Skriv en faglig artikel til Fysioterapeuten

Fysioterapeuten bringer faglige artikler om emner med fysioterapeutisk relevans. Skribenterne er ofte specialister eller eksperter indenfor et givent område. Ønsker du at skrive en faglig artikel, skal du først kontakte bladets faglige redaktør. Hvis dit artikelforslag bliver accepteret, får du tilsendt en vejledning, der kan hjælpe dig i skriveprocessen.

Fysioterapeuten bringer faglige artikler skrevet til fysioterapeuter af fysioterapeuter eller andre sundhedsfaglige fra klinisk praksis eller forskningsmiljøer. Artiklerne kan være igangsat af redaktionen, eller emnet kan være indsendt uopfordret til Fysioterapeuten.

Artikler, der bringes i Fysioterapeuten, skal opfylde de fastlagte retningslinjer beskrevet i manuskriptvejledningen og kriterierne for artikeltyper. Du bør derfor altid kontakte den faglige redaktør, inden du begynder på artiklen. Den faglige redaktør og redaktionen skal så vidt muligt sikre et alsidigt emnevalg for de faglige artikler og vurderer desuden, om emnet for artiklen er relevant og aktuelt.

Indsend forslag til faglige artikler

Send dit forslag til et artikelemne i en mail, hvor du oplyser navn, stilling og telefonnummer i dagtimerne. Derudover må du gerne skrive en kort præsentation af emnet og din baggrund for at skrive en faglig artikel.

Mailen sendes til Lone Ramer Mikkelsen på lrm@fysio.dk.

Dobbeltpublikation

Fysioterapeuten publicerer også artikler, der har været publiceret i et andet tidsskrift. Forslås en dobbeltpublicering, skal det fremgå af mailen, i hvilket tidsskrift artiklen er publiceret eller er sendt til publicering.

Artikler, der er publiceret i Fysioterapeuten, må gerne publiceres i andre tidsskrifter, blot skal redaktionen godkende det. I forbindelse med publiceringen skal det oplyses, at artiklen har været trykt i Fysioterapeuten, årstal, udgave og sidetal.

Sådan foregår processen

Når redaktionen har accepteret dit forslag til en faglig artikel, vil du blive bedt om at udarbejde en synops. Dernæst afholder vi et opstartsmøde. Her vil vi afgrænse emnet og i samarbejde med dig vurdere, hvilke områder, artiklen skal berøre.  

Alle faglige artikler vurderes af den faglige redaktør, der beslutter, om de opfylder formalia og har en kvalitet, så de kan publiceres i Fysioterapeuten.

Artikler, der godkendes til publicering i Fysioterapeuten, bliver publiceret i den trykte udgave af bladet og på fysio.dk

Når redaktionen vurderer om et emne egner sig til en faglig artikel, vil vi lægge vægt på, at

 • Skribenten tager udgangspunkt i eksisterende viden og evidens
 • Emnet er aktuel og relevant.
 • Skribenten kan formidle et højt fagligt niveau i et lettilgængeligt sprog.

Artikeltyper

De faglige artikler i Fysioterapeuten henvender sig primært til fysioterapeuter i klinisk praksis og har som mål at bidrage med ny viden, inspiration og perspektivering af det fysioterapeutiske arbejdsområde.

Artiklerne bygger på evidens og best practice. Artiklerne forsynes med referencer (der bliver offentliggjort på fysio.dk) og suppleres med faktabokse med relevante oplysninger som fx hjemmesider, bøger, links mv.

De faglige artikler kan belyse forskellige aspekter af fysioterapeuters arbejde. De omhandler nyeste viden indenfor et afgrænset fagligt emne. Fysioterapeutens artikler falder inden for følgende kategorier:

 • Statusartikler
  Artiklen giver et overblik over den foreliggende evidens og nyeste udvikling på et veldefineret område af fysioterapi. Statusartiklen er en oversigtsartikel og forudsætter ikke, som et systematisk review, en systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på området, og artiklen indeholder derfor ikke en beskrivelse af litteratursøgningen. Artiklen består typisk af: introduktion, gennemgang af litteraturen/kliniske retningslinjer, diskussion og perspektiver for videre forskning og klinisk praksis.
 • Evidensbaseret praksis
  Artiklen beskriver god fysioterapi-praksis. Artiklen er typisk skrevet af fysioterapeuter eller andre sundhedsfaglige med særlig indsigt i en given undersøgelse og/eller behandling. Artiklen beskriver praksis og tager udgangspunkt i eksisterende evidens, kliniske retningslinjer og best practice, der beskrives kort og forsynes med referencer. Artiklen suppleres evt med en patientcase.
 • Patientcase/caserapport
  En artikel, der beskriver en patientcase, er typisk et supplement til en statusartikel eller en evidensbaseret praksis-artikel. Patientcasen beskriver et forløb, der ofte inkluderer indledende undersøgelse og behandling. Målet med artiklen er at give et eksempel på behandling til inspiration for klinisk praksis. Patientcasen er en detaljeret beskrivelse af praksis, som gør det muligt for kolleger at forholde sig nuanceret og konstruktivt til den beskrevne praksis.
 • Resumé af ph.d. eller postdoc (skrives af forfatter til studierne)
  Fysioterapeuter, der har afsluttet en ph.d. eller et postdoc forløb, kan skrive et resume af resultaterne fra deres studier, og perspektiverne for fysioterapi. Ligesom ved de øvrige artikelformater, skal emnet først aftales med den faglige redaktør.

Kontakt

Lone Ramer Mikkelsen

Faglig redaktør
3341 4680