Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

En formandspost er altid til låns

Tina Lambrecht stopper som formand for Danske Fysioterapeuter. Hun kan se tilbage på 9 år med fagligheden i fokus, en enorm vækst i antallet af fysioterapeuter og voksende indflydelse på sundhedsvæsenet.

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

På jagt efter den bedste behandling til skulderfrakturer

FORSKNING PÅ VEJ // Inger Mechlenburg forsker i, om man skal tilbyde en operativ eller en ikke-operativ behandling til patienter med hofte- og skulderartrose, hoftedysplasi og skulder- og håndledsfrakturer.

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

Sådan gennemføres et DVT-forløb

TEMA // Fysioterapeut Rikke Prohaska Thygesen har gennemgået et kompetenceforløb som gør, at hun i dag udreder patienter for blodpropper i benet. Her fortæller hun hvordan:

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

Ph.d. undersøger to træningsregimer til springerknæ

PH.D. // Både moderat og tung styrketræning giver positiv effekt ved behandling af patellar tendinopati (springerknæ).

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

Skulderudredning i Silkeborg: Fysioterapeuter og ortopædkirurger deles om opgaven

TEMA // Siden 2009 har fysioterapeuter og læger på Regionshospitalet Silkeborg delt opgaven med at forundersøge patienter for skulderskader. Et nyt studie viser, at overensstemmelsen mellem de to faggruppers diagnoser er stor. Tværfagligt samarbejde og tæt sparring i de rette rammer er afgørende.

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

Debat om barselsaftale

HOLDNING // Den 14. september bragte fysio.dk en nyhed om et forslag til en ny barselsaftale. I forslaget, som Danske Fysioterapeuter støtter op omkring, bliver 11 ugers barsel øremærket til fædre eller anden forælder. Det affødte flere kritiske kommentarer fra medlemmer. Vi bringer et uddrag:

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

Sundhedsvæsenet bør inddrage flere fysioterapeuter i nye opgaver

TEMA // Mange veluddannede, ledige fysioterapeuter vil kunne indgå i en bred vifte af opgaveløsninger, mener ledende overlæge Thomas Martin Klebe, Center for Planlagt Kirurgi Regionshospitalet Silkeborg.

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

Hvordan sikrer vi den høje fysioterapeutiske faglighed og kvalitet?

POSITION // Manglen på sundhedsprofessionelle lægger pres på fysioterapeuters arbejdsopgaver. Derfor bør vi byde ind på de opgaver, hvor vi kan give et kvalitetsløft.

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

I Nuuk ser vi alle slags patienter

STILLING // Camilla Kring Hansen arbejder som fysioterapeut på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk i Grønland. Der er få fysioterapeuter i Grønland, og derfor varetager Camilla Kring Hansen alle slags skader fra ondt i ryggen efter en jagtsæson til bestilling af brystproteser til kræftpatienter.

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

Osteoporose – en muskuloskeletal diagnose

FORSKNING // Osteoporose er en af de otte største folkesygdomme, og mange lever med diagnosen uden at vide det. Fysioterapeuter har en vigtig rolle i opsporing og behandling af patienterne.

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

Tak

LEDER // De bedste oplevelser har nu altid været at komme ud til jer.

Nr.7, 2021
Fysioterapeuten

Skadestue på Slagelse Sygehus: Vi er faktisk rigtig gode til den type diagnoser

TEMA // Fysioterapeuter behandler skader i over- og underekstremiteterne i skadestuen på Slagelse Sygehus, men fysioterapeuter vil sagtens kunne varetage flere og mere komplekse opgaver, mener Christian Pilely Olsen. De er f.eks. gode til at forudsige, hvilke patienter der vil få komplekse forløb.

Nr.7, 2021