Vælg kursusudbyder:
Danske Fysioterapeuter
Faglige selskaber

Listen er filtreret — Nulstil valg
 • 29. Aug 2018 Onsdag

  Motorisk usikre børn 3 - 6 år

  Få en teoretisk grundforståelse og stærkere evne til at arbejde med børn med motorisk usikkerhed. Du lærer at tilrettelægge et træningstilbud, bruge relevante måleredskaber og give professionel vejledning til forældre og pædagoger.

 • 7. Sep 2018 Fredag

  Fysioterapi i naturen

  Naturen har en positiv indvirkning på sundhed. Lær at udnytte det potentiale naturen har i din træning og behandling af patienter med livsstilssygdomme, stress, demens og ADHD. Hør mere om evidensen på området og få konkrete træningsprogrammer med hjem.

 • 12. Sep 2018 Onsdag

  Skab udvikling og faglige fremskridt - uden personaleansvar

  Skal du koordinere og skabe udvikling og faglige resultater? Er du afhængig af at få følgeskab fra dine kollegaer uden at have personaleansvar? På dette forløb får du viden og værktøjer til at tackle udfordringerne i rollen og nå i mål. Lukket for tilmelding - Tilmeld dig samme kursus i november.

 • 12. Sep 2018 Onsdag

  AIMS og Bayley

  Få et indgående kendskab til AIMS og Bayley, som du kan bruge til at teste den grovmotoriske udvikling hos børn mellem 1 måned og 3½ år. Kurset veksler mellem teori, praktik og præsentation af konkrete cases på video.

 • 14. Sep 2018 Fredag

  Sclerose - undersøgelse og behandling

  Kurset giver dig nyeste viden om sygdommen og hvordan sygdommen udvikler sig. Særligt fokus på undersøgelse, test, målsætning og forskellige interventionsmuligheder.

 • 17. Sep 2018 Mandag

  Neurodynamik - voksne

  Et kursus der går i dybden med teori, metode og implementering af neurodynamik i den kliniske praksis.

 • 24. Sep 2018 Mandag

  Træning til KOL

  Få opdateret viden og konkrete redskaber til at varetage evidensbaseret fysisk træning som en del af den integrerede efterbehandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

 • 30. Sep 2018 Søndag

  Basic Body Awareness Therapy - BBAT 1

  Et grundlæggende kursus i Basic Body Awareness Therapy med fokus på en personlig oplevelse og erfaring samt teoretisk indføring i BBAT. Kurset er det første af i alt 6 kurser og seminarer, men kan sagtens "stå alene", hvis man ikke ønsker at gennemføre hele efteruddannelsen.

 • 25. Okt 2018 Torsdag

  Type-2 diabetes

  Et teoretisk og praktisk kursus, der vil give dig konkrete værktøjer til at styrke dit træningstilbud til patienter med type-2 diabetes.

 • 31. Okt 2018 Onsdag

  Styrk din evne som formidler

  Tips og tricks til hvordan du styrker din formidlingskompetence

 • 10. Nov 2018 Lørdag

  Musik i fysioterapi

  Lær at bruge musikken, så patienter og borgere får lyst til at bevæge sig og være fysisk aktive. På kurset får du konkrete værktøjer, du kan bruge, når du skal tilrette træningsforløb med musikledsagelse.

 • 12. Nov 2018 Mandag

  Movement ABC-2

  Med et teoretisk og praktisk kendskab til Movement ABC-2 til børn bliver du bedre til at målrette interventionen.

 • 16. Nov 2018 Fredag

  Farmakologi

  Få et overblik over forskellige lægemiddelgruppers indvirkning på kroppen og de konsekvenser de har, for den fysioterapi og træning, du tilbyder patienterne.

 • 19. Nov 2018 Mandag

  LIPP læringskonference 2018

  Hent inspiration og få nye ideer til din undervisning af studerende.

 • 26. Nov 2018 Mandag

  Fysioterapi i psykiatrien

  Få et grundlæggende kendskab til undersøgelse og behandling efter psykomotoriske principper, der kan anvendes både til patienter i psykiatrien og i somatikken.

 • 28. Nov 2018 Onsdag

  Skab udvikling og faglige fremskridt - uden personaleansvar

  Skal du koordinere og skabe udvikling og faglige resultater? Er du afhængig af at få følgeskab fra dine kollegaer uden at have personaleansvar? På dette forløb får du viden og værktøjer til at tackle udfordringerne i rollen og nå i mål.

 • 8. Jan 2019 Tirsdag

  Træning til hjertepatienter

  Få opdateret din viden om hjertesygdom, test, evidensbaseret træning i teori og praksis, fastholdelse af træning, hjertekost og angstproblematik.

 • 16. Jan 2019 Onsdag

  AIMS og Bayley

  Få et indgående kendskab til AIMS og Bayley, som du kan bruge til at teste den grovmotoriske udvikling hos børn mellem 1 måned og 3½ år. Kurset veksler mellem teori, praktik og præsentation af konkrete cases på video

 • 27. Jan 2019 Søndag

  Basic Body Awareness Therapy - BBAT 1

  Et grundlæggende kursus i Basic Body Awareness Therapy med fokus på en personlig oplevelse og erfaring samt teoretisk indføring i BBAT. Kurset er det første af i alt 6 kurser og seminarer, men kan sagtens "stå alene", hvis man ikke ønsker at gennemføre hele efteruddannelsen.

 • 1. Feb 2019 Fredag

  Osteoporose

  Med dette kursus bliver du i stand til tidligt at identificere tegn på osteoporose og målrette din behandling og træning til denne patientgruppe. Der er særlig fokus på træning i forhold til vertebrale frakturer. Kurset har fokus på, hvad vi ved i dag om træning i forhold til osteoporose, og der veksles mellem teori og praktik.

Se flere