Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

”Markedsføring er en stor del af at være iværksætter”

MIT JOB // Lene Raadkjær Jørgensen arbejder som selvstændig fysioterapeut på Klinik for Fysioterapi og Træning i Esbjerg, hvor hun har holdundervisning med fokus på babyer, børn og mødre. Ved siden af konsultationen driver hun også appen BabyTummel om småbørns motoriske udvikling og uddanner fysioterapeuter som babytumleinstruktører.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

"Nu er jeg 30 kg lettere"

TEMA OM OVERVÆGT // Erik Mønsted Pedersen har fået lyst til at bevæge sig igen efter mange års overvægt.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

"Jeg følte mig forkert sammen med de tynde"

TEMA OM OVERVÆGT // Hanne Dahl er i gang med at ændre de små vaner, og det hjælper, når det foregår i et fællesskab med ligesindede.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

Kan vi manipulere kroppens smerte hæmmende system?

PH.D // I sit ph.d.-studie har Morten Høgh med tre eksperimentelle studier undersøgt mekanismerne bag smerteoplevelsen, og hvordan den kan påvirkes. Han har fundet, at smerte-inhiberer-smerte er et relativt stabilt fænomen, der ikke umiddelbart påvirkes af akut (eksperimentel) stress.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

Nej til omskæring af drengebørn

DEBAT // Omskæring af drengebørn er et indgreb med konsekvenser for barnets fysiske, psykiske og sociale funktionsevne og derfor etisk uforsvarligt, vurderer Danske Fysioterapeuters etiske råd.

Nr.1, 2020 13
Fysioterapeuten

Udredning og behandling af hovedpine trænger til et løft

FAGLIG ARTIKEL // Mangelfuld viden om hovedpine betyder, at mange patienter ikke får den rådgivning og behandling, de har brug for. Bjarne Rittig-Rasmussen opfordrer fysioterapeuter til at tilegne sig mere viden, så patienterne får optimal hjælp.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

Fysioterapeuters behandling og udredning af hovedpine

FAGLIG ARTIKEL // Praktiserende fysioterapeuters viden om udredning og håndtering af hovedpinesygdomme er mangelfuld. Det viser svarene fra en spørgeskemaundersøgelse.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

Flere fysioterapeuter med akademiske uddannelser

LEDER // "Hvis vi skal styrke fysioterapien, er det nødvendigt, at fysioterapeuter skaber ny viden," siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

Manipulation til uspecifikke rygsmerter

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger effekten af ledmobilisering og -manipulation sammenlignet med fysisk træning til kroniske uspecifikke rygsmerter.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

Behandling af tågængerbørn

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, hvilken behandlingsform der afhjælper tågængerproblematikken mest effektivt.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

Et professorat virker som en magnet

Inden for de seneste måneder er der kommet tre nye professorer i fysioterapi. Dermed kan vi tælle 13 med den fornemme titel. Men det tager lang tid og koster mange kræfter at etablere et professorat, og mange mennesker har arbejdet i årevis for at få det stablet på benene. Hvorfor er det umagen værd?

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

Mere målrettet behandling til patienterne

Professor i træning og sundhed Søren Thorgaard Skou håber med sit professorat, at den enkelte fysioterapeut vil opleve flere evidensbaserede behandlingstilbud, der er tilrettelagt, så de direkte kan overføres til klinikken.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

Fokus på oversete patientgrupper

Professor i sundhed i muskler og led Michael Skovdal Rathleff håber med sit professorat at skabe gode patientforløb for nogle af de patientgrupper der ikke tidligere har fået så meget opmærksomhed. Det skal ske gennem et samarbejde med almen praksis og de øvrige sektorer.

Nr.1, 2020
Fysioterapeuten

Kikkertoperation eller ikke-kirurgisk behandling?

Professor i ortopædkirurgi Kristian Thorborg håber med sit professorat at kunne sætte mere fokus på effektiv behandling og forebyggelse af muskuloskeletale smerter og skader. Det skal ske ved at kortlægge, hvem der har gavn af ikke-kirurgisk behandling, og hvem der har brug for en kikkertoperation.

Nr.1, 2020