Fysioterapi på dagsordenen

Fysioterapi er et fag i rivende udvikling. Danske Fysioterapeuter sætter fysioterapien på den politiske dagsorden, viderebringer faglig viden til statslige institutioner og kommunikerer om hvad faget kan bruges til.

Vi er aktive på Christiansborg, i regionsrådene og over for kommunalbestyrelser, hvor vi taler med politikere og embedsmænd.

Vi skriver høringssvar, debatindlæg og kommer med politiske indspark på emner inden for sundheds-, uddannelses-, forsknings- og arbejdsmarkedspolitik. Vores holdninger forholder sig primært til de fagpolitiske spørgsmål, der har betydning for vores medlemmers hverdag samt i de love og regler, der regulerer fysioterapien som profession.

Vi indgår i alliancer og partnerskaber alt sammen for at fremme fysioterapien. 

Danske Fysioterapeuter er en politisk uafhængig og medlemsstyret organisation. Foreningen ledes af hovedbestyrelsen og er understøttet af 5 regionsforeninger, der repræsenterer hver region.

Som medlem af Danske Fysioterapeuter er du med til at bestemme, hvilke politiske mål foreningen skal arbejde efter.

Se hvordan du kan få indflydelse på foreningens politiske mål