Konsulent- og undervisningshonorar

Mange forhold spiller ind, når du skal fastsætte niveauet for et honorar for en konsulent- eller undervisningsopgave. Danske Fysioterapeuter har ikke en vejledende sats, men vi rådgiver dig gerne om, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Der er mange forhold, du skal tage stilling til, når du fastsætter dit timehonorar for konsulentopgaver som selvstændig.

Ingen vejledende sats for honorarer

Danske Fysioterapeuter har ikke en fast vejledende sats for konsulenthonorarer. Det er vigtigt, du tænker over, at honoraret skal kunne dække alt det, som normalt er en del af en løn. Der skal sættes penge af til pension, ferie og fridage, og også din egen sygdom og barns sygdom.

Undervisningshonorar afhænger af målgruppen for din undervisning

Er der tale om en undervisningsopgave, kan det have betydning, hvem det er, du skal undervise, og hvilket fagligt niveau du skal nå. Der kan være stor forskel på at undervise borgere og pårørende eller andre sundhedsfaglige kolleger med højt fagligt niveau. Det betyder også noget, hvor meget du skal forberede dig inden undervisningen.

Du er altid velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuter, hvis du har brug for vejledning til at få fastsat dit honorar.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620