Log ind

og få adgang til dine sider og indhold, der er målrettet dig. Brug din private mail til at logge ind.

Fag og forskning

Nyt om fag og forskning

Fysioterapeutiske interventioner og måleredskaber til børn og unge med cerebral parese

FORSKNING // Cerebral parese (CP) er den hyppigste årsag til livslangt handicap, og fysioterapeuter har en central rolle i behandlingen. En stigende forskningsmængde gør det muligt at evidensbasere behandlingen. En tidlig indsats, med fokus på aktiviteter og løbende opfølgning af børn og unge med CP, er essentiel.

Fagbladet Fysioterapeuten

Artikler fra seneste nummer.

Fysioterapeuten

Lærebøgernes afsnit om tykke patienter skal skrives om

TEMA // Sundhedsvæsenet er for ensidigt fokuseret på, at et højt BMI kan være årsagen til dårligdomme hos overvægtige. Kulturforståelsen skal ændres, og fysioterapeuter kan hjælpe udviklingen på vej. Det mener Lars Henrik Larsen, initiativtager til organisationen Ligevægt.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

Sæt den faglige udvikling i system

HOLDNING // Udviklingsterapeut Nora Holmestad-Bechmann prioriterer dygtiggørelsen af terapeuterne på Rigshospitalet. Det skaber arbejdsglæde og bedre fastholdelse og rekruttering af medarbejderne.

Nr.4, 2022
Fysioterapeuten

Vi skal bidrage til at løse samfundets opgaver

LEDER // Jeg er sikker på, at forebyggelse og rehabilitering er vejen frem for vores samfund.

Nr.4, 2022
Flere artikler