Erhvervsansvarsforsikring til selvstændige fysioterapeuter

Som medlem af Danske Fysioterapeuter kan du tegne en Erhvervsansvarsforsikring på favorable vilkår. Forsikringen koster kun 40 kr. i kvartalet og dækker erstatninger til patienter.

Hvis du kommer til at skade en patient eller en patients ejendele under behandling, kan patienten kræve erstatning hos dig, når du er selvstændig erhvervsdrivende.

Danske Fysioterapeuter tilbyder dig en forsikring, der dækker erstatninger til patienter.

Forsikringen er til dig, der er helt eller delvist er selvstændig.

Du kan være

 • Klinikejer/arbejdsgiver
 • Lejer/enkeltmandsvirksomhed
 • Selvstændig rådgivende konsulent
 • Ansat med bierhverv som selvstændig
 • Arbejder frivilligt/ulønnet ind i mellem

Log ind på 'Mit medlemskab' og bestil Erhvervsansvarsforsikringen

Studerende på sidste år kan også bestille forsikringen. Send en mail til medlem@fysio.dk.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker

Se kopi af policen

Skader på patienter og patienters ejendele

Erhvervsansvarsforsikringen dækker, hvis du kommer til at lave en skade på patienten eller patientens ejendele.

Forsikringen dækker i hele Europa.

Forsikringen dækker akupunktur. Derfor behøver du ikke foretage dig yderligere, hvis du har forsikringen og ønsker at være dækket ved brug af akupunktur.

Forsikringen dækker ikke, hvis du påfører en patient skade, imens du er på dit arbejde som lønmodtager. Det er altid arbejdsgivers ansvar, så her er du dækket af din arbejdsgivers forsikring, hvis denne er tegnet. Under alle omstændigheder er det aldrig den ansattes ansvar.

Erhvervsansvarsforsikringen dækker skader op til 10.000.000 kr., og der er ingen selvrisiko.

Retshjælp

Erhvervsansvarsforsikringen indeholder en retshjælpsforsikring, som omfatter dækning af egne og modpartens omkostninger i tilfælde af en restsag.

Der kan gives dækning på op til 250.000 kr. pr forsikringsbegivenhed. Selvrisikoen er på 2.661 kr. af de samlede omkostninger. Selvrisikoen kan gøres gældende efter hver instans.

Retshjælpsdækningen gælder tvister opstået i forbindelse med din erhvervsudøvelse, der vil kunne blive behandlet af de danske domstole.

Forsikringen dækker ikke spørgsmål om skatte- og afgifter, betalingsstandsning, konkurs, inkasso og straffesager.

Netbank-forsikring

Erhvervsansvarsforsikringen indeholder også en netbank-forsikring. Det betyder, at du er dækket, hvis din erhvervskonto bliver udsat for IT-kriminalitet i form af dataindbrud. Det kan være fx hvis dine kortoplysninger bliver misbrugt til at hæve penge eller til køb.

Forsikringssummen er (2019) 2.857.873 kr., og der er en selvrisiko på 5.626 kr.

Det er altid et krav for dækning, at man har opdateret software og styresystem, så man ikke udsætter sit IT-system for unødvendig sårbarhed, og at der anvendes firewall, virusbeskyttelse og passwordbeskyttelse med løbende udskiftning.

Et netbank-indbrud skal ikke forveksles med en virus eller et hackerangreb på virksomhedens egne IT- systemer. Denne type angreb sigter ofte mod at stjæle viden fra virksomheden eller at låse virksomhedens systemer og kræve penge for at genoprette adgangen til systemerne.

Særligt til dig

Hvis du er arbejdsgiver, er dine ansattes handlinger også dækket af din erhvervsansvarsforsikring, uanset hvilken type ansættelse det er.

Ligeledes er du dækket, hvis du er anpartshaver og ansat i dit eget APS. 

Hvis du får en tvist med en ansat medarbejder (altså ikke lejere), skal du først søge råd og vejledning hos vores arbejdsgiverrådgivning.

