Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

"Vi sikrer, at børnene ikke bliver presset til noget, der ikke kommer naturligt til dem"

MIT JOB // Fysioterapeut Karen Bonnesen arbejder på Det Kongelige Teaters Balletskole, hvor omkring 130 elever tager folkeskolen, HF og uddannelsen til danser.

Nr.8, 2019
Fysioterapeuten

"Massagen er jo grundpillen i vores fag"

Årets modtager af Danske Fysioterapeuters Pris har undervist tusindvis af kommende fysioterapeuter på grunduddannelsen og mener, at de studerende aldrig har været dygtigere og mere vidende end nu. Men jagten på evidens har kostet dyrt, mener Nanna Linde.

Nr.8, 2019 4
Fysioterapeuten

Anders blev bortvist på et usagligt grundlag

Danske Fysioterapeuter oplever, at flere og flere arbejdsgivere bortviser fysioterapeuter, der får job hos konkurrenter.

Nr.8, 2019
Fysioterapeuten

Drop bevægetest i sacroiliacaleddene

Selvom de færreste fysioterapeuter taler om bækkenløsning i dag, er der stadig alt for mange, der tester for løshed i bækkenet. Det skal de holde op med, siger lektor og ph.d. Thorvaldur Palsson, Aalborg Universitet.

Nr.8, 2019 3
Fysioterapeuten

Del dine erfaringer med nye opgaver

TEMA OM OPGAVEFLYTNING // I disse år sker der rigtig meget med arbejdsopgaverne i sundhedsvæsenet. Opgaverne udvikler sig og flytter sig mellem faggrupper. Det præger det fysioterapeutiske arbejdsmarked og kalder på faglig diskussion. Derfor håber formand Tina Lambrecht, at mange medlemmer vil fortælle om deres oplevelser med nye opgaver.

Nr.8, 2019 1
Fysioterapeuten

Vil vi være SOSU-fysser?

TEMA OM OPGAVEFLYTNING // Pressede budgetter og mangel på sygeplejersker og SOSU-assistenter betyder, at fysioterapeuter får flere opgaver uden for deres kerneområder. Det kan få store konsekvenser for faget, advarer Kim Schousboe, som er fællestillidsrepræsentant.

Nr.8, 2019
Fysioterapeuten

Fysioterapeuter skal have borgeren i centrum

TEMA OM OPGAVEFLYTNING // Hos Kommunernes Landsforening KL forventer man, at der skal arbejdes endnu mere tværfagligt og rehabiliterende de kommende år.

Nr.8, 2019
Fysioterapeuten

Vær med i diskussionen om nye opgaver

LEDER // "Det er ikke nødvendigvis det samme, der giver mening for os," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Nr.8, 2019 1
Fysioterapeuten

Nyt dansk redskab til screening af kognitive deficit hos patienter med apopleksi

FAGLIG ARTIKEL // Oxford Cognitive Screen er oversat til dansk og kan anvendes af det sundhedsfaglige personale til at screene patienter med apopleksi i den akutte fase under indlæggelse.

Nr.8, 2019 2
Fysioterapeuten

Trokanterbursit – fup eller fakta?

FAGLIG ARTIKEL // Brugen af blokader ved formodet trokanterbursit benyttes fortsat til behandling af smerter lateralt på hoften. Forfatterne præsenterer data, der taler imod trokanterbursit som hyppig årsag til smerter og imod anvendelse af blokader på smerter lateralt på hoften som førstevalgsbehandling.

Nr.8, 2019
Fysioterapeuten

Fysioterapi til behandling af laterale hoftesmerter

På Regionshospitalet Horsens bliver patienter med laterale hoftesmerter udredt hos både læge og fysioterapeut. De fleste patienter får først tilbudt konservativ behandling med gradueret træning og smertehåndtering.

Nr.8, 2019 3
Fysioterapeuten

Træning i vand til patienter med apopleksi

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, om vandbaseret træning med øget vægtbelastning har positiv effekt på funktionsevne hos personer med apopleksi.

Nr.8, 2019
Fysioterapeuten

Fysisk adgang til skrøblige ældre

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, effekten af fysisk træning til skrøbelige ældre mennesker.

Nr.8, 2019
Fysioterapeuten

Vi har brug for et nyt fællesskab, hvor vi tænker og gør ting på en anden måde

DEBAT // "Hvis vi har mod på at bryde nogle barrierer ned og åbne for nye tanker, så er der mulighed for, at vi kan skabe os en god platform i samfundet," mener fysioterapeut Nina Holm Adsersen.

Nr.8, 2019 1