Bestyrelsens medlemmer

Medlemmer af regionsbestyrelsen, Region Hovedstaden, valgt for perioden 2019-21.

Tine Nielsen

Tine Nielsen

Regionsformand

Kontakt Tine Nielsen


Anders Breinholt Nielsen (valgt for TR)
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde med et regionalt fokus. Jeg ønsker, at vi når medlemmerne mere bredt, end vi gør i dag.
 • Arbejde med regionale opgaver som kan løftets centralt i foreningen så som TR-indsatsen.

Kontakt Anders Breinholt Nielsen


Anja Birkehøj MatteyAnja-Birkehoej_portraet.jpg
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for flere fysioterapeuter i visitationen. Dette vil jeg gøre ved at øge medlemmernes viden om området gennem medlemsbladet og grunduddannelsen.

Kontakt Anja Birkehøj Mattey


Børge Bo Hansen
borge-bo-hansen-portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for at øge den fysiske aktivitet blandt institutionaliserede borgere. Dette vil jeg gøre gennem samarbejde med andre organisationer, samt udarbejdelse af klare politisk udmeldelser fra DFys om aktivitetsniveauet for institutionaliserede borgere.
 • Arbejde videre med øge gennemskuelighed og gennemsigtighed i foreningen.

Kontakt Børge Bo Hansen


Charlotte Larsen (valgt for TR)
charlotte-larsen-portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde videre med medlemsaktivering og -involvering. Dette vil jeg gøre ved at implementere det som en konkret del af regionsbestyrelsen region hovedstadens indsatser, hvori hjemmesiden kommer til at indgå som en aktiv del af medlemsinvolveringen.

Kontakt Charlotte Larsen


Jeanette Præstegaard
Jeanette-praestegaard_portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde videre med at synliggøre fysioterapeuters kompetencer for at styrke professionens virksomhedsområde. Dette vil jeg gøre ved at deltage i relevante debatfora.
 • Arbejde for at styrke det regionale medlemsskab, bl.a. ved at arrangere lokale fyraftensarrangementer med fagligt og fagpolitisk indhold og ved at understøtte arbejdet for ordnede løn- og ansættelsesforhold for regionens medlemmer.

Kontakt Jeanette Præstegaard


Jes Mogensen
jes-mogensen-portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for en tidssvarende landsoverenskomst. Jeg vil derfor arbejde politisk for, at folketingets sundhedsudvalg og KL tager landsoverenskomsten op til revision.

Kontakt Jes Mogensen


Katja Milling Knudsen
katja-milling-knudsen-portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for den gode decentrale ansættelse kommunalt såvel som regionalt. Herunder vil jeg arbejde for, at fysioterapeuter får en fod ind i de ledelsesstrukturer som decentraliseringsordninger medfører.

Kontakt Katja Milling Knudsen


Line Schiellerup
line-schiellerup-portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for et stærkere medlemsfællesskab i  regionen, så vores stemme i foreningens politiske arbejde, bliver endnu tydeligere.
 • Arbejde for mere samarbejde med lokale politikere og udforske nye samarbejdsflader, som konsekvens af vores medlemskab i Akademikerne.
 • Fortsat arbejde for mere involvering og inddragelse af os som medlemmer. Dette for at styrke foreningens fundament og foreningens rolle som uundgåelig spiller på den sundhedspolitiske dagsorden.

Kontakt Line Schiellerup


Per Noormann Jørgensen (valg for SU)

I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Som erfaren fysioterapeut forsat bidrage med min historiske førstehåndserfaringer og –viden inde for praksissektoren.
 • Fortsat være til stor hjælp for regionsbestyrelsen, som regionsbestyrelsens private buschauffør. Jeg vil igen i år stå til rådighed med min syvpersoners bil, så regionsbestyrelsen kan deltage i diverse arrangementer inde- og uden for den Sjællandske ø-grænse.
 • Arbejde videre med forsøgsprojektet angående direkte adgang til fysioterapi i region hovedstaden. Forsøgsprojektet skydes i gang den 1. januar 2020 og jeg glæder mig til at følge det og bidrage i implementeringen og den senere evaluering af projektet.

Kontakt Per Noorman Jørgensen


Per Tornøe
per-tornoee-portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for, at foreningen bliver mere synlig. Vi skal ud over rampen med, det arbejde vi laver for fysioterapeuter i regionen.
 • Arbejde videre med de demokratiske processer i foreningen. Vi skal sikre, at det vi gør, gør vi for medlemmerne.

Kontakt Per Tornøe


Rasmus Sylvest Mortensen
rasmus-sylvest-mortensen-portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde strategisk med lederindsatsen for at øge antallet af fysioterapeuter i lederstillinger. Dette vil jeg gøre gennem genindførelse af Dfys’ ledelseskonsulat, stille forslag til repræsentantskabet om en ledelsesindsats, samt udarbejde en regional strategi som øger medlemmernes opmærksomhed på lederstillinger.

Kontakt Rasmus Sylvest Mortensen


Stine Holm Petersen
stine-holm-petersen-portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for, at vi i regionsbestyrelsen fokuserer på de emner som medlemmerne finder interessante. Dette vil jeg bl.a. andet gøre ved at undersøge den data, som vi har indsamlet i forbindelse med generalforsamlingen 2019.

Stine arbejder ikke længere i Lyngby Taarbæk kommune, men er nu kandidatstuderende.

Kontakt Stine Holm Petersen


Tilde Ransborg
tilde-ransborg-portraet.jpgI valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde for, at regionsbestyrelsen region hovedstaden er på forkant med de kommende aktuelle opgaver. Jeg mener, at det er i de aktuelle opgaver, vi virkeligt skal skabe resultater. Til dette arbejde bør vi bruge, TR’erne mere aktivt, da de er en vigtig ressource for foreningen.

Kontakt Tilde Ransborg


Karen Elverskov
I valgperioden 2019-2021 vil jeg:

 • Arbejde på at synliggøre fysioterapeuters mangeartede kompetancer og de muligheder man har som fysioterapeut, hvis man ikke er tiltrukket af det kliniske arbejde. Dette vil jeg gøre ved at deltage i relevante debatfora. Jeg er kandidatstuderende.

Kontakt Karen Elverskov


Suppleanter:

   • Birgitte Greby (suppleant TR valgte)

Del eller udskriv siden