Hvis det ikke er muligt at forlige en tvist med en ansat, vil det blive vurderet, om forsikringen kan dække et søgsmål mod den ansatte.

Fritids – og erhvervsansvarsforsikring til fysioterapeutstuderende

Nu er du også dækket som selvstændig eller frivillig, når du er medlem af Danske Fysioterapeuter og er fysioterapeutstuderende.

Læsa mere om fritids – og erhvervsansvarsforsikring

Klinikejere der samarbejder med andre selvstændige fysioterapeuter (lejere, underleverandører, konsulenter) bør gennem deres samarbejdsaftaler sikre sig, at samarbejdspartneren er forsikret selv.

Det er kun de fysioterapeutiske samarbejdspartnere/lejere, der er medlemmer af foreningen, der har mulighed for at tegne Erhvervsansvarsforsikringen i Topdanmark på favorable vilkår.

Vi har ikke kendskab til, i hvilket omfang ikke-medlemmer har tegnet Erhvervsansvarsforsikringen. Dokumentation for gyldig forsikring bør sikres af klinikejeren via samarbejdskontrakten.

Forsikringen tegnes automatisk for fysioterapeuter med ydernummer, når vi modtager ydernummerskemaet.

Forsikringen tegnes også automatisk for selvstændige vikarer, når vi modtager et vikarskema, hvori der er afkrydset i feltet "selvstændig".

Praktiske oplysninger

Forsikringen er ikke en automatisk del af dit medlemskab, men skal bestilles særskilt.

Erhvervsansvarsforsikringen koster 40 kr. i kvartalet. Beløbet trækkes samtidig med dit medlemskontingent.

Forsikringen kan tidligst gælde fra dagen efter, vi har modtaget din bestilling.

Forsikringen tegnes igennem Topdanmark.

Kan jeg nøjes med den offentlige patienterstatningsordning?

Næsten alle autoriserede personer i sundhedssektoren er dækket af en skattefinansieret patientforsikring, Patienterstatningen. Den dækker specifikt behandlingsskader, dog med visse begrænsninger som er væsentlige for selvstændige.

Patienterstatningen dækker ikke

 • Patientskader på under 7625 kr. svarende til egetbidraget ved en erstatningssag (2019 niv.)
 • Skader ved rasktræning i træningscenter
 • Skader på patienters ejendele (såsom briller, tøj, telefon mv.)
 • Almindeligt erhvervsansvar for skader der ikke direkte skyldes behandlingen

Her dækker Erhvervsansvarsforsikringen. Det er ofte erstatningskrav i forbindelse med ovennævnte skader en selvstændig fysioterapeut bliver præsenteret for.

Anmeldelse af skade

Erhvervsansvarsforsikringen er tegnet gennem Topdanmark. Der er to muligheder for at anmelde skaden:

 1. Anmeld skaden på Topdanmarks hjemmeside
 2. Ring på 4474 7106.

Oplys at det vedrører den kollektive erhvervsansvarsforsikring for fysioterapeuter.

Opsigelse af forsikring

Forsikringen bliver ikke stoppet automatisk, hvis du siger dit ydernummer op eller stopper som vikar. Du kan stadig have glæde af forsikringen, hvis du fortsætter som selvstændig. Forsikringen gælder også i din fritid og ved ulønnet arbejde generelt.

Log ind på 'Mit medlemskab' og afbestil Erhvervsansvarsforsikringen

Rabat på andre erhvervsforsikringer

Som medlem af Danske Fysioterapeuter kan du få 40 % i rabat på øvrige erhvervsforsikringer hos Topdanmark - dog ikke arbejdsskadeforsikringer og motorkøretøjsforsikringer.

Kontakt Carsten Bonde hos Topdanmark for yderligere oplysninger på tlf. 44 74 41 77.

Bestil forsikring

Log ind på 'Mit medlemskab' og bestil Erhvervsansvarsforsikringen

Er du studerende på sidste år, bestiller du forsikringen ved at sende en mail til medlem@fysio.dk.

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619