Nyheder fra Region Hovedstaden

Medlemsmøde forud for Repræsentantskab 2021

Kom og tag en dialog med regionsbestyrelsen den 18. august om forslagene til det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde den 27. - 28. august.

Ekstraordinær generalforsamling og temamøde

Region Hovedstaden inviterer til ekstraordinær generalforsamling med valg til regionsbestyrelsen og temamøde om opgaveglidning, opgavedeling, opgaveudvikling?