Billige forsikringer

Få en billig hus-, indbo- og ulykkesforsikring hos Bauta. Er du selvstændig, kan du få en meget fordelagtig erhvervsansvarsforsikring hos TopDanmark.

Fritids- og erhvervsansvarsforsikring

Som fysioterapeutstuderende på professionsbacheloruddannelsen er du også dækket af fritids- og erhvervsansvarsforsikringen som selvstændig eller frivillig, når du er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Læs mere om fritids- og erhvervsansvarsforsikringen

Attraktive forsikringer hos Bauta Forsikring

Som medlem af Danske Fysioterapeuter kan du tegne billige forsikringer med gode dækninger hos Bauta Forsikring. Bauta tilbyder et bredt udvalg af forsikringer, som f.eks. bilforsikring med billig vejhjælp, indboforsikring med verdensrejseforsikring, husforsikring, ulykkesforsikring osv.

Se hvilke forsikringer Bauta kan tilbyde på bauta.dk

Studieforsikring hos Bauta

Som studerende og medlem af Danske Fysioterapeuter kan du få en billig og attraktiv forsikring hos Bauta Forsikring.

Læs mere om Bautas studieforsikring

Ansvarsforsikring for studerende

Som medlem af Danske Fysioterapeuter er du forsikret under praktik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen gennem ansvarsforsikringen, som vi tilbyder i samarbejde med Runa Forsikring. Forsikringen gælder også for dig, der er kandidatstuderende.

Læs mere om ansvarsforsikringen for studerende

Erhvervsansvarsforsikring for selvstændige

Hvis du kommer til at skade en patient eller vedkommendes ejendele under en behandling, kan patienten kræve erstatning. Derfor er det vigtigt, at du som selvstændigt erhvervsdrivende forsikrer dig mod erstatningskrav.

Som medlem af Danske Fysioterapeuter kan du tegne en erhvervsansvarsforsikring hos TopDanmark til 40,00 kr. i kvartalet. Forsikringen tegnes automatisk for fysioterapeuter med ydernummer, når vi modtager ydernummerskemaet.

Læs mere om erhvervsansvarsforsikringen for selvstændige

Del eller udskriv siden