Fagbladet

Fysioterapeuten udkommer 6 gange om året og leveres direkte til døren - fyldt med spændende artikler om faget, forskningen og den fysioterapeutiske hverdag.

I de faglige artikler i Fysioterapeuten afslører nogle af dine dygtigste kolleger deres behandlingsmetoder eller gennemgår den nyeste forskning inden for et givent område, så evidens kan omsættes i praksis.

Ved at læse Fysioterapeuten får du indtryk af, hvad der rører sig inden for faget: Hvordan sektorerne udvikler sig, hvilke lovgivningsinitiativer politikerne pusler med, og hvad Danske Fysioterapeuter gør for at påvirke beslutningerne. Her kan du også læse om nye initiativer og tilbud til medlemmer i Danske Fysioterapeuter.

Indhold og udgivelsesfrekvens

Indholdet i Fysioterapeuten suppleres med "læs mere" på fysio.dk. Her kan du finde ekstra materiale til artiklerne, videoer, litteratur- og referencelister mm. De faglige artikler suppleres hvor det er muligt og relevant med øvelser, som du ofte finder på fysio.dk. Du skal logge ind med dit medlemsnummer for at se det faglige indhold på fysio.dk.

I hvert nummer kan du også se, hvad der tilbydes af spændende kurser og arrangementer, og du kan læse om ny og relevant faglitteratur, der er anmeldt af dine kolleger.

Fysioterapeuten udkommer 6 gange om året og er bladet til dig, om dig, og også gerne af dig – de faglige artikler skrives nemlig oftest af læserne selv.

Se seneste nummer af Fysioterapeuten

Se udgivelsesdatoer

Se hvordan du selv kan bidrage med en artikel til Fysioterapeuten