Fysioterapi på dagsordenen

Danske Fysioterapeuter sætter fysioterapi på den politiske dagsorden. Blandt andet er det lykkedes at få etableret en dansk kandidatuddannelse i fysioterapi.

Vi er aktive på Christiansborg, i regionsrådene og over for kommunalbestyrelser, hvor vi taler med politikere og embedsmænd. Vi skriver høringssvar, debatindlæg og kommer med politiske indspark på emner inden for sundheds-, uddannelses-, forsknings- og arbejdsmarkedspolitik.

Her er tre eksempler på politik skabt på foranledning af Danske Fysioterapeuter til gavn for fysioterapeuter:

  • Behandling uden lægehenvisning
    I 2006 besluttede Folketinget, at du og andre fysioterapeuter selvstændigt og uden forudgående lægehenvisning kan behandle patienterne. Den ændring var et resultat af målrettet interessevaretagelse fra Danske Fysioterapeuter, hvor vi skabte en solid alliance med Kommunernes Landsforening.
  • Kandidatuddannelse i fysioterapi
    I september 2011 begyndte de første 25 studerende på kandidatuddannelsen i fysioterapi på Syddansk Universitet. Det er resultatet af flere års lobbyarbejde fra Danske Fysioterapeuter for at skabe en dansk monofaglig videreuddannelse i fysioterapi.
  • Mere træning – mindre kniv
    I de seneste år har vi særligt arbejdet for, at sundhedspolitikerne får øjnene op for, at fysioterapi er farbar vej til at få patienter raske, og at ikke alle behøver at blive opereret. Det er lykkedes, og retningslinjer for bl.a. knæ og skuldre er under revision for at sikre, at patienterne bliver vurderet af en fysioterapeut, før de visiteres til operation.

Som medlem af Danske Fysioterapeuter er du med til at bestemme, hvilke politiske mål foreningen skal arbejde efter.

Se hvordan du kan få indflydelse på foreningens politiske mål