Studieansvarsforsikring for alle studerende

Som medlem af Danske Fysioterapeuter er du forsikret under praktik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen. Det gælder også, hvis du er kandidat- eller masterstuderende.

Som fysioterapeutstuderende, kandidatstuderende eller masterstuderende er du automatisk dækket af en ansvarsforsikring som en del af dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter.

I samarbejde med Runa Forsikring tilbyder Danske Fysioterapeuter en forsikring, som dækker alle studerende medlemmer for skader på personer og ting opstået ved udøvelse af fysioterapi i forbindelse med uddannelsen.

Hvis du som studerende og medlem af Danske Fysioterapeuter kommer til at gøre skade på f.eks. en medstuderendes ankelled i forbindelse med et manipulationsgreb under en praktisk øvesituation i undervisningen, dækker forsikringen, hvis du er erstatningsansvarlig.

Bliv medlem af Danske Fysioterapeuter

Det dækker forsikringen

Forsikringen dækker den studerendes erstatningsansvar i forhold til:

  • Medstuderende, undervisere og eksterne brugere/patienter i den daglige undervisning på fysioterapeutskolen og ved eksamener
  • Ved projektarbejde i forhold til medstuderende, brugere/patienter på eller uden for institutionen i den kliniske undervisning
  • Ved praksisstudier i forhold til brugere/patienter på eller uden for institutionen

Dækker også ved praktik i udlandet

Forsikringen dækker også, når du er i praktik - også praktik af op til 1 års varighed, der foregår i udlandet. Hvis du i forbindelse med praktik i udlandet har brug for en erklæring om, at du er dækket af en ansvarsforsikring, kan du indhente den - eventuelt formuleret på engelsk - ved henvendelse til Danske Fysioterapeuter.

Gratis for medlemmer

Forsikringen er gratis for dig, hvis du er medlem af Danske Fysioterapeuter. Du behøver ikke ansøge om forsikringen separat - som studerende medlem er du automatisk dækket.

Hvis der sker en skade

Hvis der opstår en skade, kan du indhente skadesanmeldelse hos Runa Forsikring, tlf. 33 32 22 00.

Forsikringspolice (dansk)

Professional Liability Insurance Policy (in english)

Kontakt

Kontakt medlemsadministrationen
33 41 46 20