Din TR og din AMR

Din tillidsrepræsentant og din arbejdsmiljørepræsentant er til for at hjælpe og vejlede dig om løn, ansættelsesforhold og dit arbejdsmiljø.

Hvad kan min tillidsrepræsentant hjælpe mig med?

Din tillidsrepræsentant (TR) kan hjælpe dig med spørgsmål om løn og ansættelsesforhold og dine arbejdsvilkår i det hele taget. Din TR kan, vil og tør forhandle din sag på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være hvis:

  • Du skal forhandle løn eller tillæg
  • Der er opstået personalemæssige konflikter på arbejdspladsen
  • Du er langtidssyg eller bliver afskediget.

Din TR er dit talerør, og du kan bruge ham/hende til at komme med forslag eller opfordringer til afdelingens eller arbejdspladsens ledelse. Din TR sidder ofte i arbejdspladsens MED-udvalg eller samarbejdsudvalg og kan derigennem få indflydelse på bl.a. personalepolitik, retningslinjer for kompetenceudvikling og lignende.

Se hvem der er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads

Hvad kan min arbejdsmiljørepræsentant hjælpe mig med?

Din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) arbejder for at sikre et godt arbejdsmiljø – både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø – på din arbejdsplads. Din AMR er din repræsentant i arbejdsmiljøgruppen/arbejdsmiljøudvalget, og du kan bruge ham/hende til at få sat fokus på områder, som du synes er vigtige for at have et godt arbejdsmiljø. Det kan f.eks. være emner som indeklima, balancen mellem arbejdsliv og familieliv, mobning, stress, ergonomi, arbejdsskader og lignende.

Se hvem der er arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads