Studiejob

Hvilke typer af job må du varetage som fysioterapeutstuderende? Og hvad kan du bede om i løn?

Mange fysioterapeutstuderende har studiejob. Som studerende kan du have relevant studiejob i en kommune, på et sygehus og andre andre offentlige eller private arbejdspladser med sundhedsfaglige tilbud. For alle arbejdssteder gælder det, at det er ledelsen på det pågældende sted, som har ansvaret for, at du udfører opgaverne forsvarligt.

Hvilke typer af studiejob?

Se her hvilke typer af job, du må varetage som fysioterapeutstuderende.

Massør?

Ja, du kan godt arbejde som massør. Det vil typisk være på en klinik, at du har studiejob som massør. Det er klinikledelsens ansvar, at du udfører massagebehandlingen forsvarligt og patientsikkert.

Instruktør i et fitnesscenter?

Ja, du må gerne instruere i et fitnesscenter. Hvis der ikke er en fysioterapeut ansat i fitnesscenteret anbefaler vi, at du laver en supervisionsaftale med en fysioterapeut. Husk at have en klar aftale med fitnesscenterets ledelse om løn, arbejdsvilkår, forsikringsforhold mv. Danske Fysioterapeuter hjælper dig gerne.

Arbejde med patienter på et sygehus?

Ja, du må gerne arbejde med patienter på et sygehus. Det er sygehusledelsens ansvar at sikre, at du kan udføre de opgaver, som du skal varetage.

Arbejde med borgere/patienter i en kommune?

Ja, du må gerne arbejde med borgere/patienter i en kommune. Det er din leders ansvar at sikre, at du kan udføre de opgaver, som du skal varetage.

Hjælpepersonale under overenskomstens regler på en klinik?

Ja, du må gerne arbejde som hjælpepersonale på en klinik. Du er som hjælpepersonale under overenskomstens regler ansat af en fysioterapeut og arbejder under fysioterapeutens faglige ansvar og supervision. Der er særlige regler om hvilke patienter, du som hjælpepersonale må behandle.

Læs mere om regler for hjælpepersonale   

Vikar på en klinik?

Nej, du kan ikke arbejde som vikar for en fysioterapeut. Det er en forudsætning for at arbejde som fysioterapeut at du er færdiguddannet fysioterapeut og har autorisation.

Selvstændig med egen virksomhed?

Ja, du må gerne arbejde som selvstændig med egen virksomhed. Men du må ikke kalde dig fysioterapeut, før du har afsluttet din uddannelse som fysioterapeut, og før du har modtaget din autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Som selvstændig skal du selv tegne de nødvendige forsikringer, herunder en erhvervsansvarsforsikring. Fra 1. januar 2023 har man som studerende automatisk en erhvervsansvarsforsikring, hvis man er medlem af Danske Fysioterapeuter. Som selvstændig skal du selv lave regnskaber og indberette til SKAT.

Hvornår må du arbejde som fysioterapeut?

Du kan først arbejde som fysioterapeut, når du har fået din autorisation.

Den dag, du har bestået alle eksaminer og modtaget din autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, har du det, man - i lovens forstand - kalder selvstændigt behandlingsansvar. Det betyder, at du kan undersøge, diagnosticere og behandle indenfor det, som du er uddannet til (fysioterapi), og at du hæfter med din autorisation.

En autorisation er bevis for sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed. En sundhedsperson kan få frataget sin autorisation, hvis der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen er til fare for patientsikkerheden.

Se mere om love og regler under 'Sundhedsjura'

Hvad skal du have i løn?

Fysioterapeutstuderende er ikke omfattet af nogen overenskomst, så du skal selv forhandle lønnen med arbejdsgiveren, inden du siger ja til jobbet.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeutstuderende, der arbejder i studiejob, får en løn, der som minimum svarer til løntrin 2 på den kommunale eller regionale lønskala. Kommunernes Landsforening (KL) dækker de kommunale arbejdspladser, og Danske Regioner dækker bl.a. sygehusene.

Du kan se, hvad løntrin 2 svarer til i kroner i magasinet Job&Vilkår (s. 29).

Læs mere i Job&Vilkår

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620