • Virksomheder, som bistår med at udarbejde og gennemføre undersøgelserne.

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv. Hvis du er medlem af Danske Fysioterapeuter har vi gjort det lettere for dig ved at indhente dine kontaktoplysninger og stamdata fra vort medlemssystem.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger indtil 5 år efter undersøgelsens gennemførelse.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Danske Fysioterapeuters persondatapolitik.

Se Danske Fysioterapeuters persondatapolitik