Bestyrelsens medlemmer

Medlemmer af regionsbestyrelsen, Region Hovedstaden, valgt for perioden 2021-23.

Line Schiellerup

Line Schiellerup

Regionsformand

Kontakt Line Schiellerup


Anders Breinholt Nielsen (valgt for TR)
I valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Arbejde med et fokus om at binde foreningen bedre sammen. Have fokus på hvordan vi i højere grad får input ind centralt, og løsninger ud og leve. Jeg ønsker, at vi når medlemmerne mere bredt, end vi gør i dag.
 • Arbejde med regionale opgaver som kan løftets centralt i foreningen så som TR-indsatsen.

Kontakt Anders Breinholt Nielsen


Børge Bo Hansen
borge-bo-hansen-portraet.jpgI valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Arbejde for at borgere på bosteder og plejehjem med komplekse behov får den fornøden hjælp/støtte til at opfylde sundhedsstyrelsen anbefaler om fysisk aktivitet. Dette vil jeg gøre gennem samarbejde med andre organisationer, samt udarbejdelse af klare politiske udmeldelser fra DFys om at ansvaret for at højne aktivitetsniveauet for institutionaliserede borgere ikke er disse borgers eneansvar, men også ligger hos det samfund, som har dem i deres varetægt.
 • Arbejde videre med at øge gennemsigtigheden i foreningen og styrke det lokale arbejde.

Kontakt Børge Bo Hansen


Charlotte Larsen (valgt for TR)
charlotte-larsen-portraet.jpgI valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Arbejde videre med medlemsaktivering og -involvering. Dette vil jeg gøre ved at implementere det som en konkret del af regionsbestyrelsen region hovedstadens indsatser, hvori hjemmesiden kommer til at indgå som en aktiv del af medlemsinvolveringen.

Kontakt Charlotte Larsen


Katja Milling Knudsen
katja-milling-knudsen-portraet.jpgI valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Arbejde for den gode decentrale ansættelse kommunalt såvel som regionalt. Herunder vil jeg arbejde for, at fysioterapeuter får en fod ind i de ledelsesstrukturer som decentraliseringsordninger medfører.

Kontakt Katja Milling Knudsen


Robert-Jan Nienhuis
line-schiellerup-portraet.jpgI valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Kommer mere information

 

Kontakt Robert-Jan Nienhuis


Per Noormann Jørgensen (valg for SU)

I valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Som erfaren fysioterapeut forsat bidrage med min historiske førstehåndserfaringer og –viden inde for praksissektoren.
 • Fortsat være til stor hjælp for regionsbestyrelsen, som regionsbestyrelsens private buschauffør. Jeg vil igen i år stå til rådighed med min syvpersoners bil, så regionsbestyrelsen kan deltage i diverse arrangementer inde- og uden for den Sjællandske ø-grænse.
 • Arbejde videre med forsøgsprojektet angående direkte adgang til fysioterapi i region hovedstaden. Forsøgsprojektet skydes i gang den 1. januar 2020 og jeg glæder mig til at følge det og bidrage i implementeringen og den senere evaluering af projektet.

Kontakt Per Noorman Jørgensen


Per Tornøe
per-tornoee-portraet.jpgI valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Arbejde for, at foreningen bliver mere synlig. Vi skal ud over rampen med, det arbejde vi laver for fysioterapeuter i regionen.
 • Arbejde videre med de demokratiske processer i foreningen. Vi skal sikre, at det vi gør, gør vi for medlemmerne.

Kontakt Per Tornøe


Rasmus Sylvest Mortensen
rasmus-sylvest-mortensen-portraet.jpgI valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Arbejde strategisk med lederindsatsen for at øge antallet af fysioterapeuter i lederstillinger. Dette vil jeg gøre gennem genindførelse af Dfys’ ledelseskonsulat, stille forslag til repræsentantskabet om en ledelsesindsats, samt udarbejde en regional strategi som øger medlemmernes opmærksomhed på lederstillinger.

Kontakt Rasmus Sylvest Mortensen


Tilde Ransborg
tilde-ransborg-portraet.jpgI valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Arbejde for, at regionsbestyrelsen region hovedstaden er på forkant med de kommende aktuelle opgaver. Jeg mener, at det er i de aktuelle opgaver, vi virkeligt skal skabe resultater. Til dette arbejde bør vi bruge, TR’erne mere aktivt, da de er en vigtig ressource for foreningen.

Kontakt Tilde Ransborg


Jesper Ottosen
I valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Arbejde for bedre løn, ansættelsesvilkår, og arbejdsmiljø for alle medlemmer i Danske Fysioterapeuter, herunder øget fokus på sammenhængen mellem ledelse og trivsel.
 • Arbejde for at regionsbestyrelsen har mere fokus på at levere og synliggøre konkrete resultater og indsatser.
 • Arbejde for at regionsbestyrelsen arbejder for alle medlemmer uanset arbejdsplads og politisk overbevisning. Medlemmer og medlemsgrupper skal alle opleve at de serviceres ud fra deres behov.
 • Arbejde for at regionsbestyrelsen bidrager til at SAMLE medlemmerne i Danske Fysioterapeuter. Vi har været igennem en lang periode med intern uro, illoyalitet og handlingslammelse. Vores medlemmer har fortjent en synlig og handlekraftig fagforening, også regionalt.

Kontakt Jesper Ottosen


Mie-Knudsen.jpgMie Knudsen
I valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Arbejde for tydeligere regler for selvstændige og indlejere samt deres vilkår
 • Arbejde for en mere synlig og brugbar forening

Kontakt Mie Knudsen


Bente Sørine Andersen
I valgperioden 2021-2023 vil jeg:

 • Arbejde for, at faglighed og faglige emner inkluderes i regionsbestyrelsens tilbud til medlemmerne.
 • Arbejde for at nye fysioterapeuter kan se værdien i at være tilknyttet en fagforeningen og et fagligt selskab i fysioterapi.
 • Arbejde for at udbrede kendskabet til Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige specialer og muligheder i professionen.

Kontakt Bente Sørine Andersen


Mikkel Hellesøe
I valgperioden 2021-2023 vil jeg:foto-mangler-mand_reg-midt-bestyrelse.JPG

 • Arbejde for at medlemmerne får en stemme i den offentlige debat. DFys har været for usynlige under debatten omkring covid, OK/tjenestemandsreformen og debatten omkring varme hænder.
 • Arbejde for at opgaveglidning ikke betyder tab af faglighed, men i stedet mulighed for faglig udvikling. Dette ved at fysioterapeutiske kompetencer udnyttes og styrkes på områder hvor vi fagligt står stærkt.

Suppleanter:

 • Ingen

Del eller udskriv siden