Bestyrelsens medlemmer

Medlemmer af regionsbestyrelsen, Region Hovedstaden, valgt for perioden 2023-25.

 

Line-Schiellerup-presse_100x133.jpg

Line Schiellerup

Regionsformand

Valgperiode 1. juli 2022-1. december 2025

Kontakt Line Schiellerup

anders-jaerger-nielsen-portraet.jpg

Anders Breinholt Nielsen (valgt for TR)

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Arbejde med et fokus om at binde foreningen bedre sammen. Have fokus på hvordan vi i højere grad får input ind centralt, og løsninger ud og leve. Jeg ønsker, at vi når medlemmerne mere bredt, end vi gør i dag.
 • Arbejde med regionale opgaver som kan løftets centralt i foreningen så som TR-indsatsen.

Kontakt Anders Breinholt Nielsen

børge hansen_100x133.jpg Børge Bo Hansen

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Arbejde for opgaveudvikling i stedet for nedglidning,
   fastholdelse af de unge kollegaer og min egen kæphest er ulighed i sundhed, som der skal fokus på.

Kontakt Børge Bo Hansen

charlotte-larsen-portraet.jpg

Charlotte Larsen (valgt for TR)

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Arbejde videre med medlemsaktivering og -involvering. Dette vil jeg gøre ved at implementere det som en konkret del af regionsbestyrelsen region hovedstadens indsatser, hvori hjemmesiden kommer til at indgå som en aktiv del af medlemsinvolveringen.
 • Bruge min TR plads, til at informere regionsbestyrelsen om, hvad der er generelle tendenser på regionens arbejdspladser.

Kontakt Charlotte Larsen

katja-milling-knudsen-portraet.jpg

Katja Milling Knudsen

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Kæmpe for, at vi har en stærk fagforening.

Kontakt Katja Milling Knudsen

Tobias_imfeld.jpg

Tobias Imfeld

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Jeg mener ikke, at rekrutteringen er et problem, men jeg vil kæmpe for fastholdelsen af dimittender og rutinerede medlemmer

Kontakt Tobias Imfeld

per-norman-joergensen-portraet.jpg

Per Noormann (valgt for SU)

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Som erfaren fysioterapeut forsat bidrage med min historiske førstehåndserfaringer og –viden inde for praksissektoren.
 • Fortsat være til stor hjælp for regionsbestyrelsen, som regionsbestyrelsens private buschauffør. Jeg vil igen i år stå til rådighed med min syvpersoners bil, så regionsbestyrelsen kan deltage i diverse arrangementer inde- og uden for den Sjællandske ø-grænse.
 • Arbejde videre med forsøgsprojektet angående direkte adgang til fysioterapi i region hovedstaden. Forsøgsprojektet skydes i gang den 1. januar 2020 og jeg glæder mig til at følge det og bidrage i implementeringen og den senere evaluering af projektet.

Kontakt Per Noorman Jørgensen

Lene Jæger

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Have fokus på mere handling. Vi trænger til at få ryddet op og skabe andre historier.

Kontakt Lene Jæger

rasmus-sylvest-mortensen-portraet.jpg

Rasmus Sylvest Mortensen

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Jeg synes, at transformation er vigtigt. Vi kan råbe så meget vi vil efter de nyuddannede, men hvis vi ikke selv er villige til selv at transformere os, har vi en udfordring. Det vil jeg gerne kæmpe for, især efter, at der ikke var flertal på repræsentantskabet.

Kontakt Rasmus Sylvest Mortensen

tilde-ransborg-portraet.jpg

Tilde Randsborg

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Gerne følge op på det gode arbejde i RB, med særligt fokus på de unge. Men de skal ikke rekrutteres for en hver pris, der skal lyttes til hvad de vil, da de er en stor potentiel medlemsskare.
 • Prøve at møde medlemmerne hvor de er, og bruge mere energi på hvad de vil vil og hvordan vi kan få dem med i et fællesskab. Og ikke et tvunget fællesskab, fordi det kan være de har bedre ideer til hvordan vi opbygger en fagforerning.
 • Have et stort fokus på de erfarne/seniorer i Danske Fysioterapeuter.

Kontakt Tilde Ransborg

Jesper_ottosen.jpg

Jesper Ottosen

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Have fokus på hvordan tingene hænger sammen og hvor vi kan spille hinanden gode, men lige nu er der for mange interne kampe og internt fnidder, der skal igen være fokus på broderskab og fællesskab.
 • Fagpolitisk er mit hjerte i praksissektoren.

Kontakt Jesper Ottosen

Mie-Knudsen.jpg

Mie Knudsen

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • I stedet for at forlade fagforeningen, valgte jeg at gøre noget ved den dalende organisationsprocent. Det har jeg været glad for, og jeg vil gerne fortsætte det gode arbejde.
 • Specifikt arbejde for tydeligere regler for selvstændige og indlejere samt deres vilkår.

Kontakt Mie Knudsen

Bente S Andersen-Hovedstaden.jpg

Bente Sørine Andersen

I valgperioden 2023-2025 vil jeg:

 • Jeg synes arbejdet i RB er spændende og den største udfordring er, at organisationensprocenten er dalene.
 • Gerne fortsætte med et særligt fokus på faglige arrangementer, som man kan have i regionerne. De studerende skal fastholdes, så de ikke falder fra når de bliver nyuddannet.
 • Kontigentet er også stort, måske skal der arbejdes med det.
 • Der er også et stort uforløst potentiale som begynder med, at vi forstår hinandens sektorer på tværs.

Kontakt Bente Sørine Andersen

foto-mangler-mand_reg-midt-bestyrelse.JPG

Per Tornøe

Kontakt Per Tornøe

 

Suppleanter:

 • Karen Gottlieb

Kontakt Karen Gottlieb

 • Jonas Adelsgård

Kontakt Jonas Adelsgård

Studenterobservatør:

 • Vakant