Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Deling af data gavner patienterne

Hjerteteamet i Randers Kommune indsamler og indberetter systematisk data om patienterne til en central database. Det har medført et større fokus på kvaliteten af træningen og patienternes fremmøde.

Nr.6, 2019
Fysioterapeuten

"Pludselig har jeg tid til at fordybe mig"

Mit job // Ida Ane Buntzen er 35 år og arbejder som fysioterapeut for Kattens Läkargrupp i Trelleborg. Med tidligere arbejdspladser som Bispebjerg Hospital og Gildhøj Fysioterapi under FysioDanmark, har Ida både erfaring fra det offentlige sundhedssystem og en privatklinik, og hun kan genkende lidt af begge dele i det svenske lægehus.

Nr.6, 2019
Fysioterapeuten

Superviseret bækkenbundstræning gavner patienter med afføringsinkontinens

Patienter, der træner bækkenbunden, får færre inkontinenssymptomer. Det dokumenterer et nyt studie fra Hvidovre Hospital.

Nr.6, 2019
Fysioterapeuten

Mere fysioterapi i kommunerne

LEDER // "Jeg tror, at politikerne vil lytte. For de ved, at fysioterapi er godt for borgerne og kommunens økonomi," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Nr.6, 2019
Fysioterapeuten

Fysisk aktivitet, træning, test og sikkerhed

FAGLIG ARTIKEL // Få et overblik over anbefalingerne for fysisk aktivitet, herunder hvor meget og hvordan der skal trænes, og hvilke test, der skal benyttes til specifikke grupper af patienter i hjerterehabiliteringen.

Nr.6, 2019
Fysioterapeuten

Velvære ved fysisk aktivitet har betydning for svært overvægtige

PH.D. // Bente Skovsby Toft har i sit ph.d.-projekt undersøgt voksnes oplevelser af deres livsverden og de kønsbestemte oplevelser, der er i forhold til at være aktiv, når man lever i en stor krop – før, under og efter livsstilsintervention.

Nr.6, 2019
Fysioterapeuten

Effekt af træning i vand til parkinsons sygdom

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøgte, hvor effektiv træning i vand var for personer med Parkinsons sygdom sammenlignet med landbaseret træning.

Nr.6, 2019
Fysioterapeuten

Vejrtrækningsøvelser øger livskvalitet hos personer med astma

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, hvorvidt vejrtrækningsøvelser fra en DVD samt medfølgende instruktionsbog har en gavnlig effekt hos personer med mild-moderat grad af astma sammenlignet med vanlig behandling eller behandlinger med direkte instruktion fra terapeut til patient.

Nr.6, 2019