Bestyrelsens medlemmer

Medlemmer af regionsbestyrelsen, Region Hovedstaden, valgt for perioden 2019-21.

Anders Jæger Nielsen (valgt for TR)
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde med et regionalt fokus. Jeg ønsker, at vi når medlemmerne mere bredt, end vi gør i dag.
 • Arbejde med regionale opgaver som kan løftets centralt i foreningen så som TR-indsatsen.

Kontakt Anders Jæger Nielsen


Anja Birkehøj MatteyAnja-Birkehoej_portraet.jpg

I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for flere fysioterapeuter i visitationen. Dette vil jeg gøre ved at øge medlemmernes viden om området gennem medlemsbladet og grunduddannelsen.

Børge Bo Hansen
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

borge-bo-hansen-portraet.jpg

 • Arbejde for at øge den fysiske aktivitet blandt institutionaliserede borgere. Dette vil jeg gøre gennem samarbejde med andre organisationer, samt udarbejdelse af klare politisk udmeldelser fra DFys om aktivitetsniveauet for institutionaliserede borgere.
 • Arbejde videre med øge gennemskuelighed og gennemsigtighed i foreningen.

Kontakt Børge Bo Hansen


Charlotte Larsen (valgt for TR)
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

charlotte-larsen-portraet.jpg

 • Arbejde videre med medlemsaktivering og -involvering. Dette vil jeg gøre ved at implementere det som en konkret del af regionsbestyrelsen region hovedstadens indsatser, hvori hjemmesiden kommer til at indgå som en aktiv del af medlemsinvolveringen.

Kontakt Charlotte Larsen


Jeanette Præstegaard
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

Jeanette-praestegaard_portraet.jpg

 • Arbejde videre med at synliggøre fysioterapeuters kompetencer for at styrke professionens virksomhedsområde. Dette vil jeg gøre ved at deltage i relevante debatfora.
 • Arbejde for at styrke det regionale medlemsskab, bl.a. ved at arrangere lokale fyraftensarrangementer med fagligt og fagpolitisk indhold og ved at understøtte arbejdet for ordnede løn- og ansættelsesforhold for regionens medlemmer.

Jes Mogensen
jes-mogensen-portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for en tidssvarende landsoverenskomst. Jeg vil derfor arbejde politisk for, at folketingets sundhedsudvalg og KL tager landsoverenskomsten op til revision.

Kontakt Jes Mogensen


katja-milling-knudsen-portraet.jpgKatja Milling Knudsen
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for den gode decentrale ansættelse kommunalt såvel som regionalt. Herunder vil jeg arbejde for, at fysioterapeuter får en fod ind i de ledelsesstrukturer som decentraliseringsordninger medfører.

Kontakt Katja Milling Knudsen


line-schiellerup-portraet.jpgLine Schiellerup
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for et stærkere medlemsfællesskab i  regionen, så vores stemme i foreningens politiske arbejde, bliver endnu tydeligere.
 • Arbejde for mere samarbejde med lokale politikere og udforske nye samarbejdsflader, som konsekvens af vores medlemskab i Akademikerne.
 • Fortsat arbejde for mere involvering og inddragelse af os som medlemmer. Dette for at styrke foreningens fundament og foreningens rolle som uundgåelig spiller på den sundhedspolitiske dagsorden.

Kontakt Line Schiellerup


per-tornoee-portraet.jpgPer Tornøe
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for, at foreningen bliver mere synlig. Vi skal ud over rampen med, det arbejde vi laver for fysioterapeuter i regionen.
 • Arbejde videre med de demokratiske processer i foreningen. Vi skal sikre, at det vi gør, gør vi for medlemmerne.

Kontakt Per Tornøe


rasmus-sylvest-mortensen-portraet.jpgRasmus Sylvest Mortensen
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde strategisk med lederindsatsen for at øge antallet af fysioterapeuter i lederstillinger. Dette vil jeg gøre gennem genindførelse af Dfys’ ledelseskonsulat, stille forslag til repræsentantskabet om en ledelsesindsats, samt udarbejde en regional strategi som øger medlemmernes opmærksomhed på lederstillinger.

stine-holm-petersen-portraet.jpgStine Holm Petersen
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for, at vi i regionsbestyrelsen fokuserer på de emner som medlemmerne finder interessante. Dette vil jeg bl.a. andet gøre ved at undersøge den data, som vi har indsamlet i forbindelse med generalforsamlingen 2019.

Stine arbejder ikke længere i Lyngby Taarbæk kommune, men er nu kandidat studerende.


tilde-ransborg-portraet.jpgTilde Ransborg
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for, at regionsbestyrelsen region hovedstaden er på forkant med de kommende aktuelle opgaver. Jeg mener, at det er i de aktuelle opgaver, vi virkeligt skal skabe resultater. Til dette arbejde bør vi bruge, TR’erne mere aktivt, da de er en vigtig ressource for foreningen.

Kontakt Tilde Ransborg


Ordinære medlemmer

 • Noor Jady
 • Per Normann Jørgensen (valgt for SU)

Suppleanter valgt på general forsamlingen:

 • Marcus Munch
 • Birgitte Greby (suppleant TR valgte)
 • Karen Elverskov

Del eller udskriv artiklen