Vælg kursusudbyder:
Danske Fysioterapeuter
Faglige selskaber

Listen er filtreret — Nulstil valg
 • 3. Apr 2019 Onsdag

  Motorisk usikre børn, 3-6 år

  Med den nyeste viden indenfor motorik, motorisk læring og udvikling kombineret med praktiske redskaber til at tilrettelægge træningstilbud, får du styrket dine kompetencer i arbejdet med børn med motorisk usikkerhed.

 • 11. Apr 2019 Torsdag

  Osteoporose

  Med dette kursus bliver du i stand til tidligt at identificere tegn på osteoporose og målrette din behandling og træning til denne patientgruppe. Der er særlig fokus på træning i forhold til vertebrale frakturer. Kurset har fokus på, hvad vi ved i dag om træning i forhold til osteoporose, og der veksles mellem teori og praktik.

 • 26. Apr 2019 Fredag

  Ridefysioterapi

  Kurset, der er en forudsætning for godkendelse til ridefysioterapeut, er revideret. Der er kommet mere fokus på praktisk træning på hesteryg, og kurset afsluttes med en skriftlig opgave.

 • 2. Maj 2019 Torsdag

  Styrk din evne som formidler

  Vil du motivere og begejstre dine tilhørere? En journalist og en teaterinstruktør giver dig redskaber til at vinkle og udtrykke dit budskab, så det bliver hørt, husket og forstået.

 • 13. Jun 2019 Torsdag

  Demens

  Sensorisk og motorisk funktionstræning har god effekt på motorisk læring hos mennesker med demens. Hør mere om den nyeste forskning på området og få praktiske redskaber til dit arbejde med mennesker med demens.

 • 15. Jun 2019 Lørdag

  Fysioterapi i naturen

  Naturen har en positiv indvirkning på sundhed. Lær at udnytte det potentiale naturen har i din træning og behandling af patienter med livsstilssygdomme, stress, demens og ADHD. Hør mere om evidensen på området og få konkrete træningsprogrammer.

 • 18. Jun 2019 Tirsdag

  AIMS og Bayley

  Få et indgående kendskab til AIMS og Bayley, som du kan bruge til at teste den grovmotoriske udvikling hos børn mellem 1 måned og 3½ år. Kurset veksler mellem teori, praktik og præsentation af konkrete cases på video

 • 26. Aug 2019 Mandag

  Respirationsfysioterapi

  Lær om de nyeste undersøgelses- og behandlingsmetoder indenfor respirationsfysioterapien og få konkrete værktøjer til behandling af dine patienter, hvad enten du arbejder på hospital, i kommune eller på klinik.

 • 27. Aug 2019 Tirsdag

  Neurodynamik videregående - børn med handicap

  Du vil på dette videregående kliniske kursus få styrket dine kompetencer inden for klinisk ræsonnering og udarbejdelse af behandlingsplaner med udgangspunkt i neurodynamik. Du vil desuden få indblik i, hvordan du kan bruge videoanalyse i behandlingen af børn med handicap.

 • 2. Sep 2019 Mandag

  Neurodynamik, børn med handicap

  Advanced IBITA Bobath instruktør Nora Kern underviser i undersøgelse og behandling af problemer relateret til tab af normal neurodynamik hos børn med omfattende hjerneskader.

 • 9. Sep 2019 Mandag

  Neurodynamik - voksne

  Et kursus der går i dybden med teori, metode og implementering af neurodynamik i den kliniske praksis.

 • 11. Sep 2019 Onsdag

  Movement ABC-2

  Med et teoretisk og praktisk kendskab til Movement ABC-2 til børn bliver du bedre til at målrette interventionen.

 • 24. Sep 2019 Tirsdag

  Nysgerrig på ledelse?

  Har du en leder i maven? På kurset bliver du introduceret til lederrollen, arbejder med din egen motivation for ledelse og møder nye ledere, der kan fortælle om glæder og udfordringer ved at blive leder.

 • 27. Sep 2019 Fredag

  Sclerose - undersøgelse og behandling

  Kurset giver dig nyeste viden om sygdommen og hvordan sygdommen udvikler sig. Særligt fokus på undersøgelse, test, målsætning og forskellige interventionsmuligheder.

 • 24. Okt 2019 Torsdag

  Nordisk konference: Vestibulær rehabilitering

  På konferencen sætter internationale forskere deltagerne i stand til at teste og tilrettelægge et træningsprogram for patienter med vestibulær dysfunktion.

 • 2. Nov 2019 Lørdag

  Musik i fysioterapi

  Lær at bruge musikken, så patienter og borgere får lyst til at bevæge sig og være fysisk aktive. På kurset får du konkrete værktøjer, du kan bruge, når du skal tilrette træningsforløb med musikledsagelse.

 • 3. Nov 2019 Søndag

  Basic Body Awareness Therapy - BBAT 1

  Et grundlæggende kursus i Basic Body Awareness Therapy med fokus på en personlig oplevelse og erfaring samt teoretisk indføring i BBAT. Kurset er det første af i alt 6 kurser og seminarer, men kan sagtens "stå alene", hvis man ikke ønsker at gennemføre hele efteruddannelsen.

 • 21. Nov 2019 Torsdag

  Psykisk sårbar

  Somatisk sygdom ledsages ofte af en øget sårbarhed hos patienterne. Få viden og ideer til, hvordan patientens mentale sundhed og robusthed øges. Lær at tilrettelægge undersøgelse, behandling og træning, så den tager højde for patienternes sårbarhed.

 • 22. Nov 2019 Fredag

  Type-2 diabetes

  Et teoretisk og praktisk kursus, der vil give dig konkrete værktøjer til at styrke dit træningstilbud til patienter med type-2 diabetes.

 • 24. Jan 2020 Fredag

  Kvalitet i holdtræning

  Arbejder du med holdtræning? Få ideer og ny inspiration til målrettet, evidensbaseret træning, kommunikation om ”ansvar for egen træning” samt aktiv brug af musik.

Se flere