Studiejob

Hvilke typer af job må du varetage som fysioterapeutstuderende? Og hvad kan du bede om i løn?

Mange fysioterapeutstuderende har studiejob. Som studerende kan du have relevant studiejob i en kommune, på et sygehus eller andre offentlige arbejdspladser med sundhedsfaglige tilbud. For alle arbejdssteder gælder det, at det er ledelsen på det pågældende sted, som har ansvaret for, at du udfører opgaverne forsvarligt.

I praksissektoren, på fysioterapiklinikkerne, kan du blive ansat som hjælpepersonale til en fysioterapeut. Her er det den fysioterapeut, som du er ansat under, der har det faglige ansvar for, at du udfører opgaverne forsvarligt. Fysioterapeuten er forpligtet til at føre supervison  med det arbejde, du udfører.

Hvilke typer af studiejob?

Se her hvilke typer af job, du må varetage som fysioterapeutstuderende.

Massør?

Ja, du kan godt arbejde som massør. Det vil typisk være på en klinik, at du har studiejob som massør. Her vil du arbejde som hjælpepersonale og under en fysioterapeuts faglige ansvar og supervision.

Instruere i et privat fitnesscenter?

Ja, du må gerne instruere i et fitness-center. Husk at have en klar aftale med fitness-centerets ledelse om løn, arbejdsvilkår og forsikringsforhold mv. Danske Fysioterapeuter hjælper dig gerne.

Arbejde med patienter på et sygehus?

Ja, du må gerne arbejde med patienter på et sygehus. Det er sygehusledelsens ansvar, at du kan udføre de opgaver, som du skal varetage.

Arbejde med borgere/patienter i en kommune?

Ja, du må gerne arbejde med borgere/patienter i en kommune. Det er din leders ansvar, at du kan udføre de opgaver, som du skal varetage.

Hjælpepersonale på en klinik?

Ja, du må gerne arbejde som hjælpepersonale på en klinik. Som hjælpepersonale på en klinik er du ansat til at varetage eksempelvis holdtræning eller individuel behandling af patienter i den vederlagsfrie ordning. Du er som hjælpepersonale ansat af en fysioterapeut og arbejder under fysioterapeutens faglige ansvar og supervision.

Selvstændig vikar på et ydernummer på en klinik?

Nej, du kan ikke arbejde som selvstændig vikar på et ydernummer. Det er en forudsætning for at arbejde som fysioterapeut under overenskomsten, at du er færdiguddannet fysioterapeut og har autorisation.

Selvstændig uden for sygesikrings-overenskomstområdet?

Ja, du må gerne arbejde som selvstændig uden for sygesikrings-overenskomstområdet. Men du må ikke kalde dig fysioterapeut, før du har afsluttet din uddannelse som fysioterapeut, og før du har modtaget din autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Som selvstændig skal du selv tegne de nødvendige forsikringer, herunder en erhvervsansvarsforsikring. Desværre har vi hos Danske Fysioterapeuter ikke nogen forsikringer der kan dække dig, når arbejder som selvstændig, så længe du er studerende. Som selvstændig skal du selv lave regnskaber og indberette til SKAT.

Hvornår må du arbejde som fysioterapeut?

Du kan først arbejde som fysioterapeut, når du har fået din autorisation.

Den dag, du har bestået alle eksaminer og modtaget din autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhd, har du det, man - i lovens forstand - kalder selvstændigt behandlingsansvar. Det betyder, at du kan undersøge, diagnosticere og behandle indenfor det, som du er uddannet til (fysioterapi), og at du hæfter med din autorisation.

En autorisation er bevis for sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed. En sundhedsperson kan få frataget sin autorisation, hvis der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen er til fare for patientsikkerheden.

Se mere om love og regler under 'Sundhedsjura'

Hvad skal du have i løn?

Fysioterapeutstuderende er ikke omfattet af nogen overenskomst, så du skal selv forhandle lønnen med arbejdsgiveren, inden du siger ja til jobbet.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeutstuderende, der arbejder i studiejob, får en løn, der som minimum svarer til Sundhedskartellets løntrin 2.

Du kan se, hvad løntrin 2 svarer til i kroner og ører i Sundhedskartellets løntabel. KL dækker de kommunale arbejdspladser, og Danske Regioner dækker sygehusene.

Sundhedskartellets løntabel

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656