Lejer

Der er stor juridisk forskel på at være lejer eller ansat. Som lejer er du ikke ansat og klinikejer har derfor ikke ledelsesret over dig. Som lejer er du selvstændigt erhvervsdrivende og dermed juridisk ligestillet med klinikejer.

Vores standardkontrakt

Alle selvstændige erhvervsdrivende, og dermed også klinikejer og dig har meget frie rammer til at indgå samarbejdsaftaler. Så vær opmærksom, for du er bundet af alt, hvad du skriver under på. Der er ikke en lovgivning som ”redder” dig ud af en dårlig aftale. Vi anbefaler derfor, at du bruger vores standardkontrakt.

Hent vores standard lejekontrakt

Send gerne din kontrakt til gennemsyn hos os, inden du skriver den under og vær opmærksom på eventuelle ændringer i forhold til vores standardkontrakt.

Send din kontrakt til gennemsyn

Som selvstændigt erhvervsdrivende er du ikke dækket af Funktionærloven eller Ferieloven, da de kun omhandler ansatte. Du har derfor ingen indtjening på klinikken ved sygdom, barsel, ferier og fridage.

Husk, at klinikejer ikke har ledelsesret over dig.

Læs mere om forskellene på at være lejer og ansat.

Du har det økonomiske ansvar for ydernummeret over for regionen. Det er også vigtigt at være opmærksom på, hvis du har vikarer eller § 24 ansatte på dit ydernummer, da du derved har det økonomiske ansvar for deres omsætning.

Hverdagen som lejer

Som lejer har du det økonomiske ansvar for ydernummeret over for regionen så længe du lejer ydernummeret.

Vi anbefaler derfor, at pengene går ind på din egen erhvervskonto og ikke en fælles på klinikken. Det er vigtigt, at du har nøje styr på, hvad og hvordan der bliver afregnet på ydernummeret. Du hæfter selv for manglende indbetaling fra patienterne. Det er derfor både en god idé, men også en pligt at holde regnskab som selvstændig.  

Som selvstændig har du også det juridiske ansvar for patienterne. Det kan du forsikre dig ud af ved at tegne Erhvervsansvarsforsikringen.

Opsigelse af samarbejdet med klinikejer

Hvis du selv ønsker at opsige samarbejdet med klinikejer, er det vigtigt at overholde de frister, I har aftalt i jeres samarbejdsaftale. Regionen skal have et varsel på den løbende måned + 1 måned til at opsige ydernummeret. De kan dog i nogle tilfælde gøre det hurtigere, men det er ikke en ret, du har.

Hvis du bliver opsagt af klinikejer, har du altid ret til 6 måneders varsel til at opsige dit ydernummer. Det betyder, at du ikke behøver at opsige ydernummeret tidligere – heller ikke selvom I evt. har aftalt et kortere varsel i jeres samarbejdsaftale. Hvis I har aftalt et kortere varsel, står du med råderetten over et ydernummer, men uden retten til at komme på klinikken og bruge det. I en kompliceret situation som denne, er det vigtigt, at du kontakter os for vejledning.

Læs mere om det at blive opsagt eller opsige samarbejdet.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620