Vælg kursusudbyder:
Danske Fysioterapeuter
Faglige selskaber

Listen er filtreret — Nulstil valg
 • 24. Jan 2020 Fredag

  Kvalitet i holdtræning

  Arbejder du med holdtræning? Få ideer og ny inspiration til målrettet, evidensbaseret træning, kommunikation om ”ansvar for egen træning” samt aktiv brug af musik.

 • 27. Jan 2020 Mandag

  Respirationsfysioterapi

  Lær om de nyeste undersøgelses- og behandlingsmetoder indenfor respirationsfysioterapien og få konkrete værktøjer til behandling af dine patienter, hvad enten du arbejder på hospital, i kommune eller på klinik.

 • 24. Feb 2020 Mandag

  Movement ABC-2

  Med et teoretisk og praktisk kendskab til Movement ABC-2 til børn bliver du bedre til at målrette interventionen.

 • 27. Feb 2020 Torsdag

  Karriere- og netværksaften for akademikere

  Få inspiration til akademikerkarrieren og styrk dit netværk med andre fysioterapeuter, der er gået akademiker-vejen.

 • 5. Mar 2020 Torsdag

  Masterclass - motorisk usikre børn

  Dette kursus er for fysioterapeuter, der har erfaring med at arbejde med børn med motorisk usikkerhed. Kurset er overvejende teoretisk og giver deltagerne en øget forståelse af og viden om de problemstillinger, der knytter sig til denne gruppe børn.

 • 5. Mar 2020 Torsdag

  Styrk din evne som formidler

  Vil du motivere og begejstre dine tilhørere? En journalist og en teaterinstruktør giver dig redskaber til at vinkle og udtrykke dit budskab, så det bliver hørt, husket og forstået.

 • 9. Mar 2020 Mandag

  Fysioterapi i psykiatrien

  Få et grundlæggende kendskab til undersøgelse og behandling efter psykomotoriske principper, der kan anvendes både til patienter i psykiatrien og i somatikken.

 • 22. Mar 2020 Søndag

  Basic Body Awareness Therapy - BBAT 1

  Et grundlæggende kursus i Basic Body Awareness Therapy med fokus på en personlig oplevelse og erfaring samt teoretisk indføring i BBAT. Kurset er det første af i alt 6 kurser og seminarer, men kan sagtens "stå alene", hvis man ikke ønsker at gennemføre hele efteruddannelsen.

 • 23. Mar 2020 Mandag

  Træning til hjertepatienter

  Få opdateret din viden om hjertesygdom, test, evidensbaseret træning i teori og praksis, fastholdelse af træning, hjertekost og angstproblematik.

 • 28. Mar 2020 Lørdag

  BPPV - Benign Paroksysmal Positionel Vertigo

  BPPV eller “øresten” er den mest almindelige årsag til stillingsbetinget svimmelhed og kan diagnosticeres og behandles typisk i én eller få konsultationer

 • 2. Apr 2020 Torsdag

  Osteoporose

  Med dette kursus bliver du i stand til tidligt at identificere tegn på osteoporose og målrette din behandling og træning til denne patientgruppe. Der er særlig fokus på træning i forhold til vertebrale frakturer. Kurset har fokus på, hvad vi ved i dag om træning i forhold til osteoporose, og der veksles mellem teori og praktik.

 • 21. Apr 2020 Tirsdag

  AIMS og Bayley

  Få et indgående kendskab til AIMS og Bayley, som du kan bruge til at teste den grovmotoriske udvikling hos børn mellem 1 måned og 3½ år. Kurset veksler mellem teori, praktik og præsentation af konkrete cases på video

 • 5. Maj 2020 Tirsdag

  Nå dine karrieremål med LinkedIn

  Få input til, hvordan du bedst fremmer din karriere og jobsøgning med LinkedIn

 • 6. Maj 2020 Onsdag

  Nå dine karrieremål med LinkedIn

  Få input til, hvordan du bedst fremmer din karriere og jobsøgning med LinkedIn

 • 7. Maj 2020 Torsdag

  Effektiv mødeledelse

  Bliv skarp til at holde effektive og inspirerende møder, der skaber resultater. Med den rette forberedelse og målrettet mødeledelse kan du give jeres møder et boost og løfte kvaliteten af mødernes form, indhold og udbytte. Lær hvordan på denne intensive kursusdag.

 • 12. Maj 2020 Tirsdag

  Nå dine karrieremål med LinkedIn

  Få input til, hvordan du bedst fremmer din karriere og jobsøgning med LinkedIn.

 • 14. Maj 2020 Torsdag

  International konference om onkologisk fysioterapi - ICPTO

  "Når forskning møder klinisk praksis" er temaet for kræftkonferencen. Målet er at dele den nyeste viden og praksis fra hele verden, så du som fysioterapeut kan spille en afgørende rolle i håndteringen af bivirkninger og langtidseffekter for patienter med kræft.

 • 27. Maj 2020 Onsdag

  Nå dine karrieremål med LinkedIn

  Få input til, hvordan du bedst fremmer din karriere og jobsøgning med LinkedIn

 • 12. Jun 2020 Fredag

  Fysioterapi i naturen

  Naturen har en positiv indvirkning på sundhed. Lær at udnytte det potentiale naturen har i din træning og behandling af patienter med livsstilssygdomme, stress, demens og ADHD. Hør mere om evidensen på området og få konkrete træningsprogrammer.

 • 8. Sep 2020 Tirsdag

  Neurodynamik videregående - børn med handicap

  Du vil på dette videregående kliniske kursus få styrket dine kompetencer inden for klinisk ræsonnering og udarbejdelse af behandlingsplaner med udgangspunkt i neurodynamik. Du vil desuden få indblik i, hvordan du kan bruge videoanalyse i behandlingen af børn med handicap.

Se flere