Annoncering af kurser fra faglige selskaber og fraktioner

Se hvordan faglige selskaber og fraktioner får et kursus eller generalforsamling annonceret i Fysioterapeuten.

Gratis annoncering af kurser

Der er to sider til rådighed i Fysioterapeuten for gratis annoncering af kurser fra de faglige selskaber og fraktioner.

Kurserne skal være uploadet på fysio.dk/kursuskalender for at blive bragt i bladet.

Alle kurser, der er på kursuskalenderen på fysio.dk ved deadline, bliver automatisk annonceret i fagbladet.

Såfremt der er flere kurser, end der er plads til i bladet, prioriteres efter disse kriterier:

  • Lighed:
    Alle selskaber skal så vidt muligt tilgodeses. Det betyder, at der tilstræbes en ligelig fordeling af selskabernes annoncer i hvert nummer.
  • Tværfaglighed:
    Kurser, der går på tværs af de enkelte selskaber. Dvs. kurser, som enten arrangeres på tværs af flere selskaber, eller hvor indholdet rækker videre end specialet, f.eks. kurser om rehabilitering eller sundhedsfremme.
  • Tid:
    Kurser med kort tid til afholdelse.

Gratis annoncering af generalforsamling

Indkaldelser til generalforsamling sendes til redaktionen@fysio.dk og placeres i fagbladets sektion for foreningsstof.

Annoncering af generalforsamlig er gratis.

Yderligere annoncering

Ønsker I at annoncere yderligere, kan I købe en annonce via Dansk Mediaforsyning, tlf. 7022 4088.

Læs mere om priser og procedurer for betalt annoncering