Beskæftigelses- og ledighedstal til årsberetning 2021/2022en

Årsberetningen har fået nyt format, og fremover vil ledigheds- og beskæftigelsestal for regionen være tilgængelige her.

Ledigheden toppede i 2020 under coronanedlukningen, der særligt påvirkede beskæftigelsen for fysioterapeuter i praksissektoren.

Ledigheden blandt fysioterapeuter er størst i region Nordjylland og mindst i region Sjælland. Nedenfor ses tallene for Region Hovedstaden og de samlede tal.

Beskæftigelsestallene viser en stigning i antal beskæftigede fysioterapeuter i både regional, kommunal og privat sektor.

Fysioterapeuters beskæftigelse Jan 2020 Jan 2021 Jan 2022 Ændring i tal Ændring i procent
Fysioterapeuter ansat i kommuner, Reg. Hovedstaden 1355 1388 1432 77 5,7%
Fysioterapeuter ansat i kommuner, hele landet 4511 4566 4810 299 6,6%
Fysioterapeuter ansat i regioner, Reg. Hovedstaden 616 620 679 63 10,2%
Fysioterapeuter ansat i regioner, hele landet 1967 2073 2316 349 17,7%
Fysioterapeuter ansat i privatsektor, hele landet 6093 6421 6524 431 7,1%
Kilde: Krl.dk
Data: Antal fuldtidsbeskæftigelse
Note: Fysioterapeuter dækker over alle autoriserede fysioterapeuter

Regionale ledighedsprocenter

Beretning_2023_regionale ledighed.JPG

Kilde: Dsa.dk
Data: Fuldtidsledig %

Ledighedsprocenter for fysioterapeuter i DSA

Figurerne viser udviklingen i fuldtidsledige fysioterapeuter i DSA.

beretning_2023_DSA.JPG

Kilde: Dsa.dk
Data: Fuldtidsledig %
Note: Data fra januar og februar 2020 mangler