Løn for privatansatte fysioterapeuter uden overenskomst

Ved ansættelse på klinik eller i en privat virksomhed uden overenskomst skal du og din arbejdsgiver aftale dine ansættelsesvilkår og udarbejde en individuel kontrakt. Det er vigtigt, at du overvejer alle forhold, der er vigtige for dig, som fx løn, pension, ferie, barselsvilkår, sygdom mv., inden du underskriver kontrakten.

Hvad får jeg i løn?

Din løn forhandles individuelt. I forbindelse med lønforhandlingen kan du bruge Danske Fysioterapeuters lønberegner og finde oplysninger om lønniveau for det konkrete arbejdsområde og ansættelsestype.

Prøv Danske Fysioterapeuters lønberegner

Du kan også som argument henvise til Danske Fysioterapeuter vejledende mindsteløn for fysioterapeuter på en individuel kontrakt – se disse i magasinet Job og vilkår.

Den vejledende mindsteløn med lokalt forhandlede goder (som kendes fra det offentlige) udgør pr. 1. april 2019 kr. 34.184,- (heraf pension kr. 5.633,-)

Den vejledende mindsteløn uden lokalt forhandlede goder udgør pr. 1. april 2019 kr. 38.497,-

Lønniveauet for offentligt ansatte kan også anvendes. Her er det vigtigt, at man som offentligt ansat udover lønnen også har:

  • en arbejdsgiverbetalt pensionsordning på mellem 16-18%
  • gode barselsregler
  • 6-ferieuge
  • betalt frokost
  • arbejdstidsregler
  • barns 1 og 2 sygedag
  • seniorbonus
  • omsorgsdage
  • fri eller delvis fri på særlige fridage (24/12, 31/12, 1/5 og grundlovsdag) mv.

Læs mere i Job og vilkår

Løn er kun en del af pakken

Vær opmærksom på, at lønnen kun er en del af den samlede ansættelsespakke. Har du fx ikke betalt frokost, 6-ferieuge og barns 1+2 sygedag, skal lønnen selvfølgelig afspejle dette og være højere.

Vær også altid opmærksom på, om eventuel pension er inklusiv eller eksklusiv, når I snakker lønniveau.

Du kan også blive ansat med provisionsløn. Læs mere på side 27 i magasinet Job og vilkår. Her kan du også få gode råd til forhandlingen i artiklen ”Din løn afhænger (også) af dig” på side 16.

Brug også den vejledende standardkontrakt

Endelig vil vi anbefale at se Danske Fysioterapeuters vejledende standardkontrakt igennem.

Danske Fysioterapeuters vejledende standardkontrakt (se under 'Ansættelseskontrakter til privat ansatte')

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620