Offentliggørelse af kontaktoplysninger: Sådan behandler vi dine oplysninger

Når vi optager lister over specialister, certificerede klinikere, ph.d.er og ph.d.-studerende på vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at lette offentlighedens kontakt til personer med de relevante fysioterapeutiske kompetencer.

Du har givet samtykke til, at vi behandler dine oplysninger, så grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelseslovens § 6. Hvis du har givet os følsomme oplysninger, er grundlaget forordningens art. 9, stk. 2, litra a og lovens § 7.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os, herunder blandt andet: Billede, navn, kontaktop-lysninger, speciale, erfaring, kompetencer og CV og oplysninger af tilsvarende karakter.

Modtagere af oplysninger

Vi videregiver eller overlade dine personoplysninger til de IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer Danske Fysioterapeuters IT-systemer og gør dine oplysninger offentligt tilgængelige på hjemmesiden.

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger uden tidsbegrænsning, indtil du meddeler os, at oplysningerne ikke længere skal være offentligt tilgængelige. Der kan konkret være anledning til en længere opbevaring.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Danske Fysioterapeuters persondatapolitik.

Se Danske Fysioterapeuters persondatapolitik