Vælg kursusudbyder:
Danske Fysioterapeuter
Faglige selskaber

Listen er filtreret — Nulstil valg
 • 6. Maj 2020 Onsdag

  Webinar: Kom godt i gang som selvstændig

  Overvejer du at blive selvstændig fysioterapeut? Tilmeld dig dette webinar og få svar på, hvad du konkret gør for at komme godt i gang. Samtidig får du mulighed for at få svar på de spørgsmål du brænder inde med lige nu.

 • 19. Maj 2020 Tirsdag

  Webinar: Overvejer du ledelse som karrierevej

  Overvejer du at gå ledervejen? Tilmeld dig dette webinar og bliv klogere på, hvad du skal være opmærksom på og hvad der skal til.

 • 3. Jun 2020 Onsdag

  Fysioterapi i naturen

  Naturen har en positiv indvirkning på sundhed. Lær at udnytte det potentiale naturen har i din træning og behandling af patienter med livsstilssygdomme, stress, demens og ADHD. Hør mere om evidensen på området og få konkrete træningsprogrammer.

 • 3. Jun 2020 Onsdag

  Webinar: Kom godt i gang som selvstændig

  Overvejer du at blive selvstændig fysioterapeut? Tilmeld dig dette webinar og få svar på, hvad du konkret gør for at komme godt i gang. Samtidig får du mulighed for at få svar på de spørgsmål du brænder inde med lige nu.

 • 17. Aug 2020 Mandag

  Træning til hjertepatienter

  Få opdateret din viden om hjertesygdom, test, evidensbaseret træning i teori og praksis, fastholdelse af træning, hjertekost og angstproblematik. IKKE FLERE LEDIGE PLADSER

 • 22. Aug 2020 Lørdag

  BPPV - Benign Paroksysmal Positionel Vertigo

  BPPV eller “øresten” er den mest almindelige årsag til stillingsbetinget svimmelhed og kan diagnosticeres og behandles typisk i én eller få konsultationer

 • 27. Aug 2020 Torsdag

  Osteoporose

  Kurset var oprindelig planlagt til afholdelse i april og juni 2020, men grundet Corona er kurset blevet udskudt - Med dette kursus bliver du i stand til tidligt at identificere tegn på osteoporose og målrette din behandling og træning til denne patientgruppe. Der er særlig fokus på træning i forhold til vertebrale frakturer. Kurset har fokus på, hvad vi ved i dag om træning i forhold til osteoporose, og der veksles mellem teori og praktik. LUKKET FOR TILMELDINGER

 • 8. Sep 2020 Tirsdag

  Neurodynamik videregående - børn med handicap

  Du vil på dette videregående kliniske kursus få styrket dine kompetencer inden for klinisk ræsonnering og udarbejdelse af behandlingsplaner med udgangspunkt i neurodynamik. Du vil desuden få indblik i, hvordan du kan bruge videoanalyse i behandlingen af børn med handicap.

 • 8. Sep 2020 Tirsdag

  AIMS og Bayley

  Kurset var oprindelig planlagt til afholdelse i april og maj 2020, men grundet Corona er kurset blevet udskudt - Få et indgående kendskab til AIMS og Bayley, som du kan bruge til at teste den grovmotoriske udvikling hos børn mellem 1 måned og 3½ år. Kurset veksler mellem teori, praktik og præsentation af konkrete cases på video

 • 14. Sep 2020 Mandag

  Træning til hjertepatienter

  Få opdateret din viden om hjertesygdom, test, evidensbaseret træning i teori og praksis, fastholdelse af træning, hjertekost og angstproblematik. (Ekstra kursus pga. mange tilmeldinger).

 • 17. Sep 2020 Torsdag

  Psykisk sårbar

  Somatisk sygdom ledsages ofte af en øget sårbarhed hos patienterne. Få viden og ideer til, hvordan patientens mentale sundhed og robusthed øges. Lær at tilrettelægge undersøgelse, behandling og træning, så den tager højde for patienternes sårbarhed.

 • 22. Sep 2020 Tirsdag

  Webinar - Nå dine karrieremål med LinkedIn

  Få input til, hvordan du bedst fremmer din karriere og jobsøgning med LinkedIn

 • 23. Sep 2020 Onsdag

  Demens

  Sensorisk og motorisk funktionstræning har god effekt på motorisk læring hos mennesker med demens. Få ny viden om demens og om fysioterapeutens tilgang til undersøgelse og træning. Særligt fokus på patienter med let til moderat demens. Kurset er udvidet med en dag

 • 23. Sep 2020 Onsdag

  Succes med fondsansøgninger

  Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Jordemoderforeningen udbyder i fællesskab dette unikke kursus: Forstå hvordan fonde afgør, om et projekt får bevilget penge eller får afslag. Få et fantastisk indblik i, hvordan du top-tuner din ansøgning ved at kigge ind bag kulisserne hos fondene. Deltag med en konkret ansøgning og få inspiration og sparring til at gøre den virkelig skarp.

 • 26. Sep 2020 Lørdag

  BPPV - Benign Paroksysmal Positionel Vertigo

  Kurset var oprindelig planlagt til afholdelse i marts 2020, men grundet Corona er kurset blevet udskudt - BPPV eller “øresten” er den mest almindelige årsag til stillingsbetinget svimmelhed og kan diagnosticeres og behandles typisk i én eller få konsultationer - IKKE FLERE LEDIGE PLADSER

 • 27. Sep 2020 Søndag

  Basic Body Awareness Therapy - BBAT 1

  Et grundlæggende kursus i Basic Body Awareness Therapy med fokus på en personlig oplevelse og erfaring samt teoretisk indføring i BBAT. Kurset er det første af i alt 6 kurser og seminarer, men kan sagtens "stå alene", hvis man ikke ønsker at gennemføre hele efteruddannelsen.

 • 28. Sep 2020 Mandag

  Fysioterapi i psykiatrien

  Få et grundlæggende kendskab til undersøgelse og behandling efter psykomotoriske principper, der kan anvendes både til patienter i psykiatrien og i somatikken.

 • 5. Okt 2020 Mandag

  International konference om onkologisk fysioterapi - ICPTO

  Konferencen er grundet corona udskudt til oktober - "Når forskning møder klinisk praksis" er temaet for kræftkonferencen. Målet er at dele den nyeste viden og praksis fra hele verden, så du som fysioterapeut kan spille en afgørende rolle i håndteringen af bivirkninger og langtidseffekter for patienter med kræft.

 • 5. Okt 2020 Mandag

  Neurodynamik, børn med handicap

  Advanced IBITA Bobath instruktør Nora Kern underviser i undersøgelse og behandling af problemer relateret til tab af normal neurodynamik hos børn med omfattende hjerneskader.

 • 18. Okt 2020 Søndag

  Basic Body Awareness Therapy - BBAT 1

  Et grundlæggende kursus i Basic Body Awareness Therapy med fokus på en personlig oplevelse og erfaring samt teoretisk indføring i BBAT. Kurset er det første af i alt 6 kurser og seminarer, men kan sagtens "stå alene", hvis man ikke ønsker at gennemføre hele efteruddannelsen. IKKE FLERE LEDIGE PLADSER.

Se flere