Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Fysioterapiens største sejr er udviklingen af træning som medicin

For 100 år siden var faget forbeholdt kvindelige massøser i lange kjoler, der på lægens ordination udførte massage og sygegymnastik. Nu springer fysioterapeuter rundt i træningstøj for at motivere patienterne til at helbrede sig selv på en kondicykel. Tag med på en rejse gennem 100 års fysioterapi.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Der skal være et legende element i behandlingen

Vi har spurgt fire forskellige fysioterapeuter fra hver sin generation om, hvilke metoder, der blev brugt i deres skoletid, og hvilke teknikker og redskaber, de bruger i dag. En af dem er 24-årige Isabella Kjeldsen, der til dagligt skriver bachelorprojekt og læser på 12. semester på Københavns Professionshøjskole.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Mit bedste redskab er mig selv

Vi har spurgt fire forskellige fysioterapeuter fra hver sin generation om, hvilke metoder, der blev brugt i deres skoletid, og hvilke teknikker og redskaber, de bruger i dag. En af dem er 36-årige Michelle Stahlhut, der til dagligt er ph.d.-studerende på Center for Rett Syndrom på Rigshospitalets børne- og ungeklinik.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Ondt i knæet er et problem i hele kroppen

Vi har spurgt fire forskellige fysioterapeuter fra hver sin generation om, hvilke metoder, der blev brugt i deres skoletid, og hvilke teknikker og redskaber, de bruger i dag. En af dem er den 63-årige klinikejer af Parkens Fysioterapi, John Verner.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Viden og varme hænder

Vi har spurgt fire forskellige fysioterapeuter fra hver sin generation om, hvilke metoder, der blev brugt i deres skoletid, og hvilke teknikker og redskaber, de bruger i dag. En af dem er den 82-årige pensionist Carl Peter Nielsen Kjeldsen, der til dagligt er delvist praktiserende på sin egen klinik i Aalborg.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Vi har brug for en lille revolution

Der bliver mere brug for fysioterapeuter i fremtiden, men faget skal tænke sig ind i nye sammenhænge, så vi bliver rustede til fremtidens patienter, siger Tina Lambrecht og Lars Henrik Larsen. De ser også gerne et opgør med den firkantede, evidensbaserede tænkning i dele af faget og en øget integration af blødere værdier. Vi har bedt formanden for Danske Fysioterapeuter og formanden for Dansk Selskab for Fysioterapi tegne et billede af fremtiden.

Nr.4, 2018 15
Fysioterapeuten

En fælles sejr

LEDER // "Uden den massive opbakning fra de ansatte i den offentlige sektor og befolkningen i øvrigt, var det ikke endt nær så godt", siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Nr.4, 2018 1
Fysioterapeuten

Tab af muskelmasse stjæler ældres frihed

Sarkopeni vil udfordre fremtidens sundhedsvæsen. Her kan fysioterapeuter komme til at spille en afgørende rolle i både forebyggelse og behandling.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

For mange restriktioner skaber angst for bevægelse

Fysioterapeuter skal gøre patienter med osteoporose trygge, så de fortsætter med en fysisk aktiv hverdag.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Kroniske smerter ødelægger sexlivet

Fysioterapeuter kan hjælpe patienter med rådgivning om fysiske stillinger, aktivitet og kropsbevidsthed.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Fysioterapeuten som digital ingeniør

Borgerne bliver motiverede af de digitale genoptræningsforløb i Københavns Kommune, og effekten er god. Men fysioterapeuterne har skullet vænne sig til deres nye rolle med mindre personlig kontakt til patienterne.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Nye overenskomster på plads

Mere i løn til alle og et ekstra løft til de erfarne, kliniske undervisere og de lavestlønnede ledere. Det er nogle af elementerne i de nye overenskomster for fysioterapeuter i kommuner og regioner.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Mennesker med sklerose skal have recept på træning

De fleste med sklerose har gavn af træning, også dem, der lider af fatigue. Træningen har ikke kun betydning for funktionsevnen, men har også en positiv effekt på hjernen.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Træning gavner kræftpatienter

Ved årets fagkongres satte to førende eksperter fokus på gevinsterne ved træning til kræftpatienter. Hovedbudskabet var, at der stadig er et stort uforløst potentiale på området. Patienterne træner ganske enkelt ikke nok, hvilket blandt andet går ud over deres livskvalitet.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Robotter kan ikke give omsorg

Nærvær, personlighed og medfølelse. Det skal sikre fysioterapeuternes rolle i fremtidens sundhedsvæsen, som er præget af nedskæringer og et hav af nye teknologier.

Nr.4, 2018
Fysioterapeuten

Okklusionstræning forbedrer muskelfylde og styrke

Patienter, der ikke tåler høje vægtbelastninger, kan få gavn af okklusionstræning, når de skal genoptrænes efter sygdom eller operation.

Nr.4, 2018