Regler og etiske retningslinjer for annoncering

Regler og etiske retningslinjer gælder for annoncering i Fysioterapeuten, på vores Facebookside og i nyhedsbreve fra fysio.dk.

Vores regler og etiske retningslinker for annoncering:

  • Fysioterapeuten bringer udelukkende annoncer for produkter, møder, kurser og efteruddannelse af relevans for fysioterapeuter.
  • Kursusannoncer på Danske Fysioterapeuters Facebookside er tilladt, hvis prisen på kurset ikke overstiger 500 kr.
  • Annoncer må ikke virke stødende eller være i strid med Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer.
  • Det skal være let at aflæse, at det drejer sig om en annonce og ikke redaktionelt stof.
  • Fysioterapeuten bringer ikke advertorials.
  • Annoncører kan ikke købe sig til redaktionel omtale.
  • Annoncer, der strider mod dansk eller international lov og retspraksis eller mod Danske Fysioterapeuters værdier, afvises.

Etiske retningslinjer

Der er klare skel mellem, hvad der er en annonce, og hvad der er en artikel, kommentar, debatindlæg m.v. Det betyder bl.a., at der ingen sammenhæng er mellem de annoncer, der bringes, og valget af redaktionelle emner eller måden artiklerne bliver skrevet eller placeret på.

Ønsket er i størst muligt omfang at bringe annoncer, der er relevante for læserne og professionen. Der bringes ikke annoncer fra politiske partier, men som udgangspunkt bringes alle andre annoncer, med mindre de reklamerer for ulovlige produkter, er injurierende eller på anden vis ikke holder sig inden for lovgivningen, herunder markedsføringsloven, eller overskrider Dansk Fagpresses etiske kodeks, som Danske Fysioterapeuter via medlemskab af Dansk Fagpresse er forpligtet til at overholde.

Endelig forbeholder redaktionen sig ret til at afvise annonce, der strider mod Danske Fysioterapeuters love, politikker og interesser.