Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Børn skal støttes, hvis de skal træne med svær kvalme

FORSKNING PÅ VEJ // Peter Schmidt-Andersen vil undersøge, om superviseret træning til børn med kræft kan øge deres fysiske funktion.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

Vi arbejder med kropsaccept

TEMA // Syddansk Overvægtsinitiativ tilbyder en livsstilspakke til personer med BMI over 30. Målet er den enkeltes sundhed, og at få dem til at stå stærkere i et samfund, der ser ned på fede mennesker.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

”Det giver rigtig god mening, at vi arbejder kropsligt”

STILLING // På behandlingshjem Baunegård er ingen vagter ens. Her hjælper fysioterapeut Brian Hasselby børn og unge med autisme til at blive mere aktive og få en bedre mentaliseringsevne med sportsaktiviteter og ballstick-massage.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

Sæt den faglige udvikling i system

HOLDNING // Udviklingsterapeut Nora Holmestad-Bechmann prioriterer dygtiggørelsen af terapeuterne på Rigshospitalet. Det skaber arbejdsglæde og bedre fastholdelse og rekruttering af medarbejderne.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

Lidt træning er bedre end ingenting

TEMA // Fysioterapeuter skal have en mere nuanceret tilgang til personer med overvægt. I stedet for hele tiden at opstille nye træningsmål, bør fysioterapeuter erkende, at ‘lidt er bedre end ingenting,’ mener Bente Skovsby Toft.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

Lærebøgernes afsnit om tykke patienter skal skrives om

TEMA // Sundhedsvæsenet er for ensidigt fokuseret på, at et højt BMI kan være årsagen til dårligdomme hos overvægtige. Kulturforståelsen skal ændres, og fysioterapeuter kan hjælpe udviklingen på vej. Det mener Lars Henrik Larsen, initiativtager til organisationen Ligevægt.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

Vi skal bidrage til at løse samfundets opgaver

LEDER // Jeg er sikker på, at forebyggelse og rehabilitering er vejen frem for vores samfund.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

“Det er vildt, at man ikke gør mere for de mennesker"

BACHELORPRIS // Vinderne af årets bachelorpris har interviewet fem patienter med dysfunktionel vejrtrækning om deres oplevelse af fysioterapeutisk behandling. Undersøgelsen viser, at de har gavn af interventionen, men at der er alt for få og for korte behandlingstilbud.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

Fysioterapeutiske interventioner og måleredskaber til børn og unge med cerebral parese

FORSKNING // Cerebral parese (CP) er den hyppigste årsag til livslangt handicap, og fysioterapeuter har en central rolle i behandlingen. En stigende forskningsmængde gør det muligt at evidensbasere behandlingen. En tidlig indsats, med fokus på aktiviteter og løbende opfølgning af børn og unge med CP, er essentiel.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

Fagligheden bør være fundamentet

POSITION // Hvordan opnår Danske Fysioterapeuter gennemslagskraft rent politisk, samtidig med at foreningen forbedrer løn og arbejdsvilkår for medlemmerne? Det diskuterer Lars Henrik Larsen og Gitte Arnbjerg i debatindlægget Position.

Nr.4, 2022 10
Fysioterapeuten

Fatigue hos patienter med myasthenia gravis

PH.D // Halvdelen af patienterne er inaktive, og der er sammenhæng mellem fatigue og inaktivitet.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

Overvægtens mentale påvirkning er kommet i fokus

TEMA // Esbjerg Kommune vil gerne skabe større opmærksomhed om den vægtneutrale tankegang, men de fleste overvægtige borgere kommer stadig med et ønske om vægttab.

Nr.4, 2022