Log ind

og få adgang til dine sider og indhold, der er målrettet dig. Brug din private mail til at logge ind.

Fag og forskning

Nyt om fag og forskning

Fysisk aktiv og gravid

PH.D. // Gravide, med en ukompliceret graviditet, er mere fysisk aktive ved moderat til høj intensitet, hvis de får et tilbud om holdtræning.

Fagbladet Fysioterapeuten

Artikler fra seneste nummer.

Fysioterapeuten

Christopher bygger bro til 1.000 foreninger

TEMA // Fysioterapeut Christopher Hjorth er brobygger i Aarhus Kommune og har til opgave at finde passende aktivitetstilbud til borgere efter genoptræning.

Nr.8, 2022
Fysioterapeuten

Hvad er vigtigt for patienterne, når de går til fysioterapeut?

FORSKNING // Hollandske forskere har spurgt 17 patienter, der er i behandling på klinik, hvilke egenskaber hos fysioterapeuten der skal til, for at de oplever høj kvalitet i behandlingen. De peger blandt andet på inddragelse, teknisk dygtighed og empati.

Nr.8, 2022
Fysioterapeuten

Vi skal forebygge for at øge livskvaliteten blandt ældre

LEDER // Alt for ofte bliver alle ældre skåret over én kam som en byrde i stedet for en ressource, og det er både ærgerligt for borgerne og dyrt for samfundet.

Nr.8, 2022
Flere artikler