Log ind

og få adgang til dine sider og indhold, der er målrettet dig. Brug din private mail til at logge ind.

Fag og forskning

Nyt om fag og forskning

Graviditetsrelaterede bækkensmerter: Hvorledes hjælper vi bedst den gravide med smerter?

FORSKNING // Bækkensmerter er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide. I artiklen præsenteres en evidensbaseret tilgang med blandt andet rådgivning og vejledning, som stiler mod frygtreduktion og bedring af funktionsniveau hos kvinderne.

Fagbladet Fysioterapeuten

Artikler fra seneste nummer.

Fysioterapeuten

Skleroseramte savner hjælp til at koordinere

TEMA // Forvirring, frustration og formentlig dårligere forløb er resultatet af, at borgere med multipel sklerose ikke får hjælp til at koordinere deres mange kontakter til sygehus, kommune, læge mv. Fysioterapeuter kan spille en vigtig rolle.

Nr.5, 2022
Fysioterapeuten

Studerende skal støttes i at spotte funktionelle lidelser

HOLDNING // Tre nyuddannede efterlyser mere fokus på de psykosociale elementer i den kliniske undervisning.

Nr.5, 2022
Fysioterapeuten

Stærk faglighed skaber stærke resultater

LEDER // Jeg ønsker at skabe langt mere tydelighed om den merværdi, fysioterapeuter skaber.

Nr.5, 2022
Flere artikler