Løn for privatansatte fysioterapeuter uden overenskomst

Ved ansættelse på klinik eller i en privat virksomhed uden overenskomst skal du og din arbejdsgiver aftale dine ansættelsesvilkår og udarbejde en individuel kontrakt. Det er vigtigt, at du overvejer alle forhold, der er vigtige for dig, som fx løn, pension, ferie, barselsvilkår, sygdom mv., inden du underskriver kontrakten.

Ansat på klinik?

Hvis du bliver ansat på en klinik, skal du som hovedregel ansættes efter Danske Fysioterapeuters basiskontrakter.

Der er tale om minimumskontrakter for privatansatte fysioterapeuter, der bliver ansat hos andre fysioterapeuter, og den fastsætter således de løn- og ansættelsesvilkår, som du som minimum skal tilbydes.

Det betyder med andre ord, at du og din arbejdsgiver altid kan aftale bedre løn- og ansættelsesvilkår, end hvad der fremgår af basiskontrakten.

Læs mere om Danske Fysioterapeuters basiskontrakter til ansættelse på klinik

Hvad får jeg i løn?

Din løn fastsættes efter en forhandling mellem dig og din arbejdsgiver. Det er denne forhandling, der sætter niveauet for din løn og de øvrige vilkår, og det er derfor helt afgørende, at du forbereder dig til forhandlingen, og at du sætter dig både et ambitiøst og realistisk mål for dine krav.

Ansættes du efter Danske Fysioterapeuters basiskontrakter, har du ret til enten en mindsteløn som fastlønnet eller en garantiløn som provisionslønnet, men du kan aftale en bedre løn med din arbejdsgiver.

Se Danske Fysioterapeuters basiskontrakter til ansættelse på klinik

I forbindelse med lønforhandlingen kan du bruge Danske Fysioterapeuters lønberegner og finde oplysninger om lønniveau for det konkrete arbejdsområde og ansættelsestype.

Prøv Danske Fysioterapeuters lønberegner

Du kan også som argument henvise til lønniveauet for offentligt ansatte – se disse i magasinet Job og vilkår.

Vær opmærksom på, at man som offentligt ansat udover lønnen også har:

  • en arbejdsgiverbetalt pensionsordning på mellem 16-18%
  • gode barselsregler
  • 6-ferieuge
  • betalt frokost
  • arbejdstidsregler
  • barns 1 og 2 sygedag
  • seniorbonus
  • omsorgsdage
  • fri eller delvis fri på særlige fridage (24/12, 31/12, 1/5 og grundlovsdag) mv.

Læs mere i Job og vilkår

Løn er kun en del af pakken

Vær opmærksom på, at lønnen kun er en del af den samlede ansættelsespakke. Har du f.eks. ikke betalt frokost, 6-ferieuge og barns 1 og 2 sygedag, skal lønnen gerne afspejle dette.

Vær også altid opmærksom på, om eventuel pension er inklusiv eller eksklusiv, når I snakker lønniveau.

Der er mulighed for at blive ansat med fastløn eller med provisionsløn. Læs mere i magasinet Job og vilkår. Her kan du også få gode råd til forhandlingen i artiklen ”Din løn afhænger (også) af dig”.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620