Erhvervsansvarsforsikring

Hvis du kommer til at skade en patient eller en patients ejendele under behandling, kan patienten kræve erstatning hos dig, når du er selvstændig erhvervsdrivende. Det kan denne forsikring dække dig imod. Via denne forsikring kan du også få dækket en række omkostninger ved typiske retstvister for selvstændigt erhvervsdrivende.

Bestil forsikringen

Som medlem af Danske Fysioterapeuter har du mulighed for at tegne en erhvervsansvarsforsikring til kr. 40,00 i kvartalet. Forsikringen dækker både erhvervsansvar og retshjælp. Forsikringen er ikke en automatisk del af dit medlemskab, men skal bestilles særskilt. Erhvervsansvarsforsikringen koster 40 kr. i kvartalet, og beløbet trækkes samtidig med dit medlemskontingent. Forsikringen kan tidligst gælde fra dagen efter, vi har modtaget din bestilling.

Bestil Erhvervsansvarsforsikringen via knappen nederst på siden.

Se kopi af policen

Husk, at du som medlem af Danske Fysioterapeuter kan få 40 % i rabat på øvrige erhvervsforsikringer - dog ikke arbejdsskadeforsikringer og motorkøretøjsforsikringer.

Kontakt vores kontaktperson Janne Baumgarten hos Topdanmark for yderligere oplysninger på tlf. 44 74 33 94.

Studerende på sidste år af uddannelsen

Studerende, der mangler mindre end 1 studieår (60 ects), kan tegne forsikringen og dermed være dækket, hvis man fx har egen virksomhed (cvr).

For at oprette forsikringen skal man som studerende indgå aftale med en autoriseret fysioterapeut om supervision i den periode den skal dække, hvor man ikke selv er autoriseret.

Hent skabelon til supervisionsaftale

Skader på patienter og patienters ejendele

Erhvervsansvarsforsikringen dækker, hvis du kommer til at lave en skade på patienten eller patientens ejendele.

Forsikringen dækker i hele Europa.

Forsikringen dækker akupunktur. Derfor behøver du ikke foretage dig yderligere, hvis du har forsikringen og ønsker at være dækket ved brug af akupunktur.

For studerende dækker forsikringen ikke akupunktur og manipulation. Forsikringen dækker kun de områder, de studerende er blevet undervist i på uddannelsen.

Forsikringen dækker ikke, hvis du påfører en patient skade, imens du er på dit arbejde som lønmodtager. Det er altid arbejdsgivers ansvar, så her er du dækket af din arbejdsgivers forsikring, hvis denne er tegnet. Under alle omstændigheder er det aldrig den ansattes ansvar.

Erhvervsansvarsforsikringen dækker skader op til kr. 10.000.000, og der er ingen selvrisiko.

Retshjælp

Erhvervsansvarsforsikringen indeholder en retshjælpsforsikring, som omfatter dækning af egne og modpartens omkostninger i tilfælde af en restsag. Der kan gives dækning på op til kr. 250.000 per forsikringsbegivenhed. Selvrisikoen er på kr. 2.661 af de samlede omkostninger. Selvrisikoen kan gøres gældende efter hver instans.

Retshjælpsdækningen gælder tvister opstået i forbindelse med din erhvervsudøvelse, der vil kunne blive behandlet af de danske domstole.

Forsikringen dækker ikke spørgsmål om skatte- og afgifter, betalingsstandsning, konkurs, inkasso og straffesager.

Hvis du er arbejdsgiver

Hvis du er arbejdsgiver, er dine ansattes handlinger også dækket af din erhvervsansvarsforsikring, uanset hvilken type ansættelse det er.

Ligeledes er du dækket, hvis du er anpartshaver og ansat i dit eget APS.  

Hvis du får en tvist med en ansat medarbejder (altså ikke lejere), skal du først søge råd og vejledning hos vores arbejdsgiverrådgivning på tlf. 7878 8088 eller e-mail arbejdsgiverfysio@tdl.dk. Hvis det ikke er muligt at forlige en tvist med en ansat, vil det blive vurderet, om forsikringen kan dække et søgsmål mod den ansatte.

Når du samarbejder med andre selvstændige

Klinikejere der samarbejder med andre selvstændige fysioterapeuter (lejere, underleverandører, konsulenter) bør gennem deres samarbejdsaftaler sikre sig, at samarbejdspartneren er forsikret selv. Det er kun de fysioterapeutiske samarbejdspartnere/lejere, der er medlemmer af foreningen, der har mulighed for at tegne erhvervsansvarsforsikringen i Topdanmark på favorable vilkår. Vi har ikke kendskab til, i hvilket omfang ikke-medlemmer har tegnet erhvervsansvarsforsikringen. Dokumentation for gyldig forsikring bør sikres af klinikejeren via samarbejdskontrakten.

Hvis du har ydernummer eller er vikar

Forsikringen tegnes automatisk for fysioterapeuter med ydernummer, når vi modtager ydernummerskemaet. Forsikringen tegnes også automatisk for selvstændige vikarer, når vi modtager et vikarskema, hvori der er afkrydset i feltet "selvstændig".

Anmeldelse af skade

Erhvervsansvarsforsikringen er tegnet hos Topdanmark. Du kan anmelde en skade ved at ringe til Topdanmark på tlf. nr. 44 74 33 94. Spørg efter vores kontaktperson Janne Baumgarten.

Gå til Topdanmarks hjemmeside

Opsigelse af forsikring

Forsikringen bliver ikke stoppet automatisk, hvis du siger dit ydernummer op eller stopper som vikar. Du kan stadig have glæde af forsikringen, hvis du fortsætter som selvstændig. Forsikringen gælder også i din fritid.

Hvis du ønsker at opsige forsikringen, kan du meddele dette til vores medlemsafdeling. Husk at anføre medlemsnummer og navn samt ophørsdato.

Opsig Erhvervsansvarsforsikringen ved at sende en mail til medlem@fysio.dk

Patientforsikringen

Skulle der være tale om patientskader på over kr. 10.000 er næsten alle autoriserede personer i sundhedssektoren dækket af en kollektiv ansvarsforsikring: Patientforsikringen. Derfor skal alle patientskader i første omgang meldes til Patientforsikringen.

Vær opmærksom på at Patientforsikringen ikke dækker selvstændige fysioterapeuter, som arbejder på vegne af et tredje firma. Men det dækker Erhvervsansvarsforsikringen.

Patientforsikringen dækker heller ikke skader på patienters ejendele. Derfor skal disse skader meldes direkte til Topdanmark, som denne forsikring er tegnet hos.

Gå til Patientforsikringens hjemmeside

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619