Arbejdsgiverrådgivningen

Som arbejdsgiver kan du få rådgivning hos Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning. Du kan få hjælp til spørgsmål om ansatte og lejeres arbejdsforhold.

Som et ekstra tilbud til arbejdsgivere, der er medlem af Danske Fysioterapeuter, findes arbejdsgiverrådgivningen.

Arbejdsgiverrådgivningen er baseret på en aftale, foreningen har indgået med advokatfirmaet Skau Reipurth & Partnere, der har speciale i ansættelsesret og desuden er bredt forankret i generel erhvervsret.

Det kan du bruge arbejdsgiverrådgivningen til

Hos Skau Reipurth & Partnere kan du få vejledning i forhold til vilkårene for dine ansattes og lejeres arbejdsforhold. Udover at du kan få rådgivning om ansættelsesmæssige anliggender for fysioterapeuter, kan du også få rådgivning i forhold til andre ansatte, fx kliniksekretærer.

Du kan få daglig rådgivning om:

 • Ansættelse
 • Afskedigelse
 • Kontraktindgåelse og -ophævelse inden for ansættelsesretten
 • Barsel
 • Sygdom
 • Samarbejdsaftaler med lejere
 • Evt. tvister (under forudsætning af, at der opnås retshjælpsforsikring)
 • Brug af retshjælpsforsikring i tilfælde af sager

De tilknyttede advokater kan også, efter konkret vurdering, yde dig bistand og arbejdsgiverrådgivning ved forberedelse af sager til eksempelvis det uvildige nævn.

Advokaten har en rådgiveransvarsforsikring.

Bo Enevold Uhrenfeldt er advokat (L) og partner i advokatfirmaet Skau Reipurth & Partnere.

Han trækker udover sin specialisering i ansættelses- og erhvervsret også på erfaringer fra DJØF og Dansk Industri, hvor han i særlig grad har beskæftiget sig med kollektive overenskomster, arbejdsret og arbejdsmiljø. Bo har endvidere undervist i kontraktret på Københavns Universitet.

Bo vil deltage som den primære partner i forhandlingsprocessen.

Baggrund

Bo Enevold Uhrenfeldt rådgiver om arbejds- og ansættelsesret, herunder også arbejdsmiljø- og arbejdsskaderet. Han har særligt indsigt i overenskomster og kollektiv arbejdsretlige problemstillinger, som fx overenskomstfortolkning og arbejdsklausuler i forbindelse med offentlige udbud.

Bo har rådgivet de største nationale og internationale virksomheder om virksomhedsoverdragelse, outsourcing, omstrukturering og masseafskedigelse. Derudover har han særlig erfaring med udenlandske medarbejderes retsforhold, herunder arbejdstilladelser og arbejdsudleje/entrepriseforhold.

Han bistår ofte klienter med forhandling og udarbejdelse af kontrakter, ligesom han fører sager for domstolene, Arbejdsretten og faglige voldgifter mv. Han har derudover undervist i kontraktsret ved Københavns Universitet.

Kompetencer

 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Arbejdsmiljøret
 • Erhvervsretlige forhold
 • Persondataret
 • Rets- og voldgiftssager

Sofie Van Hauen er advokatfuldmægtig i advokatfirmaet Skau Reipurth & Partnere.

Hun har forud for sin ansættelse hos Skau Reipurth & Partnere betjent DI’s arbejdsgiverrådgivnings hotline. Hun vil være den første du møder i telefonen.

Baggrund

Sofie van Hauen beskæftiger sig primært med arbejds- og ansættelsesret samt flere af kontorets øvrige specialeområder.

Kompetencer

 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Erhvervsretslige forhold
Katrine Klan Hansen er advokatfuldmægtig i advokatfirmaet Skau Reipurth & Partnere.

Baggrund

Katrine Klan Hansen beskæftiger sig primært med arbejds- og ansættelsesret samt flere af kontorets øvrige specialområder.

Kompetencer

 • Arbejds – og ansættelsesret
 • Fast ejendom
 • Erhvervsretlige forhold

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for arbejdsgivere
69 15 04 71