Arbejdsgiverrådgivningen

Som arbejdsgiver kan du få rådgivning hos Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning. Du kan få hjælp til spørgsmål om ansatte og lejeres arbejdsforhold.

Som et ekstra tilbud til arbejdsgivere, der er medlem af Danske Fysioterapeuter, findes Arbejdsgiverrådgivningen.

Arbejdsgiverrådgivningen er baseret på en aftale, foreningen har indgået med advokatfirmaet Littler | enevold, der har speciale i ansættelsesret og desuden er bredt forankret i generel erhvervsret.

Det kan du bruge Arbejdsgiverrådgivningen til

Hos Littler | enevold kan du få vejledning i forhold til vilkårene for dine ansattes og lejeres arbejdsforhold. Udover at du kan få rådgivning om ansættelsesmæssige anliggender for fysioterapeuter, kan du også få rådgivning i forhold til andre ansatte, fx kliniksekretærer.

Du kan få daglig rådgivning om:

 • Ansættelse
 • Afskedigelse
 • Kontraktindgåelse og -ophævelse inden for ansættelsesretten
 • Barsel
 • Sygdom
 • Samarbejdsaftaler med lejere
 • Evt. tvister (under forudsætning af, at der opnås retshjælpsforsikring)
 • Brug af retshjælpsforsikring i tilfælde af sager

De tilknyttede advokater kan også, efter konkret vurdering, yde dig bistand og arbejdsgiverrådgivning ved forberedelse af sager til eksempelvis det uvildige nævn.

Advokaten har en rådgiveransvarsforsikring.

Arbejdsgiverrådgivningens advokater

Indtil 31. august 2022 var Bo Enevold Uhrenfeldt og Christian Bonne Rasmussen en del af Skau Reipurth Advokatfirma. Med virkning fra 1. september 2022 blev begge en del af Littler | enevold, og samme dato overgik Arbejdsgiverrådgivningen til Littler | enevold.

Bo Enevold Uhrenfeldt er advokat (L) og partner i advokatfirmaet Littler | enevold.

Baggrund

Bo Enevold Uhrenfeldt rådgiver om arbejds- og ansættelsesret, herunder også arbejdsmiljø- og arbejdsskaderet. Han har særligt indblik i overenskomster og kollektiv arbejdsretlige problemstillinger, som fx overenskomstfortolkning og arbejdsklausuler i forbindelse med offentlige udbud.

Bo trækker udover sin specialisering i ansættelses- og erhvervsret også på erfaringer fra DJØF og Dansk Industri, hvor han i særlig grad har beskæftiget sig med kollektive overenskomster, arbejdsret og arbejdsmiljø. Bo har endvidere undervist i kontraktret på Københavns Universitet.

Bo har rådgivet de største nationale og internationale virksomheder om virksomhedsoverdragelse, outsourcing, omstrukturering og masseafskedigelse. Derudover har han særlig erfaring med udenlandske medarbejderes retsforhold, herunder arbejdstilladelser og arbejdsudleje/entrepriseforhold. Han bistår ofte klienter med forhandling og udarbejdelse af kontrakter, ligesom han fører sager for domstolene, Arbejdsretten og faglige voldgifter mv. 

Kompetencer

 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Arbejdsmiljøret
 • Erhvervsretlige forhold
 • Persondataret
 • Rets- og voldgiftssager

Christian-Bonne-Rasmussen.jpg

Christian Bonne Rasmussen er advokat i advokatfirmaet Littler | enevold.

Baggrund

Christian Bonne Rasmussen beskæftiger sig primært med arbejds- og ansættelsesret.

Christian Bonne Rasmussen har erfaring med rådgivning og håndtering af tvister for både danske og internationale klienter inden for en bred vifte af individuel- og kollektiv arbejdsretlige emner, herunder overenskomstforhold, forskels- og ligebehandling, virksomhedsoverdragelse, arbejdsmiljø, bonusvilkår samt opsigelses- og bortvisningssager.

Kompetencer

 • Arbejds– og ansættelsesret
 • Erhvervsretlige forhold

Maria-Nordahl-Hansen.jpg

Maria Nordahl Hansen er advokatfuldmægtig i advokatfirmaet Littler | enevold og beskæftiger sig primært med arbejds- og ansættelsesret.

Baggrund

Maria Nordahl Hansen har erfaring med rådgivning og håndtering af tvister for både danske og internationale klienter inden for en bred vifte af individuel- og kollektiv arbejdsretlige emner.

Kompetencer

 • Arbejds- og ansættelsesret

Nanna-Heisel.jpg

Nanna Heisel er advokatfuldmægtig i advokatfirmaet Littler | enevold og beskæftiger sig primært med arbejds- og ansættelsesret.

Baggrund

 • Nanna Heisel har erfaring med rådgivning og håndtering af tvister for både danske og internationale klienter inden for en bred vifte af individuel- og kollektiv arbejdsretlige emner.

Kompetencer

 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Persondataret

Arbejdsgiverrådgivningen har flere jurastuderende tilknyttede, som alle beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret i samarbejde med vores advokater og advokatfuldmægtige.

Kontakt

Rådgivning for arbejdsgivere
69 15 04 71