Løn for fleksjob

Find information om, hvilken løn du kan forvente at få i et fleksjob.

Løn

Når du bliver ansat i et fleksjob, er du omfattet af de samme aftaler og overenskomster, som gælder for alle andre almindeligt ansatte kolleger. Det betyder, at du følger den gældende overenskomst i forhold indbetaling af pension, ulempeydelser mm.

Din arbejdsgiver aflønner dig for din reelle arbejdsindsats, og din bopælskommune yder et flekslønstilskud til dig. I praksis betyder det at hvis du ansættes i et fleksjob på 20 timer, men kun kan arbejde med en intensitet svarende til 50 %, så får du fuld løn for 10 timer.

Udover lønnen fra din arbejdsgiver betaler din bopælskommune et flekslønstilskud direkte til dig. Flekslønstilskuddet kan maximalt udgøre 98 % af den højeste dagpengesats, og afhænger af størrelsen på din løn.

Se beregningsmodel på star.dk

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg er ansat på den gamle ordning?

De som allerede var i fleksjob den 1. januar 2013, forbliver under de tidligere regler, men hvis der skiftes til et andet fleksjob, gælder det nye regelsæt. 

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620