Mobil fysioterapeut

En mobil fysioterapeut (uden fast klinikadresse) kan du søge om at få konverteret ydernummeret til ejerstatus med krav om tilknytning til klinik. Herved får du mulighed for at indgå i et fagligt fællesskab og samarbejde om patienterne på en klinik.

Ændring af status

Som mobil fysioterapeut kan du søge vejledning hos Danske Fysioterapeuter om, hvordan du kan søge om at få ændret status. Eksempelvis anbefaler vi, at du søger om at kunne tilknytte dig en klinik i så stort et geografisk område som muligt, så du har mulighed for at tilknytte dig forskellige klinikker.

Siden 1. januar 2008 har nye ydernumre kun kunne oprettes som ejerydernumre. Oprettelsen heraf vil ofte være forbundet med krav om, at ydernummeret tilknyttes en klinik, og at ydernummeret anvendes inde for et bestemt geografisk område.

Du er altid velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuter for nærmere rådgivning.

Kontrakter og skemaer

Danske Fysioterapeuter har udarbejdet:

Notat vedr. ydernumre med ejerstatus

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Vejledning til standardkontrakten ”Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer”