Fokusområder

Her kan du læse om regionsbestyrelsens fire fokusområder.

Regionsbestyrelsen har til opgave at varetage medlemmernes lokale interesser indenfor regionens område.

Regionsbestyrelsen har medansvar over for hovedbestyrelsens kompetence i lokale spørgsmål, og arbejder aktivt med politisk interessevaretagelse.

Hovedoverskriften for bestyrelsens arbejde er: Fremtidens Sundhedsvæsen.
Under denne overskrift har bestyrelsen udvalgt 4 områder som der sættes særligt fokus på.

Forebyggelse

På forebyggelsesområdet er formålet at sætte fokus på særlige områder hvor fysioterapeuter kan spille en rolle. Vi har fokus på beskæftigelse og arbejdsmarkedet, med arbejdspladsbesøg og medlemsmøde-aktivitet med fokus på beskæftigelse. Medlemmerne skal involveres som mødedeltagere.

Ulighed i Sundhed

Ulighed i sundhed er et projekt de arbejder med de forskelle i sygdom og sundhed der kan være mellem borgere eller mellem tilbuddene til borgerne. Fokus sættes på ventetider på genoptræning. Vi tager de lokale ledere og TR med i de respektive kommuner med i arbejdet omkring en evt. ventetidsgaranti. Medlemmerne af foreningen inviteres til et politisk medlemsmøde.

Styringsparadigmer

Vi arbejder med at få øjnene op for og italesætte de paradigmer, som styrer fysioterapeutisk praksis. Vi har en ambition om at øge kendskabet til styringsparadigmer generelt og inspirere medlemmer til at begribe og håndtere de paradigmer som former deres arbejdsliv.

Rehab Day One

Rehab Day One er overskriften til et projektarbejde, med fokus på tidlig opstart af genoptræning.

Regionsbestyrelsen arbejder for at der samles viden om hvordan og hvornår patienter og borgere henvises til fysioterapi. Indsatsen har til formål at skabe politisk indsigt i og forståelse for betydningen af, at borgere henvises tidligt, og hvilke barriere, der kan være, når potentialet ikke udnyttes.