Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre
Fysioterapeuten

Succes med onlinetræning i Silkeborg

Fysioterapeuterne i Sundhedshuset i Silkeborg fortsætter med onlinetræning – også når covid-19 en dag er et overstået kapitel. For onlinetræningen giver nye muligheder for de svagere patienter.

Nr.7, 2020
Fysioterapeuten

Covid-19 har sat skub i teleløsninger

Nye studier slår fast, at virtuel træning har lige så god effekt, som når patient og fysioterapeut mødes i træningslokalet. Dog kan de borgere, som har sværest ved teknologi, risikere at blive sat af.

Nr.7, 2020
Fysioterapeuten

Min rolle er at give patienterne kompetencer til selv at klare sig

Det bør blive fast praksis, at fysioterapeut og patient kommunikerer online eller via telefon kort tid efter, at en behandling er sat i værk, mener Morten Høgh, fysioterapeut med speciale i smertebehandling og indehaver af Fysio Danmark i Aarhus.

Nr.7, 2020
Fysioterapeuten

Guide til den gode teletræning

Det kræver planlægning at få gennemføre telerehabilitering med et vellykket resultat. Få 9 gode råd her.

Nr.7, 2020
Fysioterapeuten

Jeg er blevet en stærkere fysioterapeut af at lære om pædagogik

Når Rikke Bertelsen skal have eleverne på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse Incitaskolen til at træne, kræver det helt særlige pædagogiske evner.

Nr.7, 2020
Fysioterapeuten

Sexisme og fysioterapi

LEDER // Alle skal kunne gå på arbejde i forvisning om, at det er deres faglighed, og ikke deres krop og køn, som er i fokus.

Nr.7, 2020
Fysioterapeuten

Kontinuerlig CPAP til patienter med covid-19

FORSKNING // Denne statusartikel gennemgår rationalet for, og virkemekanismerne bag, brugen af kontinuerlig CPAP i behandlingen af patienter med covid-19.

Nr.7, 2020
Fysioterapeuten

Ofte anvendte stillinger til bedre iltning for patienter med covid-19

PRAKSIS // Illustrationer og beskrivelser af stillinger, der anvendes i behandlingen af patienter med covid-19

Nr.7, 2020
Fysioterapeuten

Fagforeningen har glemt sit udgangspunkt

POSITION // Position er et debatindlæg, og dette er skrevet af Kim Schousboe, fysioterapeut i Træning og Sundhed i Roskilde Kommune og fællestillidsrepræsentant.

Nr.7, 2020 5
Fysioterapeuten

Folk med lettere angst vil også kunne få hjælp

FORSKNING PÅ VEJ // Lene Nyboe vil undersøge, om kropsbehandlingen BBAT kan hjælpe mennesker med svær angst.

Nr.7, 2020
Fysioterapeuten

Virkningsmekanismer ved kontinuerlig CPAP som behandling af svær covid-19

Kontinuerlig CPAP kan opstartes hos patienter med covid-19 og iltbehov over 10 l/min, medmindre der er kontraindikationer. Hent infografik der beskriver, hvordan det virker.

Nr.7, 2020
Fysioterapeuten

Ydernummersystemet skaber ulighed

Position er et debatindlæg, og dette er skrevet af Mark Ebbesen, Formand for Erhvervsnetværket For Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF)

Nr.7, 2020 10
Fysioterapeuten

Rehabiliteringsprogram til patienter med lænderygsmerter

Opbygning af tværfagligt rehabiliteringsprogram er ikke afgørende for effekt på funktionsevne hos patienter med kroniske lænderygsmerter. Det viser en ny ph.d-afhandling.

Nr.7, 2020