Løn for fleksjob

Find information om, hvilken løn du kan forvente at få i et fleksjob.

Løn

Når du bliver ansat i et fleksjob, er du omfattet af de samme aftaler og overenskomster, som gælder for alle andre almindeligt ansatte kolleger. Det betyder, at du følger den gældende overenskomst i forhold indbetaling af pension, ulempeydelser mm.

Din arbejdsgiver aflønner dig for din reelle arbejdsindsats, og din bopælskommune yder et flekslønstilskud til dig. I praksis betyder det at hvis du ansættes i et fleksjob på 20 timer, men kun kan arbejde med en intensitet svarende til 50 %, så får du fuld løn for 10 timer.

Udover lønnen fra din arbejdsgiver betaler din bopælskommune et flekslønstilskud direkte til dig. Flekslønstilskuddet kan maximalt udgøre 98 % af den højeste dagpengesats, og afhænger af størrelsen på din løn.

Se beregningsmodel på star.dk

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg er ansat på den gamle ordning?

De som allerede var i fleksjob den 1. januar 2013, forbliver under de tidligere regler, men hvis der skiftes til et andet fleksjob, gælder det nye regelsæt. 

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620