Få dit debatindlæg i Fysioterapeuten

Fysioterapeuten optager debatindlæg efter nedenstående retningslinjer.

Debatindlæg trykkes i førstkommende nummer af Fysioterapeuten, hvis der er plads.

Debatindlæg, som indgår i en udveksling af synspunkter mellem to eller flere parter, kan afvises, når/hvis redaktionen anser debatten for afsluttet (for eksempel, hvis der ikke tilføres nyt til debatten).

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte debatindlæg og til at foretage sproglige rettelser og mindre sproglige opstramninger. Større redaktionelle ændringer i teksten forelægges forfatteren til godkendelse før tryk.

Hvis et debatindlæg kræver et konkret svar, skal svaret så vidt muligt bringes i samme nummer som debatindlægget.

Debatten i Fysioterapeuten er forbeholdt medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Indsend debatindlæg til redaktionen@fysio.dk