Hjælpepersonale

Det er muligt at anvende hjælpepersonale til holdtræning og opfølgende træningsterapi under overenskomsten om almen fysioterapi. Den behandlende fysioterapeut er ansvarlig for, at hjælpepersonalet er tilstrækkeligt uddannet og varetager opgaverne forsvarligt gennem tilstrækkeligt tilsyn med opgavevaretagelsen. Der skal altid afregnes på den ansvarlige fysioterapeuts ydernummer.

Brug af hjælpepersonale

Hjælpepersonale kan under overenskomsten om almen fysioterapi udelukkende anvendes til holdtræning og opfølgende træningsterapi. Enten sammen med den behandlende (ansvarlige) fysioterapeut på lidt større hold eller eventuelt som selvstændig træningsinstruktør på hold.

Delegation af fysioterapeutiske ydelser kan ske ud fra en faglig vurdering. Delegation sker på den behandlende fysioterapeuts ansvar. Den behandlende fysioterapeut er ansvarlig for, at hjælpepersonalet er tilstrækkeligt uddannet og varetager opgaverne forsvarligt gennem tilstrækkeligt tilsyn med opgavevaretagelsen.

Overenskomsten fastsætter, at hjælpepersonale ikke selvstændigt kan foretage den fysioterapeutiske undersøgelse, der danner grundlaget for behandlingsindsatsen. Tilrettelæggelse, evaluering og justering af behandlingsindsatsen skal også varetages af den behandlende fysioterapeut.

Testen indgår typisk som led i tilrettelæggelsen og evalueringen af indsatsen. Det skal derfor være den behandlende fysioterapeut, der udfører testen. Selve udførelsen af testen giver fysioterapeuten nyttig viden om patientens funktionsevne og behandlingsbehov udover det objektive resultat af testen. Det vil derfor altid være relevant, at fysioterapeuten selv foretager testen.

Hjælpepersonale kan ikke vikariere for den behandlende fysioterapeut ved dennes fravær fra klinikken. Den behandlende fysioterapeut kan derfor ikke holde ferie og samtidig anvende hjælpepersonale.

Der skal altid afregnes på den ansvarlige fysioterapeuts ydernummer.

Den behandlende fysioterapeut behøver ikke orientere samarbejdsudvalget eller regionen om anvendelsen af hjælpepersonale og skal ikke have hjælpepersonalet godkendt af Samarbejdsudvalget.

Hvem kan være hjælpepersonale?

Fysioterapeuter kan ikke være hjælpepersonale. Der er ikke fastlagt faglige begrænsninger på hvilke faggrupper, der kan ansættes som hjælpepersonale.

Hjælpepersonale og den fysioterapeutiske kapacitet

Anvendelse af hjælpepersonale anses ikke som nynedsættelse og betyder ikke, at der kommer flere kapaciteter på klinikken. Men hjælpepersonale åbner mulighed for, at fysioterapeuternes tid udnyttes bedre.

Reglerne i overenskomsten om brug af hjælpepersonale

De nærmere regler om brug af hjælpepersonale er beskrevet i bilag 4 i overenskomsten om almen fysioterapi. Det har siden 01.09.2022 kun været muligt at anvende hjælpepersonale under speciale 51. Hjælpepersonale kan således ikke anvendes under speciale 62, vederlagsfri fysioterapi.

Se overenskomsten om almindelig fysioterapi

Se overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608