Få indflydelse

Som medlem af Danske Fysioterapeuter har du indflydelse – både på de områder som foreningen arbejder med og på dine løn- og overenskomstvilkår.

Stil krav til løn og overenskomst

Når der er overenskomstforhandlinger, kan du komme med ønsker til de krav, som Danske Fysioterapeuter skal bringe ind i forhandlingerne. Er penge til efteruddannelse for eksempel vigtigere end en lønstigning?

Som medlem er du også med til at stemme ja eller nej til overenskomstaftalen. Danske Fysioterapeuter forhandler overenskomst med både offentlige og private arbejdsgivere.

Bliv tillidsrepræsentant

Du kan også få indflydelse på løn- og arbejdsvilkår ved at blive tillidsrepræsentant på din arbejdsplads. Danske Fysioterapeuter holder mange forskellige kurser for tillidsrepræsentanter, så du kan være sikker på at blive klædt godt på til arbejdet.

Læs mere om at være tillidsrepræsentant

Engager dig

Hvis du vil have direkte indflydelse på Danske Fysioterapeuters arbejde, kan du blive valgt ind i foreningens regionale bestyrelser, i hovedbestyrelsen eller repræsentantskabet.

Repræsentantskabet tager de overordnede og principielle beslutninger, mens hovedbestyrelsen tager de løbende, politiske beslutninger. De regionale bestyrelser arbejder for at synliggøre fysioterapeuter og fysioterapi ude i din region.

Se hvad der blev diskuteret og besluttet på det seneste repræsentantskabsmøde
Se Danske Fysioterapeuters holdningspapirer og politikker